Enkelhet i stor skala.

Nu är det enklare än någonsin att hantera iPhone, iPad, Mac och Apple TV, vare sig det handlar om tio eller tiotusen enheter. Med Apple Business Manager kan enheter delas ut och användas av medarbetare direkt, utan manuell konfiguration, så fort de har levererats.

Kom igång centralt.

Vi presenterar Apple Business Manager. Det är ett nytt sätt för it-avdelningen att automatisera enhetshantering, köpa och distribuera innehåll samt hantera roller i organisationen. Apple Business Manager fungerar smidigt med MDM-lösningar och är ett enkelt sätt att registrera enheter, driftsätta innehåll och delegera administrativa behörigheter.

Enheter

Registrera enheter så att de kan ställas in auto­matiskt med MDM.

Innehåll

Gör volyminköp av appar och böcker och hantera användarnas licenser.

Roller

Delegera administratörsbehörigheter och hantera innehåll på flera platser.

Finns nu på fler platser.

Nu finns Apple Business Manager med stöd för registrering av enheter, volyminköp och administrering av roller i 65 länder och regioner. Tack vare det internationella appstödet kan licenser som köps via Apple Business Manager tilldelas till användare eller enheter i valfritt land där appen går att köpa.

Hantera med lätthet.

Alla Apple-enheter har inbyggda, säkra hanteringsramverk som innebär att it-avdelningen kan hantera och konfigurera inställningar samt aktivera vissa säkerhetsfunktioner trådlöst på distans. It-avdelningen kan enkelt skapa profiler för att ställa in allt som användare behöver för att vara säkra och effektiva. Hantera med en lätt beröring, utan att låsa funktioner eller avaktivera enheter.

Ett enkelt ramverk.

Med det säkra hanteringsramverket i iOS, macOS och tvOS kan it-avdelningen konfigurera och uppdatera inställningar, driftsätta appar, övervaka efterlevnad, skicka förfrågningar till enheter och radera eller låsa enheter på distans. Ramverket fungerar med både företagsägda och privatägda enheter.

Konfigurera och kontrollera.

MDM stöder konfiguration av appar, konton och data på enskilda enheter. Det omfattar integrerade funktioner för tillämpning av lösenord och policyer. Medarbetare påverkas inte när deras enheter kontrolleras, och deras privata information förblir privat. Och it-avdelningen behåller den översikt som krävs utan att minska medarbetarnas effek­tivitet.

Mängder av lösningar.

Det finns MDM-lösningar från många olika leverantörer, med varierande funktioner och priser. På så vis går det att integrera Apple-enheter i organisationen på ett flexibelt sätt. Detta vare sig det är en molnbaserad miljö eller en lokal server som passar bäst för verksamheten. Alla lösningarna drar nytta av Apples hanteringsramverk i iOS, tvOS och macOS när de hanterar funktioner och inställningar för varje plattform.

Hanterade mjukvaruuppdateringar.

Med de senaste versionerna av iOS 11 och macOS High Sierra kan it-avdelningen fördröja användares trådlösa enhetsuppdateringar. Det innebär mer tid och flexibilitet för att genomföra en grundlig certifiering. När it-avdelningen har certifierat en version av varje ny mjukvara kan de välja vilken version som användare ska ladda ner och installera. Sedan kan it-avdelningen direktöverföra uppdateringen till alla medarbetare för att försäkra sig om att alla får de senaste säkerhetsfunktionerna.

Driftsätt utan att lyfta ett finger.

Med enhetsregistrering via Apple Business Manager kan en företagsägd iPhone, iPad, Mac och Apple TV auto­matiskt låsas in i organisationens MDM-lösning under den inledande inställningen. Enheterna behöver inte konfigureras manuellt på huvudkontoret, och organisationen får större kontroll och säkerhet för medarbetarna.

Automatisera konfiguration.

Konfigurera kontoinställningar, appar och tillgång till företagstjänster trådlöst med auto­matisk MDM-registrering. Enheterna behöver inte förberedas manuellt och it-avdelningen behöver inte ha fysisk tillgång till enheter för att slutföra inställningarna. Den inbyggda inställningsassistenten vägleder användarna genom aktiveringsprocessen. Och it-avdelningen kan till och med förenkla processen genom att hoppa över en del steg såsom Apple-ID, lösenkod och användarvillkor i assistenten.

Större kontroll.

Med hjälp av enhetsregistrering kan företag övervaka företagsägda iOS- och tvOS-enheter trådlöst. Övervakning ger större kontroll vid enhetshantering. Det går bland annat att aktivera ytterligare begränsningar såsom att avaktivera iMessage och styra säkra nätverksfunktioner såsom en global proxyserver. Och med de senaste versionerna av iOS och macOS kan it-avdelningen nu hantera mjukvaruuppdateringar. Med enhetshantering i macOS blir det enklare att hantera vissa säkerhetsfunktioner som Kernel Extension Loading.

Finns överallt där du handlar.

Nya och befintliga enhetsinköp kan registreras i Apple Business Manager, oavsett om de köptes direkt från Apple eller från auktoriserade Apple-återförsäljare som deltar. Att ställa in en förvald MDM-server efter enhetstyp gör det ännu enklare att automatisera tilldelningar för iPad, iPhone och Mac. Och med iOS 11 och tvOS 11 kan valfri iPad, iPhone eller Apple TV registreras manuellt i Apple Business Manager med Apple Configurator 2.

Otroligt enkel distribution av innehåll.

Apple Business Manager gör det enkelt att hitta, köpa och distribuera innehåll i större volymer för att uppfylla alla företagsbehov. Du kan till och med köpa appar som specialbyggs av externa utvecklare för era specifika företagsbehov. Och när appar distribueras via MDM behövs inga inlösenkoder eller Apple‑ID:n när innehåll överförs till enheter.

Volyminköp av appar och böcker.

Med Apple Business Manager är det enklare än någonsin att göra volyminköp av appar för både macOS och iOS. När applicenser inte längre behövs kan de tilldelas till en annan enhet eller medarbetare. Du kan också köpa appar som specialbyggs av externa utvecklare för era specifika företagsbehov. Och genom att köpa volymkredit kan du använda inköpsordrar till att handla innehåll från din återförsäljare.

Förenklad hantering.

Appar som har köpts via Apple Business Manager kan enkelt distribueras via MDM till användare eller enheter i valfria länder där apparna finns att köpa. Nu kan du flytta konton från programmet för volyminköp (Volume Purchase Program, VPP) till en enhetlig vy i Apple Business Manager. Det här gör det enklare att överföra licenser mellan filialer i organisationen.

Skydda företagsdata. Och se till att privat information förblir privat.

När inställningen av enheter är klar kan it-avdelningen hantera och skydda företagsdata med hjälp av inbyggda säkerhetsfunktioner och ytterligare reglage som finns i MDM. Gemensamma ramverk och inställningar i appar underlättar konfigurering och kontinuerlig hantering av inställningar.

Läs mer om att hantera företagsdata i iOS (pdf)

Separat, smidigt och säkert.

Med MDM-lösningar får du hantering med detaljerad kontroll, utan att behöva använda containrar, för att säkerställa att företagsdata inte sprids av misstag. Med Managed Open In kan it-avdelningen ställa in begränsningar som förhindrar att bilagor eller dokument öppnas på ohanterade platser och tvärtom. IT-avdelningen har även verktyg för att hantera företagsappar så att appar kan tas bort från en enhet utan att radera privat information, eller för att starta en fullständig fjärradering eller -låsning. Och macOS har inbyggda säkerhetsfunktioner som it-avdelningen kan använda till att kryptera data, skydda enheter från skadeprogram och tillämpa säkerhetsinställningar, utan appar från tredje part.

Appar du kan lita på.

Apparna på Apples plattformar är säkra i grunden tack vare ett gemensamt ramverk och ett kontrollerat ekosystem. Våra utvecklarprogram kontrollerar alla utvecklares identitet, och appar kontrolleras av systemet innan de släpps. Funktioner som signering, apptillägg, rättigheter och sandlådor höjer säkerheten ännu mer. Under överföring kan data skyddas med tekniker som VPN per app.

Konfigurera varenda app.

iOS har en inbyggd funktion för att konfigurera inställningar och hantera policyer inuti appar. Med hanterad appkonfiguration kan medarbetare använda appar direkt, och it-avdelningen kan vara trygg med att data inuti dessa appar hanteras på rätt sätt.

I macOS används MDM-lösningar till att överföra inställningar och skript som gör det möjligt att konfigurera inställningar i appar och se till att appar som inte kommer från App Store och andra mjukvaror hålls uppdaterade.

Privat information är alltid privat. Precis som den ska vara.

Apple anser att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför är alla Apple-produkter byggda med en robust säkerhetsgrund och utformade så att data bearbetas på enheten när det är möjligt, insamling och användning av data begränsas och du får insyn och kontroll över din egen information.

Medarbetarnas integritet är alltid i fokus när verktyg för enhetshantering utvecklas – under alla stadier. Integritet är lika viktigt på jobbet som i hemmet, även när medarbetare i teamet använder sina privata enheter i arbetet. Med MDM-protokollet kan it-avdelningen interagera med en Apple-enhet, men bara en begränsad mängd information och inställningar är tillgängliga. Samma funktioner som skyddar information i företagshanterade appar skyddar även användares privata innehåll från att hamna i företagets dataflöde.

 • MDM kommer åt
 • Enhetsnamn
 • Telefonnummer
 • Serienummer
 • Modellnamn och -nummer
 • Kapacitet och ledigt utrymme
 • iOS-versionsnummer
 • Lista över installerade appar
 • MDM kommer inte åt
 • E-post, kalendrar och kontakter – varken privat eller i arbetet
 • Sms eller iMessage-meddelanden
 • Safari-surfhistorik
 • FaceTime- eller telefonloggar
 • Privata påminnelser och anteckningar
 • Hur ofta appar används
 • Enhetsposition

Resurser för IT.

Läs om grunderna för driftsättning av enheter, säkerhet och Apple-tjänster. Du kan också läsa ingående tekniska referenser om iOS, macOS och MDM.

Driftsättning

Läs om grunderna för driftsättning samt avancerade funktioner som skyddar data och hanterar uppdateringar.

Säkerhet

Läs mer om säkerhetsfunktioner för iOS och macOS liksom viktiga Apple-tjänster.

Tjänster

Läs mer om Apple Business Manager och viktiga AppleCare-program.

Tekniska referenser

Få ingående teknisk information om iOS och macOS liksom det inbyggda hanteringsramverket.