United når
sina mål
med iPad och iPhone.

Miljontals människor reser med United Airlines för att kunna uppleva viktiga ögonblick och platser. Företaget är väl medvetna om att deras medarbetare är avgörande för resenärernas upplevelse. Med iPhone och iPad kan alla Uniteds 85 000 anställda arbeta helt mobilt och därmed som allra mest effektivt. Enheterna underlättar både kommunikation och arbetsuppgifter och gör resan mer angenäm för kunderna. Uniteds medarbetare är dessutom med och tar fram idéer till och utvecklar anpassade appar till iPad och iPhone, vilket illustrerar Uniteds tro på att inkludering bidrar till innovation. Det här arbetssättet ger medarbetarna möjlighet att lägga fram nya lösningar för att förbättra resandet och sätta kunderna i första rummet.

I korthet

13 miljonerfärre försenade
passagerarminuter
10+års kontinuerlig
innovation med Apples
produkter och tjänster
120 000driftsatta
Apple-enheter

Arbetsuppgifter på autopilot.
Anpassade appar bidrar till effektivare flygningar för medarbetare och passagerare.

Flygningar

iPad stöttar piloter
under flygningen.

Underhåll

Digitalt godkänn­ande, snabbare avfärd.

Effektivitet

Vid gaten
på utsatt tid –
tack vare iPhone.

Anpassning

Som en personlig assistent
bland molnen.

Bara med Apple

Inbyggda funktioner

De inbyggda säkerhetsfunktionerna på iPad, som Touch ID, bidrar till snabba och säkra underhållsattester. Tack vare den inbyggda accelerometern på iPad, som används med SkyPath-appen, har Uniteds piloter tillgång till information om turbulens i realtid. Mobilanslutningen innebär dessutom att gatepersonalen kan fortsätta att ta in resenärer på planet även om flygplatsen skulle drabbas av ett strömavbrott.

Anpassade
appar

Tack vare Apples utvecklarverktyg och säkerheten på Apples plattformar har United kunnat ta fram egna appar som bidrar till effektivare verksamhet, från bokning till bagageutlämning. Och att medarbetarna ger förslag i idéfasen gör att de är med och påverkar utvecklingen av anpassade appar, vilket bidrar till en mer inkluderande och innovativ arbetsstyrka.

Trådlös driftsättning

Med Apple Business Manager och VMware Workspace ONE kan United enkelt konfigurera, driftsätta och hantera enheter trådlöst. Tack vare flexibla modeller för driftsättning kan it-avdelningen dessutom skräddarsy konfigureringen för olika roller och affärsbehov inom en helt mobil personalstyrka. Eftersom Uniteds anpassade appar för iPhone och iPad använder Core Data och enkel inloggning (SSO) mellan appar kan företaget ansluta varje medarbetares arbetsflöde och ge dataåtkomst även offline.

Resultat

Minskad arbetsbörda och bättre reseupplevelser.

Med förbättrad effektiv­itet har United kunnat minska antalet medarbetare som behövs för varje avgång från två till en, utan att kompromissa med kundservicens kvalitet.

Tack vare den anpassade appen United Tech är teknikerna inte längre beroende av dokumentation i pappersformat, vilket minskar underhållstiden med åtta minuter per flygning och sparar en miljon pappersark per månad.

Digitalt godkännande av underhållsattester på iPad har bidragit till att förhindra förseningar på 4 386 flygningar och till att 684 000 passagerare varje år slipper förseningar.

Så handlar du

Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen för din verksamhet, oavsett om du är egen­företagare eller har tiotusen anställda.

Kom igång

Dela det här exemplet