Apple-program för företag.

Program och tjänster från Apple förenklar hanteringen av iOS-enheter och innehåll så att IT-personalen kan fokusera på det viktigaste – att hjälpa medarbetarna att utveckla nya arbetssätt.

Skaffa appar och böcker i större antal.

Storhandla appar i världsklass och engagerande interaktiva böcker. Förse hela arbetsstyrkan med verktyg för innovation. Via VPP-butiken kan du köpa appar för både Mac och iOS samt böcker från iBooks Store. Där finns också kostnadsfria appar och böcker, så att du kan förse användarna med alla verktyg de behöver för att utföra sina arbeten.

Skaffa anpassade B2B‑appar.

Utöka funktionerna hos iPhone och iPad med anpassade appar. Skaffa precis det som behövs i din verksamhet i form av anpassade B2B-appar som är specialutvecklade av externa utvecklare och som du köper in privat via VPP-butiken.

Smidig distribution.

Appar och böcker kan tilldelas användare eller grupper via MDM-lösningar. På så vis bibehåller du fullt ägarskap och kontroll över innehållet. Appar som inte längre behövs kan tilldelas en annan användare. Ett annat sätt är att distribuera innehåll i form av inlösenkoder, så att appen eller boken överförs till användarna permanent.

Enkelt att göra volyminköp.

Med bara några enkla steg kommer företaget att vara redo att köpa och distribuera stora mängder appar och böcker.

Registrera dig.

Du går med i programmet för volyminköp genom att skapa ett konto för Apples driftsättningsprogram och ange de viktigaste uppgifterna om företaget.1

Distribuera.

Distribuera innehållet till hela företaget genom att tilldela appar direkt till användare eller grupper via en MDM-lösning. Alternativt kan du förse användarna med inlösenkoder för varje app eller bok.2

Konfiguration utan arbetsinsats.

Användarna kommer snabbt igång med användningen utan att behöva förbereda enheterna. Automatisk MDM-registrering vid storskalig driftsättning av iOS-enheter gör att användarna direkt kan ställa in konton, konfigurera företagspolicyer och tilldela appar trådlöst.

Trådlös övervakning.

Övervakning innebär en högre grad av enhetshantering för företagsägda iOS-enheter. Du kan trådlöst aktivera övervakningsläget vid installationen och därmed införa ytterligare begränsningar, till exempel avaktivering av iMessage och AirDrop. Övervakning ger också tillgång till andra enhetskonfigurationer och funktioner, såsom filtrering av webbinnehåll och enappsläge.

Smidig inställning.

DEP-programmet förenklar för användarna att komma igång med sin iPhone eller iPad. När enheterna har kopplats till företagets MDM-server får användarna hjälp med aktiveringen från den inbyggda inställningsassistenten. Du kan göra inställningen ännu smidigare för användarna genom att ange att vissa skärmar ska hoppas över vid enhetsinstallationen.

Registrering för smidig driftsättning.

Genom att följa de här enkla stegen kan du förenkla driftsättningen av företagsägda iOS-enheter och snabbt få igång användarna.

Registrera.

Gå med i programmet för enhetsregistrering genom att skapa ett Apple driftsättningsprogram-konto och ange grundläggande uppgifter om ditt företag, med information om dina hårdvaruinköp som gjorts direkt från Apple eller auktoriserade Apple-återförsäljare.

Kom igång.

Skapa ytterligare administratörskonton för personer som ska ansvara för hantering och konfiguration av företagsägda enheter.

Länk.

Upprätta en länk från DEP-webbplatsen till företagets fysiska MDM-servrar. En MDM-server auktoriseras genom en verifiering i två steg.

Tilldela.

Tilldela enheter till den virtuella MDM-servern efter serienummer eller beställningsnummer. Du kan även ange att nya enheter automatiskt ska tilldelas en virtuell MDM-server som du väljer.

Registrera.

Registrera företaget i Apple Developer Enterprise Programme om du vill börja utveckla och distribuera egna iOS-appar till medarbetarna. Du måste kunna uppge företagets D-U-N-S-nummer och bekräfta att du har juridisk behörighet att underteckna programavtalen.

Utveckla.

Få tillgång till all teknisk information och alla resurser du behöver för att utforma, utveckla och testa företagsinterna iOS-appar, inklusive förhandsversioner av iOS och SDK-paket för iOS.

Testning.

Testa dina appar i verkliga livet. Med iOS Simulator kan du installera, testa och felsöka kod direkt på de iPhone-, iPad- och iPod touch-enheter som din app ska användas på.

Distribuera.

Välj hur de interna apparna ska distribueras till medarbetarna. Du kan ha dem på en värdserver, använda en MDM-lösning från en annan tillverkare eller ta fram en egen katalog-app med alla företagets appar i.