Miljövård

World Water Monitoring Challenge

I takt med att jordens befolkning växer ökar även behovet av rent vatten. Bjud in elever att delta i World Water Monitoring Challenge, ett internationellt program som syftar till att öka medvetenheten om att vi måste skydda våra vattendrag. Samla in data från sjöar och åar i närheten och utforska möjliga lösningar på problem med förnyelsebara färskvattenresurser.

Läs mer om hotade resurser.

I kapitel 41, avsnitt 1 i E. O. Wilsons Life on Earth kan du läsa om människans påverkan på våra vattendrag. Genom att fortlöpande övervaka våra vattenresurser kan forskare utvärdera hur de mår och sedan undersöka problemens omfattning – eller hur väl en lösning fungerar – över tid.

Öka medvetenheten.

Världens förnyelsebara färskvattenresurser minskar i takt med att allt mer vatten används till jordbruk och andra mänskliga aktiviteter. Besök webbplatsen för World Water Monitoring Challenge och läs om hur du kan engagera dig. Använd sedan Evernote-appen för att skriva ner dina idéer kring hur du kan planera, utveckla och marknadsföra ett program för vattenkvalitetsövervakning för grundskoleelever i ditt område.

World Water Monitoring Challenge

Läs om hur du och andra i ditt område kan delta

De fyra parametrarna för vattenhälsa

De fyra viktigaste värdena som deltagarna i i World Water Monitoring Challenge mäter är

1. temperatur

2. pH (surhetsgrad)

3. grumlighet

4. syrgashalt

Börja övervaka.

Använd en mall i Pages eller appen ThingLink för att skapa en annons där du bjuder in grundskolebarn att delta i World Water Monitoring Challenge-programmet som du utvecklat.

”Jorden är inte bara vårt hem, den är vårt livsuppehållande system.”

E. O. Wilsons Life on Earth

Fira Earth Day.

Utbildningsmaterial

Utforska Earth Day-samlingen med appar, böcker och annat i iTunes.

Anpassa dina lektioner
Apple och miljön

Se vad Apple gör för att lämna världen i ett bättre skick.

Läs mer

Nästa

Apple och utbildning