Apple Solution Experts

Apple Solution Experts erbjuder mer än bara produkter. De kan även ge fortlöpande support och service utifrån de behov er skola har. Personalen har djupgående kunskaper om att använda Apples produkter i utbildningen och om att driftsätta enheter på skolor av alla storlekar.

Bromma

Advania168 66 Bromma08-546 700 00www.advania.se

Göteborg

Linfre Education AB417 55 Göteborg010‑209 63 00lineducation.se

Kista

Atea Sverige AB164 46 Kista08‑477 47 00www.atea.se

Stockholm

Macsupport AB117 43 Stockholm08‑440 78 00www.macsupport.se