Apple Professional Learning

Vårt mål är att hjälpa lärare att få ut så mycket som möjligt av Apples teknik. Apple Professional Learning innehåller omfattande resurser och tjänster, som har utformats för att hjälpa lärare att utveckla grundläggande färdigheter med Apples produkter och erbjuda eleverna innovativ och engagerande undervisning.

Vårt mål är att hjälpa lärare att få ut så mycket som möjligt av Apples teknik. Apple Professional Learning innehåller omfattande resurser och tjänster, som har utformats för att hjälpa lärare att utveckla grundläggande färdigheter med Apples produkter och erbjuda eleverna innovativ och engagerande undervisning.

Lärande som ger aha-upplevelser.

När Apple-tekniken är djupt förankrad i lärandet kan elever hitta nya sätt att samarbeta, kommunicera och skapa. Det hjälper även eleverna att utveckla egna metoder för att ta till sig kunskap och omsätta det de har lärt sig i praktiken.

Apple Professional Learning-resurserna har utformats för att underbygga och förbättra dina undervisningsmetoder. Och genom att lära dig att använda iPad, Mac och en mängd appar och material på bästa sätt kan du planera och genomföra lektioner som ger eleverna fler aha-upplevelser.

Undervisning som leder till innovation.

Vi har utvecklat undervisningsmaterial och innehåll för lärande som du som lärare kan använda dig av på teknikresans väg. Kom igång med Apple Teacher Learning Center där du kan lära dig grunderna om iPad, Mac och inbyggda appar och bli erkänd som Apple Teacher. Sedan är du redo att utöka dina elevers kreativitet, kritiska tänkande och problemlösningsförmågor genom att arbeta med integreringsidéer från resurserna Alla kan skapa och Alla kan koda. Våra Apple Professional Learning Specialists finns vid din sida för att förnya dina metoder för lärande och undervisning i takt med att du fortsätter att utforska nya lärandemöjligheter.

Apples grunder.

Apple Teacher är ett kostnadsfritt webbaserat program som hjälper dig att utveckla de grundläggande kunskaper som behövs för att öppna alla fantastiska möjligheter med iPad och Mac. Apple Teacher innehåller resurser som du utnyttjar i din egen takt, med stegvisa anvisningar som hjälper dig att använda Apples produkter på ett effektivt sätt för att utveckla lärandet. När du är klar kan du testa dina nya kunskaper genom att göra interaktiva quiz och få en officiell Apple Teacher-logotyp.

Bli en Apple Teacher

Daglig integrering.

Apple Teacher Learning Center innehåller även arbetsmetoder och material för kreativitet och produktivitet. Dessa hjälper dig att hitta nya sätt att integrera Apples produkter och appar i ditt och elevernas dagliga arbete.

Ta steget vidare genom att upptäcka hur du kan involvera kreativitet i form av bild, musik, foto och film i lektioner inom alla ämnen med hjälp av samlingen med projekthandledningar till Alla kan skapa. Tack vare lärande- och undervisningsmaterialet i programmet Alla kan koda kan vem som helst lära sig, skriva och lära ut kod. Med de här resurserna kan du lära ut nya förmågor, anpassa kursplan och projekt efter gällande standarder samt hålla lektioner som är både kul och givande.

Ta reda på mer om att undervisa kodning

Innovativt lärande.

Våra erfarna Apple Professional Learning Specialists är utbildare med specifika kunskaper om hur man använder Apples produkter på bästa sätt för lärande och undervisning. De coachar, vägleder och stöttar lärare som vill utveckla sina tekniska färdigheter med fokus på innovation för att engagera eleverna i ett djupare lärande.

Apple Professional Learning Specialists hjälper till med:

  • Ledarskapsvisioner och planeringsstöd
  • Fortbildningsplaner som uppfyller lärandemålen
  • Forskningsbaserade strategier för lärande med teknik
  • Praktisk undervisningscoachning och mentorskap

Under coachningspassen får du:

  • Lära om teknik och innehållsresurser
  • Hjälpa till att skapa undersökande lärandeupplevelser
  • Utforma klassrumsundervisning
  • Gå igenom reflektioner och rekommendationer tillsammans

Bjud in en APL-specialist till din skola.

Kontakta en Apple Solution Expert.

Fler möjligheter till lärande.

Apple Store-pass

Today at Apple erbjuder kostnadsfria gruppaktiviteter som tagits fram speciellt för lärare. På våra labb för lärare kan du lära dig och prova nya färdigheter, utforska utbildningsresurser och träffa andra lokala lärare. Du kan också boka in en skolutflykt med specialanpassat upplägg.

Hitta pass för lärare

Apple Distinguished Educators (ADE)

Apple Distinguished Educators delar med sig av sina kunskaper om hur man kan integrera Apples produkter i undervisningen. De publicerar kontinuerligt Multi-Touch-böcker och iTunes U-kurser och håller föredrag vid utbildningsevent världen över. Du kan även få kontakt med dem genom Twitter-diskussioner varje tisdagskväll under skolåret.

Få kontakt med Apple Distinguished
Educators