Ekologi

Utbredning av djurpopulationer

Alla jordens varelser delar samma hem, och det har aldrig varit viktigare än nu att dela de tillgängliga resurserna. Hitta en lokal växt- eller djurart som genomgår en populationsförändring och dela med dig av idéer kring hur alla jordens varelser kan leva tillsammans på ett balanserat sätt.

Lär dig om orsakerna till överpopulation.

Läs kapitel 39, avsnitt 3 i E.O. Wilsons Life on Earth om hur människans agerande kan krympa vilda djurs livsmiljöer så att de måste trängas på en mindre yta, eller eliminera ett eller flera rovdjur från näringskedjan.

Befolkningsökningen: en utmaning för jorden

Jordens befolkning har mer än fördubblats under de senaste 50 åren. Idag finns det 7 miljarder människor och siffran fortsätter att stiga. I takt med att vi människor blir fler och fler påverkas jordens tillgängliga resurser i allt större utsträckning.

7,1 miljarder
  • Globala resurser
  • Människor
1956
2016

Forska om utrotningshotade djur.

Samtidigt som vissa arter fortsätter att öka minskar andra drastiskt i antal. Ta reda på mer om utrotningshotade arter, exempelvis jättepandan, tigern, monarkfjärilen, havssköldpaddan och isbjörnen, med hjälp av Världsnaturfondens (WWF) app Together. Använd sedan iNaturalist-appen för att undersöka varför en djurart eller växt i din närhet genomgår en populationsförändring.

Förklara hur ni kan hjälpa till.

Skapa en 30 sekunder lång video i iMovie som ger en kort översikt av en djur- eller växtart som är hotad eller trångbodd. Förklara vilka faktorer som påverkar populationstätheten, varför detta är ett problem och hur du och andra i ditt område kan hjälpa till att lösa problemet.

”Platserna där olika arter håller till i ett habitat säger mycket om deras behov, deras ekosystem och hur de samverkar med andra arter.”

E. O. Wilsons Life on Earth

Fira Earth Day.

Utbildningsmaterial

Utforska Earth Day-samlingen med appar, böcker och annat i iTunes.

Anpassa dina lektioner
Apple och miljön

Se vad Apple gör för att lämna världen i ett bättre skick.

Läs mer

Nästa

Apple och utbildning