Lektioner som gör världen bättre.

Det första steget mot att bevara miljön är att lära sig mer om den. Tillsammans med E.O. Wilson Biodiversity Foundation har vi tagit fram Earth Day-lektioner på iPad som hjälper elever att utforska, förstå och värdesätta världen omkring dem.