Alla kan skapa

Projektguider som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

Med hjälp av projekten i Alla kan skapa-guiderna får eleverna lära sig att utveckla och uttrycka sina idéer med hjälp av film, foto, musik och teckning. Och kreativiteten väcks när lärarna får tillgång till roliga och utvecklande sätt att använda dessa färdigheter i alla typer av lek­tioner, ämnen och uppgifter.

Ladda ner projektguiderna

Varför kreativitet spelar så stor roll.

Efter ha arbetat tillsammans med lärare i 40 år har vi sett – och fått bekräftat av forskningen – att kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. När eleverna blir mer engagerade tar de också större ansvar för sitt lärande. Genom att öva upp kreativiteten blir de bättre på att lösa problem, kommunicera och samarbeta. De utforskar och experimenterar mer. De lär sig att förmedla sina kunskaper på fängslande sätt och att hitta sin egen röst. De utvecklar sin fantasi och kan koppla samman saker på nya sätt – färdigheter de har nytta av inom alla skolämnen. Och under resten av livet.

Projektbaserade guider för att lära ut nya färdigheter och kreativa arbetssätt.

Alla kan skapa-guiderna har utformats med hjälp av lärare och experter inom kreativa yrken. Eleverna får lära sig att jobba med film, foto, musik och teckning. De använder gratisappar för iPad, till exempel Clips och GarageBand, i kombination med den inbyggda kameran, mikrofonen, högtalarna, Multi-Touch-skärmen och Apple Pencil. Lärarna får också tillgång till undervisningsmaterial för kreativa aktiviteter inom alla ämnen. Eleverna kan använda musik för att minnas en ekvation bättre, göra filmer som återskapar viktiga historiska händelser eller illustrera förändringar av arkitekturen i en stad genom teckningar.

Ladda ner Teacher Guide

Film

Film är ett kraftfullt verktyg som eleverna kan använda för att tolka andras idéer och uttrycka sina egna. Genom att lära sig att behärska bildkomposition, ljussättning, kameravinklar, berättartempo och iscensättning kan eleverna skapa starka berättelser med Clips, iMovie och den inbyggda kameran.

Ladda ner projektguiden Video

  • Clips
  • iMovie

Foto

Genom att undersöka och fotografera sin omvärld lär sig eleverna att förstå den bättre. Med iPad-kameran och appen Bilder lär de sig att hitta intressanta motiv och fånga dem på bild, experimentera med ljus och skugga och utforska olika aspekter av bildkomposition – från perspektiv till djup och symmetri.

Ladda ner projektguiden Photo

  • Kamera
  • Bilder

Musik

Musik berikar livet och berättar historier. Att förstå rytm, melodier och harmonier ger eleverna de byggstenar de behöver för att skapa egen musik. GarageBand hjälper eleverna att skapa och sampla rytmer, arrangera låtar, spela in sång och andra ljud samt mixa. Allt det här ger dem nya möjligheter att uttrycka sig i sitt berättande.

Ladda ner projektguiden Music

  • GarageBand

Teckning

Att teckna uppmuntrar eleverna att observera omvärlden i detalj, fundera över hur saker är uppbyggda och hur de fungerar. När eleverna tecknar kan de uttrycka sådant som bara finns i deras fantasi och som de inte kan få fram lika tydligt i ord. Med Apple Pencil och appar som Tayasui Sketches School kan de utforska balans och symmetri, olika typer av linjer, former, skuggor, färger och texturer.

Ladda ner projektguiden Drawing

  • Sketches School
  • Pages

Var med på Alla kan skapa-pass tillsammans med andra lärare på Today at Apple.

Kom till Lärarnas tisdag-pass på Apple Store och lär dig hur du arbetar kreativt med iPad. Med utgångspunkt i Alla kan skapa-projekten får du under ett 60-minuterspass lära dig hur du förbättrar lektioner i alla ämnen och på alla nivåer med film, musik, teckning och foto. Passen rekommenderas för lärare som undervisar elever i åldrarna 5 till 18 år.

Hitta pass för lärare