Apple Authorised Training Centres for Education

Apple Authorised Training Centres for Education.

Programmet Apple Authorised Training Centre for Education ger unika fördelar för skolor och högskolor som använder Apples professionella program i sin utbildning.

Utbildning för framtiden

OS X Yosemite

Universitet och högskolor som har utbildningar inom media, konst eller datavetenskap kan dra nytta av det här programmet för att erbjuda sina studenter högkvalitativ utbildning och certifiering i viktiga program.


AATCe-institutioner med fokus på IT

Som AATCe (Apple Authorised Training Centre for Education) med fokus på IT kan ni ge era studenter ett försprång på IT-, affärs- och B2B-marknaderna genom att bli Apple IT-specialister. Apple spelar en viktig roll för alla de större IT-trenderna, som mobila lösningar och den ökade konsumentiseringen av IT. Det betyder att det finns spännande framtidsutsikter för utbildare som förbereder studenter för karriärer inom IT-branschen, men det innebär också en rejäl utmaning: Dagens studenter måste ha vad som krävs för att kunna dra nytta av morgondagens möjligheter.

Den Xcode-integrerade utvecklarmiljön ger Apples kunder tillgång till en kraftfull uppsättning verktyg för att skapa spännande, innovativa och högpresterande appar. Det är en av anledningarna till att allt fler IT-specialiserade AATCe-institutioner integrerar iOS-programmering och iOS-driftsättning i sina kursplaner. Kompetens inom programmering och driftsättning av iOS-appar kommer att öka kunskaperna och utbildningsnivån inom branschen avsevärt.

AATCe-institutioner med fokus på media

Den kreativa revolutionen

Final Cut Pro X

De nya medieinriktade och kreativa branscherna förändras i takt med de tekniska framstegen.

Apples proffsprogram är branschledande inom ljud- och videoteknik i mediebranschen. Certifieringar finns för Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro och Motion.

Utöka kursplanen

Programmet är mycket flexibelt och utbildningen kan anpassas efter institutionens behov inom ramen för en terminskurs. Apple Authorised Training Centre for Education-kurser blir ett positivt tillskott till era utbildningar inom media och IT.

Apple erbjuder kurs- och informationsmaterial som kan användas i klassrummet, rabatter på hård- och mjukvara i vissa länder samt vidareutbildning av institutionens lärare på Apple Certified Trainer-nivå. Studenterna kommer att utmärka sig som experter och proffsanvändare av Apples Pro- och IT-program vilket ökar deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Certifiering för både slutanvändare och utbildare finns endast för Pro-program och OS X, inte för iOS.