Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci w Chmurze rodzinnej

Ochrona dzieci jest priorytetem dla każdego w firmie Apple. Apple jest zwolennikiem transparentności oraz przekazywania rodzicom informacji niezbędnych do określenia tego, co jest najlepsze dla ich dziecka. Apple dokłada starań, aby móc zaproponować rodzicom niestandardowe i intuicyjne w obsłudze mechanizmy kontroli. Tworząc identyfikator Apple ID dla swojego dziecka, Użytkownik pozwala mu korzystać z funkcji Chmury rodzinnej razem z Użytkownikiem i pozostałymi członkami rodziny. Dziecko Użytkownika będzie mogło udostępniać Użytkownikowi i innym członkom rodziny utwory muzyczne, filmy, programy TV, książki, aplikacje, zdjęcia, kalendarze, dane o położeniu itp. Będzie też mogło korzystać z własnego, spersonalizowanego identyfikatora Apple ID, aby mieć dostęp do wszystkich usług i treści przeznaczonych dla posiadacza konta Apple ID.

UWAGA: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE NIE DOTYCZY PRAKTYK ZBIERANIA DANYCH STOSOWANYCH W APLIKACJACH PODMIOTÓW TRZECICH. PRZED ZAKUPEM LUB POBRANIEM APLIKACJI PODMIOTÓW TRZECICH PRZEZ DZIECKO UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI, ZASADAMI I PRAKTYKAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAKIE DANE MOGĄ BYĆ ZBIERANE OD DZIECKA I JAK MOGĄ BYĆ ONE UŻYWANE.

Identyfikator Apple ID dla dziecka

Identyfikator Apple ID, który Użytkownik utworzył dla swojego dziecka, umożliwi mu korzystanie z całego bogactwa funkcji i usług Apple, które wymagają identyfikatora Apple ID. Przykładowo dziecko będzie mogło wykonywać następujące czynności:

 • Nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wideorozmów FaceTime.
 • Tworzenie i udostępnianie zdjęć, filmów oraz wiadomości głosowych i tekstowych przy użyciu aplikacji Aparat, Zdjęcia, Wiadomości, Poczta oraz innych aplikacji Apple.
 • Tworzenie dokumentów i danych oraz udostępnianie ich innym osobom prywatnie i publicznie za pośrednictwem usługi iCloud. W zależności od ustawień może to obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe dziecka (jeśli zostały podane).
 • Udostępnianie informacji o swoim położeniu członkom rodziny i znajomym za pomocą aplikacji Znajdź, Wiadomości oraz innych aplikacji korzystających z usług lokalizacji, a także używanie aplikacji Znajdź do znajdowania obsługiwanych urządzeń i akcesoriów. Jeśli podczas tworzenia identyfikatora Apple ID dziecka lub konfigurowania zegarka Apple Watch dziecka za pomocą Konfiguracji rodzinnej Użytkownik udostępni położenie dziecka rodzinie, położenie dziecka zostanie udostępnione wszystkim członkom rodziny, w tym nowym członkom dodanym później. Dziecko może dostosować ustawienia udostępniania swojego położenia, chyba że możliwość taka jest ograniczona za pomocą funkcji Czas przed ekranem.
 • Uzyskiwanie dostępu do kalendarzy udostępnianych, co pozwala Użytkownikowi i jego dziecku informować innych członków rodziny o zaplanowanych wydarzeniach.
 • Uzyskiwanie dostępu do treści i subskrypcji wykupionych przez członków rodziny, w tym do utworów muzycznych, filmów, programów TV, podcastów, aplikacji i zakupów w aplikacjach, książek, usług Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ i Apple TV+, a także strumieniowanie tych treści i subskrypcji.
 • Kupowanie i pobieranie bezpłatnych treści w sklepach Apple Music i App Store, Księgarni i aplikacji Apple TV, dokonywanie zakupów w aplikacjach, subskrybowanie usług Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ i Apple Music, z uwzględnieniem wybranych przez Użytkownika ustawień funkcji Poproś o zakup.
 • Otrzymywanie rekomendacji w usłudze Apple Music i aplikacji Apple TV.
 • Granie w gry w ramach usługi Game Center oraz komunikowanie się z innymi graczami, a także udostępnianie innym informacji, w tym swojego pseudonimu, awatara i listy znajomych w Game Center.
 • Dokonywanie i odbieranie płatności za pomocą usług Apple Pay, takich jak Transit i Apple Cash, jeśli Użytkownik skonfiguruje ich konta, oraz przechowywanie i korzystanie z przepustek, takich jak bilety i karty pokładowe, w aplikacji Portfel.
 • Śledzenie i udostępnianie informacji dotyczących zdrowia, takich jak tętno, ciśnienie krwi lub odżywianie, oraz danych dotyczących kondycji i aktywności fizycznej. Jeśli dziecko korzysta z zegarka Apple Watch, może udostępniać dane dotyczące treningu i aktywności innym użytkownikom Apple Watch za pośrednictwem funkcji Udostępnianie aktywności, w tym dane, takie jak kroki i dystans pokonany w ciągu dnia. Jeśli dziecko korzysta z aplikacji Zdrowie, może również zacząć udostępniać pewne informacje o zdrowiu innym użytkownikom aplikacji Zdrowie w swoich Kontaktach za pośrednictwem funkcji Udostępnianie danych Zdrowia, w tym podzbiór swoich historycznych danych zdrowotnych oraz przyszłe uaktualnienia dotyczące danych udostępnianych przez dziecko. Po usunięciu danego użytkownika ze swoich Kontaktów dziecko może nadal pozostawać w relacji udostępniania z innym użytkownikiem aplikacji Zdrowie.
 • Przechowywanie w usłudze iCloud zdjęć, filmów, dokumentów, notatek, kontaktów, kalendarzy, poczty, backupów oraz innych danych aplikacji, w tym aktywności związanej z grami w Apple Arcade.

Dziecko Użytkownika może również korzystać z dostępu do funkcji i usług, które nie wymagają użycia identyfikatora Apple ID, na przykład uzyskiwać dostęp do Internetu i przeszukiwać jego zasoby za pomocą aplikacji Safari i Siri oraz używać Siri do uzyskiwania odpowiedzi na pytania i wykonywania zadań.

Dodatkowo po uaktualnieniu przez nas oprogramowania mogą pojawić się nowe funkcje. Zachęcamy do przeczytania informacji i warunków związanych z takimi uaktualnieniami przed pobraniem ich na urządzenie dziecka.

Nadzór rodzicielski

Dzięki funkcji Chmury rodzinnej Użytkownik może bezproblemowo udostępniać swojej rodzinie wybrane treści. Może jednak również ograniczyć swojemu dziecku dostęp do niektórych treści lub zasobów dostępnych dla pozostałych członków rodziny Użytkownika. Rodzice mają do dyspozycji kilka sposobów zarządzania dostępem dzieci do usług i funkcji wymagających podania identyfikatora Apple ID. Należą do nich funkcje Chmury rodzinnej Czas przed ekranem, Ograniczenia oraz Poproś o zakup. Opcje kontroli nad wydawaniem i przyjmowaniem pieniędzy przy użyciu usług Apple Pay, np. Apple Cash, są dostępne w aplikacji Portfel.

Czas przed ekranem

Jeśli Użytkownik lub jego dziecko korzystają z systemu iOS 12 lub jego nowszej wersji, iPadOS albo macOS, Użytkownik może użyć funkcji Czas przed ekranem. Pozwala ona ograniczyć czas, przez jaki dziecko może korzystać ze wszystkich urządzeń z systemem iOS, iPadOS lub macOS, na których jest zalogowane. Funkcja ta umożliwia określenie konkretnych godzin, w których dziecko nie może korzystać z urządzeń, zablokowanie dostępu do wybranych aplikacji lub ich kategorii, a także ustawienie ograniczeń wiekowych dotyczących filmów, muzyki, książek i innych treści.

Jeśli Użytkownik korzysta z Konfiguracji rodzinnej i ma włączony tryb Szkoła, może ograniczyć czas korzystania z niektórych funkcji Apple Watch przez członków rodziny. Jeśli członek rodziny odblokuje zegarek w trybie Szkoła, Użytkownik może sprawdzić liczbę odblokowań w aplikacji Apple Watch na iPhonie. Te informacje są przesyłane do Apple w postaci całkowicie zaszyfrowanej. Zostaną one powiązane z identyfikatorem Apple ID Użytkownika wyłącznie w celu umożliwienia Apple przekazywania informacji o liczbie odblokowań.

Ograniczenia

Jeśli Użytkownik lub jego dziecko korzysta z wcześniejszej wersji systemu iOS niż iOS 12, może ustawić ograniczenia na każdym urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS, którego używa dziecko. W tym celu należy wybrać opcje Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia, a na Macu wybrać opcje Ustawienia systemowe > Nadzór rodzicielski. Za pomocą tych ustawień można ograniczyć możliwość korzystania z funkcji, takich jak FaceTime, Aparat i Safari, gier wieloosobowych oraz wybranych aplikacji społecznościowych, a także wskazać treści odpowiednie dla dziecka. To bardzo dobra metoda nadzoru nad korzystaniem przez dziecko z urządzeń Apple. Te ograniczenia i nadzór rodzicielski powinny zostać ustawione na każdym urządzeniu, z którego korzysta dziecko.

Chmura rodzinna oraz Poproś o zakup

Chmura rodzinna umożliwia udostępnianie zakupów, subskrypcji i podobnych elementów maksymalnie pięciu innym członkom rodziny wskazanym według ich identyfikatorów Apple ID. Poproś o zakup to funkcja Chmury rodzinnej, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i potwierdzać zainicjowane przez dziecko pobrania i zakupy, w tym zakupy w aplikacji, w sklepie App Store lub z użyciem usługi iTunes. Jest ona włączona domyślnie w Chmurze rodzinnej dla wszystkich użytkowników poniżej 13. roku życia lub ekwiwalentnego wieku minimalnego dla danej jurysdykcji. Jeśli Użytkownik wyłączy funkcję Poproś o zakup dla swojego dziecka, będzie otrzymywać informacje o dokonaniu zakupów, w tym zakupów w aplikacji, w sklepie App Store lub z użyciem usługi iTunes, w formie wiadomości e-mail (wysyłanej w ciągu 24–72 godzin po zakupie) lub wyciągu z rachunku karty kredytowej.

Należy pamiętać, że aplikacje zakupione w programie zakupów grupowych (Volume Purchase Plan), pobrane ponownie lub pobrane przy użyciu kodu zakupowego mogą nie podlegać ograniczeniom funkcji Poproś o zakup.

Tworzenie identyfikatora Apple ID dla dziecka

Aby utworzyć identyfikator Apple ID dla dziecka Użytkownika, Apple musi najpierw uzyskać zgodę Użytkownika na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dzieci w Chmurze rodzinnej („Oświadczenie”) oraz na Zasady ochrony prywatności Apple, które są włączone do Oświadczenia poprzez odwołanie do nich. W przypadku wystąpienia sprzeczności między wspomnianymi Zasadami ochrony prywatności Apple a niniejszym Oświadczeniem charakter rozstrzygający mają postanowienia niniejszego Oświadczenia.

W celu przestrzegania przepisów obowiązującej w Stanach Zjednoczonych ustawy o ochronie prywatności dzieci online (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA) oraz obowiązujących w innych jurysdykcjach, tam gdzie ma to zastosowanie, przepisów dotyczących zbierania danych osobowych online od dzieci Apple może podjąć dodatkowe działania zmierzające do sprawdzenia, czy Użytkownik udzielający zgody na utworzenie identyfikatora Apple ID dla dziecka jest jego rodzicem albo opiekunem prawnym. W związku z tym w tych jurysdykcjach Apple wymaga od Użytkownika weryfikacji aktualnie używanej metody płatności w usługach iTunes lub iCloud albo w sklepie Apple Store. W zależności od metody płatności wymagane może być podanie kodu zabezpieczeń karty kredytowej. Możliwe jest również zastosowanie innej metody weryfikacji. Użytkownik może też mieć możliwość zweryfikowania swojego wieku za pomocą dowodu tożsamości w aplikacji Portfel lub weryfikacji za pomocą konta Apple ID.

Prosimy o tę informację celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika jako Organizatora rodziny lub rodzica/opiekuna oraz uzyskania jego zgody na zbieranie danych osobowych od jego dziecka.

Apple nie będzie w sposób świadomy zbierać, używać ani ujawniać żadnych danych osobowych uzyskanych od dziecka bez udokumentowanej zgody rodzicielskiej, z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie COPPA. Po zapoznaniu się z niniejszym Oświadczeniem i Zasadami ochrony prywatności Apple oraz po udzieleniu udokumentowanej zgody rodzicielskiej, Użytkownik może utworzyć dla swojego dziecka identyfikator Apple ID. Dziecko będzie mogło używać swojego identyfikatora Apple ID do korzystania ze wszystkich funkcji i usług wymagających podania identyfikatora Apple ID, z wyjątkiem funkcji i usług, które Użytkownik zablokuje za pomocą funkcji Czas przed ekranem i Ograniczenia. Nie będzie jednak możliwe usunięcie konta dziecka z Chmury rodzinnej Użytkownika, chyba że zostanie usunięty identyfikator Apple ID dziecka, dziecko skończy 13. rok życia (lub osiągnie ekwiwalentny wiek minimalny w danej jurysdykcji) lub Użytkownik przeniesie dziecko do innej Chmury rodzinnej. Po osiągnięciu 13. roku życia albo ekwiwalentnego wieku minimalnego w danej jurysdykcji dziecko będzie mogło nadal korzystać ze swojego konta bez konieczności uczestniczenia w Chmurze rodzinnej.

Zbieranie informacji

W ramach procesu tworzenia identyfikatora Apple ID dla dziecka Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, adres e-mail, hasło, odpowiedź na trzy pytania zabezpieczające, numer telefonu i kraj zamieszkania. Data urodzenia dziecka zostanie wykorzystana do określenia kwalifikujących się usług i zasugerowania nadzoru rodzicielskiego.

Apple może zbierać od dziecka również inne dane, które w niektórych przypadkach są uznawane przez ustawę COPPA za dane osobowe. Przykładowo, kiedy dziecko zaloguje się przy użyciu swojego identyfikatora Apple ID, Apple może zbierać dane, takie jak identyfikatory urządzenia, pliki cookie, adresy IP, a także lokalizację geograficzną i strefę czasową, w których urządzenie Apple dziecka zostało użyte. Apple może również zbierać informacje o działaniach podejmowanych przez dziecko Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio w witrynach internetowych, aplikacjach, produktach i usługach Apple, w tym także w odniesieniu do treści udostępnianych przez podmioty zewnętrzne.

Używanie informacji

Jak to określono w Zasadach ochrony prywatności Apple, Apple może używać danych uzyskanych od dziecka do przekazywania ważnych powiadomień, wysyłania informacji i powiadomień o produktach i usługach, świadczenia usług i dostarczania treści oraz doskonalenia produktów, treści i usług Apple. Apple może również używać danych uzyskanych od dziecka do celów wewnętrznych, takich jak audyt, analiza danych lub badania.

Apple może w dowolnym celu używać danych niebędących danymi osobowymi (danych nieumożliwiających bezpośredniego powiązania ich z tożsamością dziecka), a także przekazywać je i ujawniać. Apple może na przykład agregować informacje dotyczące zachowań Użytkownika w witrynie internetowej Apple, w usługach iCloud, w sklepie iTunes Store oraz uzyskane w ramach innych usług i produktów, a także używać tych informacji, aby zapewniać klientom bardziej przydatne dane oraz dowiedzieć się, które części witryny internetowej, produktów i usług Apple cieszą się największym zainteresowaniem. Dane zagregowane są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi.

Ustawienie Reklamy spersonalizowane jest wyłączone i nie można go włączyć dla identyfikatora Apple ID dziecka. Dziecko Użytkownika nie będzie otrzymywać reklam, w tym ukierunkowanych reklam związanych z jego zainteresowaniami z platformy reklamowej Apple na urządzeniach powiązanych z jego identyfikatorem Apple ID oraz reklam nieukierunkowanych (tj. kontekstowych) na tych urządzeniach. Dodatkowo ustawienie Pozwalaj aplikacjom prosić o śledzenie będzie wyłączone i nie będzie można go włączyć. Aplikacje i reklamodawcy nie będą mogli uzyskać dostępu do identyfikatora odbiorcy reklam dostarczonego przez system operacyjny oraz będą zobowiązani do przestrzegania wytycznych Apple zakazujących wyświetlania reklam ukierunkowanych, pomiaru skuteczności reklam i udostępniania informacji brokerom danych.

Udostępnianie informacji

Zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez Użytkownika jego dziecko może za pomocą identyfikatora Apple ID udostępniać informacje innym osobom. Rodzaj udostępnianych informacji zależy od funkcji i usług Apple (takich jak te opisane powyżej), których dziecko używa.

Chmura rodzinna

W ramach Chmury rodzinnej informacje o dziecku Użytkownika, w tym informacje dotyczące jego dotychczasowych i przyszłych zakupów w sklepie App Store lub z użyciem usługi iTunes, będą udostępniane wszystkim członkom Chmury rodzinnej. Z uwzględnieniem ustawionych przez Użytkownika ograniczeń dziecko może również udostępnić swoje informacje innym członkom Chmury rodzinnej za pośrednictwem funkcji Udostępnianie zdjęć przez iCloud, udostępnianych kalendarzy, aplikacji Znajdź oraz udostępniania informacji o położeniu.

Ponadto, jeśli dziecko używa identyfikatora Apple ID do zalogowania się na urządzeniu należącym do osoby trzeciej (takim jak iPad szkolny lub kolegi), dane dziecka, jak również udostępniane dane innych członków Chmury rodzinnej, mogą być pobierane oraz widoczne dla innych osób korzystających z tego urządzenia, dopóki nie nastąpi wylogowanie z konta Apple ID dziecka.

Partnerzy

W niektórych przypadkach Apple może świadczyć usługi lub oferować inne produkty we współpracy z osobami trzecimi. Przykładowo, jeśli Użytkownik włączy konto Apple Cash dla dziecka, informacje dotyczące jego dziecka będą udostępniane bankowi Green Dot Bank, który jest partnerem Apple, w celu realizacji żądanych usług. Apple udostępni dane osobowe dziecka Użytkownika wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania produktów i usług Apple. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Dostawcy usług

Apple udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do Użytkowników lub ich dzieci, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania Użytkowników lub ich dzieci produktami i usługami Apple oraz przeprowadzania badań konsumenckich i ankiet dotyczących zadowolenia klientów. Podmioty te muszą chronić informacje dotyczące dziecka Użytkownika i mogą być zlokalizowane na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Inne

Apple może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika i jego dziecka na mocy obowiązujących przepisów prawa, ze względu na procedurę prawną, w związku z postępowaniem sądowym lub na mocy decyzji organów administracji publicznej i państwowej kraju zamieszkania Użytkownika lub jego dziecka albo innego kraju. Apple może również ujawnić dane osobowe Użytkownika lub jego dziecka, jeśli uzna, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes publiczny.

Ponadto Apple może ujawnić dane osobowe Użytkownika lub jego dziecka, jeśli stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Apple albo ochrony działalności Apple lub innych Użytkowników Apple. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez Apple mogą zostać przekazane przez Apple odpowiedniemu podmiotowi trzeciemu.

Usuwanie, korygowanie i dostęp do danych

Aby uzyskać dostęp do danych związanych z Chmurą rodzinną lub identyfikatorem Apple ID dziecka, poprawić je lub usunąć, Użytkownik powinien skontaktować się z Apple pod adresem:

apple.com/pl/privacy/contact

albo za pomocą poniższych informacji kontaktowych:

Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

+1 408 996 1010


Zgoda na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple informacji dotyczących dziecka Użytkownika

Klikając przycisk „Akceptuję”, Użytkownik zgadza się na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple informacji dotyczących jego dziecka, jak to określono w Zasadach ochrony prywatności Apple i niniejszym Oświadczeniu.

Uwaga: ta zgoda nie dotyczy zbierania danych przez osoby trzecie. Osoby trzecie, w tym deweloperzy aplikacji pobranych przez dowolnego członka Chmury rodzinnej i dostępnych dla dziecka w Chmurze rodzinnej, które mogą zbierać, wykorzystywać i ujawniać informacje dotyczące dziecka Użytkownika, muszą uzyskać na to osobną udokumentowaną zgodę rodzicielską. Zachęcamy do poinstruowania dziecka, aby prosiło o zgodę przed udzieleniem takim osobom trzecim dostępu do swoich danych osobowych.

Uwaga: Apple rutynowo uaktualnia oprogramowanie do swoich urządzeń. Wydane uaktualnienia będą dostępne do pobrania na konkretne urządzenie, co dotyczy również urządzeń, na których dziecko Użytkownika może korzystać ze swojego identyfikatora Apple ID. Apple zaleca, aby na każdym takim urządzeniu to Użytkownik inicjował uaktualnienie i zapoznawał się z odpowiednimi postanowieniami, na przykład dotyczącymi systemu iOS oraz macOS, i wyrażał na nie zgodę.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Zasad ochrony prywatności Apple lub niniejszego Oświadczenia należy zgłaszać na stronie apple.com/pl/privacy/contact.