Znaki towarowe, prawa autorskie i własność intelektualna

Lista znaków towarowych Apple

Zapoznaj się z listą znaków towarowych i znaków usług Apple oraz poznaj zasady stosowania tych znaków. Użycie znaków towarowych Apple może być zabronione, o ile nie udzielono jawnie stosownej zgody. Więcej informacji zawierają dokumenty dotyczące firmowej grafiki Apple na strony WWW, wytyczne dotyczące korzystania ze znaków towarowych i praw autorskich Apple oraz programy licencjonowania oprogramowania.

Informacje o prawach autorskich

Przeczytaj wyjaśnienie pojęcia praw autorskich, zapoznaj się ze sposobami uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów należących do Apple bądź zgłaszania roszczeń w sprawie naruszenia praw autorskich.

Firmowa grafika Apple na strony WWW

Zapoznaj się z wytycznymi Apple w zakresie wykorzystania firmowej grafiki Apple do rekomendowania marki i produktów Apple w witrynach WWW, które utworzono lub które działają przy użyciu sprzętu bądź oprogramowania marki Apple.

Zapobieganie piractwu

Zapoznaj się z polityką Apple w zakresie zapobiegania piractwu, aby dowiedzieć się, na czym polega piractwo i w jaki sposób zgłaszać przypadki domniemanego nielegalnego wykorzystania oprogramowania Apple.

Wytyczne dotyczące znaków towarowych i praw autorskich

Dowiedz się, w jaki sposób używać znaków towarowych, znaków usług lub ilustracji Apple w reklamach, instrukcjach lub materiałach referencyjnych, w witrynach WWW, na produktach, etykietach i opakowaniach.

Informacje prawne firmy FileMaker

Zapoznaj się z listą znaków towarowych firmy Filemaker.

Lista znaków towarowych NeXT

Zapoznaj się z aktualną listą znaków towarowych firmy NeXT i zasadami ich wykorzystania.