Uppdateringsprogram för Pages, Numbers och Keynote

I oktober 2014 meddelade Apple att Pages, Numbers och Keynote nu levereras gratis med nya, berättigade Mac-datorer. Om du har köpt en berättigad Mac som inte hade Pages, Numbers och Keynote kan du ansöka om att få de här apparna via uppdateringsprogrammet genom att följa stegen nedan.

Kontrollera att du kör den senaste versionen av macOS.

Installera annars kostnadsfritt den senaste versionen av macOS genom att starta Mac App Store och logga in med ditt Apple-ID.

Gå in på Mac App Store för Pages, Numbers och Keynote.

Starta Mac App Store i macOS och gå till Köp.

Om Pages, Numbers och Keynote visas i listan Köp klickar du på Acceptera för att installera apparna.

Om Pages, Numbers och Keynote inte visas i listan Köp kan du ansöka om att få uppgradera genom att ringa AppleCare.

Se till att läsa igenom villkoren nedan.

Skicka in din uppgraderingsansökan inom 30 dagar efter det att du köpte din Mac för att ta del av uppdateringsprogrammet.

Villkor

Uppdateringsprogrammet ger den som köper en berättigad ny Mac den 16 oktober, 2014 eller därefter rätt att uppgradera till Pages, Numbers och Keynote.

Pages, Keynote och Numbers programvaruuppdateringar som kan hämtas från Mac App Store omfattas inte av detta program.

Skicka in din uppgraderingsansökan inom 30 dagar efter det att du köpte produkten för att ta del av programmet.

Detta erbjudande gäller endast i Frankrike, Italien, Irland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller Österrike och endast i enlighet med villkoren i detta dokument. Programmet gäller endast där det inte strider mot gällande lagstiftning eller begränsas på annat sätt.

Om du är berättigad till programmet får du koder som kan användas för att hämta Pages, Keynote och Numbers från Mac App Store. Du får koderna inom 24 timmar efter att beställningen bekräftats.

Din användning av innehållskoder och användningen av Pages, Keynote och Numbers gäller enligt villkoren i ditt eller dina avtal med Apple Inc., inklusive men inte begränsat till de licensavtal som medföljer dessa produkter liksom villkoren för Mac App Store som kan granskas på www.apple.com/legal/itunes/ww.

När du vill använda innehållskoder behöver du den senaste versionen av Mac App Store-programmet, ett Apple-ID och en Internetanslutning (avgifter kan tillkomma).

Du kan skapa ett Apple-ID på https://appleid.apple.com/se.

Apple ansvarar inte för stulna eller förlorade innehållskoder.

Innehållskoder får inte överlåtas och får endast användas av personer som har uppnått den lägsta ålder som krävs i villkoren för Mac App Store i ditt land.

Apple förbehåller rätten att förlänga produktens tillgänglighetstid och leveransdatum för beställningar som görs under detta program efter Apples eget skön, efter att du meddelats om detta.

Apple förbehåller rätten att ändra villkoren för detta erbjudande utan föregående meddelande.

Apple ansvarar inte för elektroniska dupliceringsfel. Inga returer tillåts.

Erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande från Apple.

Innehållskoderna för Pages, Keynote och Numbers-programvarorna får endast användas till produkter som är berättigade för erbjudandet.

Erbjudandet är begränsat till en innehållskod för Pages, Keynote och Numbers per berättigad inköpt produkt.

Det här erbjudandet gäller enbart för inköp gjorda av slutanvändare och inte för återförsäljare.

Spara en kopia av de här villkoren. Berättigade produkter måste ha köpts från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare i Frankrike, Italien, Irland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland eller Österrike.

Detta erbjudande gäller inte för produkter som köpts begagnade, på auktion eller efter att ha använts som demonstrationsexemplar.

Genom att skicka en uppdateringsförfrågan godkänner jag härmed att Apple (eller dess representanter) kontaktar mig om de behöver mer information för att behandla den här beställningen.

Apple lämnar inga garantier vad gäller uppgraderingar som gjorts tillgängliga inom ramen för detta program och friskriver sig specifikt från alla krav som uppstår som resultat av användningen av produkter som införskaffats i samband med detta erbjudande. Detta erbjudande kommer från Apple Distribution International, Luxembourg Branch.

© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, macOS, Keynote, Mac, Numbers och Pages är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Andra produkter och namn på företag som nämns här kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Juli 2016