Pierwsze kroki z VoiceOver

W tym podręczniku opisane są sposoby korzystania z VoiceOver, zaawansowanej technologii odczytywania zawartości ekranu, zintegrowanej z systemem Mac OS X. Podręcznik ten zawiera listę poleceń VoiceOver, których można używać w systemie Mac OS X 10.6 Snow Leopard.

Aby skorzystać z podręcznika, wybierz łącze do jednego z rozdziałów ze znajdującego się poniżej spisu treści. Gdy skończysz czytać rozdział, użyj przycisku Wstecz w przeglądarce, aby powrócić do spisu treści.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie do VoiceOver

Rozdział 2. Nauka podstaw VoiceOver

Rozdział 3. Nauka podstaw systemu Mac OS X

Rozdział 4. Praca z tekstem

Rozdział 5. Poruszanie się po zawartości

Rozdział 6. Przeglądanie Internetu

Rozdział 7. Korzystanie z programów systemu Mac OS X

Rozdział 8. Współpraca z innymi użytkownikami

Rozdział 9. Dostosowywanie VoiceOver

Rozdział 10. Korzystanie z monitorów brajlowskich

Rozdział 11. Używanie gestów VoiceOver

Dodatek A. Polecenia i gesty

Dodatek B. Opcje programu Narzędzie VoiceOver