Ekosystem

Sekundärsuccession

Sekundärsuccession sker när ett etablerat ekosystem långsamt återhämtar sig efter att dess naturliga miljö har skadats. Eleverna kan studera begreppet med hjälp av resurserna i den här lektionen och sedan ge sig ut i naturen och leta efter exempel i sitt närområde.

Observera förändringar i ekosystem.

Ett vanligt exempel på sekundärsuccession är övergiven åkermark. När bonden slutar att bruka jorden återgår den så småningom till sitt ursprungliga tillstånd. Läs kapitel 40, avsnitt 3 i E. O. Wilsons Life on Earth och se film 40.3, Starting Over, om hur succession fungerar och se hur det ser ut i praktiken.

Utforska en övergiven miljö.

Ta reda på hur succession har påverkat inhemska växter på en övergiven åkermark eller i ett exploaterat område i närheten av där du bor genom att studera fälthandböcker och kontakta naturvårdsmyndigheter. Skriv en berättelse i Pages eller skapa en tidslinje med appen RWT Timeline som visar vad du tror kommer att hända med platsen. Identifiera arter som kan tänkas kolonisera det öppna området och beskriv hur växtligheten kommer att förändras med tiden. Leta efter bilder och information om hur platsen såg ut tidigare och varför, jämfört med hur den ser ut idag.

Undersök hur succession fungerar i praktiken.

Leta efter exempel på väg- eller byggprojekt i ditt område som inkräktar på vilda naturområden. Illustrera och förklara med hjälp av appen Sketchbook Express hur sådana situationer kan vara exempel på habitatfragmentering och beskriv hur miljön har förändrats.

”I ett fungerande ekosystem upphör egentligen aldrig processen med sekundärsuccession.”

E. O. Wilsons Life on Earth

Fira Earth Day.

Utbildningsmaterial

Utforska Earth Day-samlingen med appar, böcker och annat i iTunes.

Anpassa dina lektioner
Apple och miljön

Se vad Apple gör för att lämna världen i ett bättre skick.

Läs mer

Nästa

Apple och utbildning