Lyckade exempel

Flygplan, tåg och leveransfordon. Alla hjälps av appar.

I Tokyos tunnelbana färdas miljontals människor genom ett system som kräver rigorösa inspektioner och omfattande underhåll. I Helsingfors tar resenärerna flyget till Asien och gläds åt ett mycket smidigt byte. I Dallas finns ett mindre företag som förlitar sig på att deras fraktpartner levererar beställningar till företagets kunder runtom i världen. Piloter, underhållsteam och säljare är bara några exempel på alla yrkesgrupper som använder iPhone, iPad och anpassade appar för att kunna jobba effektivt, så att tillvaron flyter på så smidigt som möjligt för oss andra.

Apple i praktiken.

Datainsamling

Piloter och lokförare tar iPhone och iPad till hjälp när de flyger sina plan och kör sina tåg. Förarna använder enheterna för att manövrera sina fordon på ett mer säkert och effektivt sätt genom att kombinera data och egna observationer för att skapa en så exakt bild som möjligt.

Elektronisk informationshantering

På iPad kan användaren lagra viktig information om allt från flygningar till järnvägsdirektiv.

Uppgiftshantering

Med iPhone och iPad kan företaget enkelt tilldela, hantera och följa upp arbetsuppgifter från början till slut så att alla enklare kan hålla kursen på jobbet.

Finnairs medarbetare tar iPhone, iPad och anpassade appar till hjälp för att förbättra kundupplevelsen, minska tiden mellan flygningarna och ge företagsledningen översikt i realtid av underhållet på hela flygplansflottan.

97år i branschen
6 000iPhone-enheter

Så handlar du

Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för din verksamhet, oavsett om du är egen­företagare eller har tiotusen anställda.

Kom igång