Alla kan skapa

En ny metod som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

Med Alla kan skapa får eleverna lära sig att utveckla och uttrycka sina idéer med hjälp av film, foto, musik och teckning. Lärarna får tillgång till roliga och utvecklande kreativa aktiviteter som kan anpassas efter alla typer av lek­tioner, ämnen och uppgifter.

Kommer i höst

Varför kreativitet spelar så stor roll.

Efter ha arbetat tillsammans med lärare i 40 år har vi sett – och fått bekräftat av forskningen – att kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. När eleverna blir mer engagerade tar de också större ansvar för sitt lärande. Genom att öva upp kreativiteten blir de bättre på att lösa problem, kommunicera och samarbeta. De utforskar och experimenterar mer. De lär sig att förmedla sina kunskaper på fängslande sätt och att hitta sin egen röst. De utvecklar sin fantasi och kan koppla samman saker på nya sätt – färdigheter de har nytta av inom alla skolämnen. Och under resten av livet.

Enkla, roliga lek­tioner för att öva upp kreativa färdigheter och tekniker.

Alla kan skapa har utformats med hjälp av lärare och experter inom kreativa yrken. Eleverna får lära sig att jobba med film, foto, musik och teckning. De använder gratisappar för iPad, till exempel Clips och GarageBand, i kombination med den inbyggda kameran, mikrofonen, högtalarna, Multi-Touch-skärmen och Apple Pencil. Lärarna får också tillgång till undervisningsmaterial för kreativa aktiviteter inom alla ämnen. Eleverna kan använda musik för att minnas en ekvation bättre, göra filmer som återskapar viktiga historiska händelser eller illustrera förändringar av arkitekturen i en stad genom teckningar.

Film

Film är ett kraftfullt verktyg som eleverna kan använda för att tolka andras idéer och uttrycka sina egna. Genom att lära sig att behärska bildkomposition, ljussättning, kameravinklar, berättartempo och iscensättning kan eleverna skapa starka berättelser med Clips, iMovie och den inbyggda kameran.

  • Clips
  • iMovie

Foto

Genom att undersöka och fotografera sin omvärld lär sig eleverna att förstå den bättre. Med iPad-kameran och appen Bilder lär de sig att hitta intressanta motiv och fånga dem på bild, experimentera med ljus och skugga och utforska olika aspekter av bildkomposition – från perspektiv till djup och symmetri.

  • Kamera
  • Bilder

Musik

Musik berikar livet och berättar historier. Att förstå rytm, melodier och harmonier ger eleverna de byggstenar de behöver för att skapa egen musik. GarageBand hjälper eleverna att skapa och sampla rytmer, arrangera låtar, spela in sång och andra ljud samt mixa. Allt det här ger dem nya möjligheter att uttrycka sig i sitt berättande.

  • GarageBand

Teckning

Att teckna uppmuntrar eleverna att observera omvärlden i detalj, fundera över hur saker är uppbyggda och hur de fungerar. När eleverna tecknar kan de uttrycka sådant som bara finns i deras fantasi och som de inte kan få fram lika tydligt i ord. Med Apple Pencil och appar som Tayasui Sketches School kan de utforska balans och symmetri, olika typer av linjer, former, skuggor, färger och texturer.

  • Sketches School
  • Pages

Ta en snabbtitt på kommande kurser.

Här är några kurser du kan titta på redan nu, och det kommer många fler i höst inom alla kreativa områden.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller undervisningsmaterial som gör det enkelt att införa fler kreativa aktiviteter inom alla ämnen. Där finns övningar som kan anpassas efter alla årskurser, tips som rör utvärdering och bedömning samt exempel på elevarbeten som kan fungera som inspiration.

Se en förhandsvisning av lärarhandledningen

Elevhandledning

Elevhandledningen till Alla kan skapa innehåller grundläggande färdigheter och tekniker inom varje kreativt område som eleverna kan lära sig steg för steg genom att använda gratisappar på iPad.

Se en förhandsvisning av elevhandledningen