Alla kan skapa

Projektguider som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

Med hjälp av projekten i Alla kan skapa-guiderna får eleverna lära sig att utveckla och uttrycka sina idéer med hjälp av teckning, foto, film och musik. Och kreativiteten väcks när lärarna får tillgång till roliga och utvecklande sätt att använda dessa färdigheter i alla typer av lek­tioner, ämnen och uppgifter.

Ladda ner projektguiderna

Varför kreativitet spelar så stor roll.

Efter ha arbetat tillsammans med lärare i 40 år har vi sett – och fått bekräftat av forskningen – att kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. När eleverna blir mer engagerade tar de också större ansvar för sitt lärande. Genom att öva upp kreativiteten blir de bättre på att lösa problem, kommunicera och samarbeta. De utforskar och experimenterar mer. De lär sig att förmedla sina kunskaper på fängslande sätt och att hitta sin egen röst. De utvecklar sin fantasi och kan koppla samman saker på nya sätt – färdigheter de har nytta av inom alla skolämnen. Och under resten av livet.

Locka fram kreativiteten hos varje elev.

Alla elever lär sig på olika vis, hittar inspiration på olika ställen och uttrycker sina idéer på unika sätt. Alla kan skapa har tagits fram med hjälp av lärare och experter inom kreativa yrken och innehåller fyra projektguider som ger eleverna grundläggande färdigheter och tekniker inom teckning, foto, film och musik. Eleverna använder gratisappar på iPad tillsammans med den inbyggda kameran, mikrofonen, högtalarna, Multi-Touch-skärmen och Apple Pencil. Och lärarguiden hjälper lärarna att integrera dessa färdigheter i sina ämnen med hjälp av roliga och engagerande aktiviteter.

Teckning

När eleverna ritar stimuleras de att observera omvärlden i detalj, fundera över hur saker är uppbyggda och hur de fungerar. Då kan de uttrycka sådant som bara finns i deras fantasi och som de inte kan få fram lika tydligt i ord. De får lära sig färdigheter som balans och symmetri, att skapa linjer, former, skuggor, färger och strukturer, så att de kan illustrera med typografi, skisser, porträtt och logotyper.

Ladda ner projektguiden om teckning

Foto

Genom att utforska och fotografera sin omvärld lär sig eleverna att förstå den bättre. Med iPad-kameran och appen Bilder lär de sig att hitta intressanta motiv och fånga dem på bild, experimentera med ljus och skugga och utforska olika aspekter av bildkomposition – från perspektiv till djup och symmetri. De får använda olika tekniker för att gestalta landskap, ta ett porträtt eller komponera ett kollage.

Ladda ner projektguiden om foto

Film

Film är ett kraftfullt verktyg som eleverna kan använda för att tolka idéer, uttrycka sina tankar, informera, påverka och inspirera sin publik. Genom att använda iPad-kameran tillsammans med Clips och iMovie får eleverna lära sig om komposition, ljussättning, kameravinklar, berättartempo och iscensättning. Då kan de skapa starka berättelser genom dokumentärer, livesändningar och kortfilmer.

Ladda ner projektguiden om film

Musik

Med musik kan vi berika berättelser och göra dem mer kraftfulla. När du lär dig byggstenarna för verser, refränger och bryggor i låtar du redan känner till, får du självförtroende att skapa din egen musik. Eleverna får lära sig att skapa och sampla rytmer, arrangera låtar och spela in sång. De får lära sig ackordens struktur, trumrytmer och låtars komposition, så att de kan hitta nya sätt att uttrycka sig genom musiken.

Ladda ner projektguiden om musik

Möjligheter för lärare att använda elevernas skaparglädje i alla ämnen.

Till Alla kan skapa hör en lärarguide som hjälper lärarna att utnyttja elevernas skaparglädje i alla årskurser genom roliga aktiviteter som fördjupar elevernas lärande. Den innehåller idéer till projekt i matematik, naturvetenskap, läs- och skrivkunnighet, historia, samhällskunskap och kodning. Vi har även lagt in betygsskalor som hjälper dig att utvärdera elevernas arbete på varje område. Eleverna kan använda musik för att minnas en ekvation bättre, göra filmer som återskapar viktiga historiska händelser eller illustrera förändringar av arkitekturen i en stad genom teckningar.

Ladda ner lärarguiden

Var med på Alla kan skapa-pass med andra lärare på Today at Apple.

Kom till Lärarnas tisdag-pass på Apple Store och lär dig hur du arbetar kreativt med iPad. Med utgångspunkt i Alla kan skapa-projekten får du under ett 60‑minuterspass lära dig hur du förbättrar lektioner i alla ämnen och på alla nivåer med film, musik, teckning och foto. Passen rekommenderas för lärare som undervisar elever i åldrarna 5 till 18 år.

Hitta pass för lärare

Följ och inspireras av de bästa pedagogiska idéerna från hela världen.

Följ #EveryoneCanCreate