Recykling w USA i Kanadzie

W roku 2001 uruchomiony został program Apple Recycles, w ramach którego naszym klientom w USA i Kanadzie oferowana jest usługa odbioru zużytego sprzętu. Recyklingowi poddano ponad 90% (wagowo) całego sprzętu odebranego w ramach programu.

Program recyklingu Apple

Zaangażowanie Apple w ochronę środowiska przejawia się między innymi w zapewnieniu prawidłowej utylizacji sprzętu elektronicznego wycofanego z użytku. Prowadzone przez Apple w USA programy bezpłatnego recyklingu komputerów i iPodów ułatwiają klientom indywidualnym prawidłowe i bezpieczne dla środowiska postępowanie ze zużytym sprzętem. Klienci Apple w USA mają do dyspozycji kilka opcji recyklingu zużytych iPodów, systemów i monitorów.

Firma Apple wzbogaciła swój udany program recyklingu o usługę bezpłatnego odbioru i recyklingu starego komputera przy zakupie nowego komputera Mac. Klienci w USA, którzy kupią nowy komputer Mac w sklepie Apple Store lub w Salonie Apple są uprawnieni do bezpłatnego transportu i przyjaznej dla środowiska utylizacji swojego starego komputera. Więcej informacji

Recykling w USA i Kanadzie

Klienci w USA i Kanadzie, którzy chcieliby skorzystać z programu recyklingu Apple i zutylizować swoje zużyte komputery lub monitory, niekoniecznie przy okazji zakupu nowego produktu, mogą wykupić opłacony list przewozowy i wysłać zużyty komputer lub monitor do firmy partnerskiej Apple zajmującej się recyklingiem.

Aby poddać stary sprzęt recyklingowi, wystarczy wykupić opłacony list przewozowy w witrynie Electronic Recycling Program lub zadzwonić na numer 888-638-2761. Opłata w wysokości 30 USD pokrywa wszystkie koszty związane z wysyłką zużytych produktów do partnera Apple realizującego recykling. W razie potrzeby dostarczane jest odpowiednie opakowanie.

Więcej informacji o recyklingu w stanach Maryland, Oregon, Rhode Island, Waszyngton i Wirginia Zachodnia.

Recykling w mieście Cupertino (Kalifornia)

Od października 2002 roku firma Apple współpracuje z miastem Cupertino — w którym mieści się ogólnoświatowa centrala Apple — we wdrażaniu programu recyklingu sprzętu elektronicznego. W ramach tego programu mieszkańcy miasta mogą zwracać zużyte lub niepotrzebne systemy komputerowe i wybrane domowe urządzenia elektroniczne (dowolnego producenta) do prowadzonego przez Apple punktu zbiórki w Cupertino, celem poddania ich recyklingowi. Usługa ta jest bezpłatna dla mieszkańców.

Ten program recyklingu jest znakomitym przykładem współpracy między biznesem i lokalną administracją na rzecz zmniejszenia obciążenia środowiska przez odpady elektroniczne. Program okazał się tak udany, że między firmą Apple i miastem Cupertino została zawarta umowa o jego przedłużeniu.

Więcej informacji o tym wyjątkowym programie recyklingu można uzyskać, dzwoniąc na numer firmy Apple 408-862-2667 (zostanie odtworzona nagrana informacja).

Recykling w stanach Oklahoma, Teksas i Wirginia

Klienci w stanach Oklahoma i Teksas mogą bezpłatnie poddać recyklingowi posiadane komputery stacjonarne i laptopy Apple, monitory oraz dołączone do nich klawiatury i myszy. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, aby skorzystać z bezpłatnego odbioru. Więcej informacji o programie recyklingu sprzętu komputerowego w stanach Oklahoma, Teksas i Wirginia.