Apples produkter är lika lätta att driftsätta som att använda.

Vi vill att din skola ska få en upplevelse av Apples produkter som är lika enkel och intuitiv som själva produkterna. Ett första steg i detta är att underlätta för it-avdelningen i varje del av driftsättningen.

Ladda ner Översikt av driftsättning i utbildningen från iBooks

Börja med Apple School Manager.

Apple School Manager är en enkel webbaserad portal där IT-administratörer kan hantera användare, enheter och innehåll. Du kan enkelt dela ut hanterade Apple‑ID:n, ställa in enheter, skaffa appar och böcker samt förse lärare med verktyg som de kan använda för att skapa fängslande lärandeupplevelser. Allt från ett och samma ställe.

Komma igång med Apple School Manager

Organisera elever och personal.

När du använder hela utbudet av Apples tjänster kommer eleverna och personalen att behöva Apple‑ID:n. Med Apple School Manager kan du snabbt skapa konton så att eleverna får tillgång till lärandematerial, samtidigt som integritetsbehoven hos skolor och skoldistrikt tillgodoses.

Skapa och använda hanterade Apple‑ID:n.

Hanterade Apple‑ID:n skapas auto­matiskt när du ansluter Apple School Manager till skolans klasslistor. De ger eleverna åtkomst till iCloud Drive, iCloud-bildbiblioteket, säkerhetskopiering, appen Skolarbete och Delad iPad. Om du inte använder de här tjänsterna kan du istället driftsätta iPad och Mac utan Apple‑ID. Eleverna startar helt enkelt bara enheten och börjar arbeta, utan att behöva logga in. Du kan skapa hanterade Apple‑ID:n och distribuera dem till eleverna i ett senare skede om skolans behov förändras.

Overview of Managed Apple ID (pdf)

Integrering med elevinformationssystem.

Det bästa sättet att överföra skolans klasslistor till Apple School Manager är via en direktanslutning till elevinformationssystemet (SIS). Apple School Manager kan direktintegreras med populära SIS-leverantörer som SunGard, Infinite Campus och PowerSchool. Ni kan också importera klasslistor automatiskt med en SFTP-integrering från skolan eller genom ett brett utbud av SIS-leverantörer.

Läs om hur du använder SFTP för att överföra data till Apple School Manager

200 GB i iCloud.

När du ställer in hanterade Apple‑ID:n för elever och lärare får de tillgång till 200 GB lagringsutrymme i iCloud för dokument, bilder, videor och andra filer. De kan också spara och synka anteckningar, kalendrar, Safari-bokmärken och påminnelser.

Ställa in enheter snabbt.

Med Apple School Manager och din MDM-lösning kan du automatisera enhetsinställningen för miljöer med antingen personliga eller delade iPad-enheter.* Konfigurera inställningar och begränsningar trådlöst i enlighet med skolans krav och tilldela sedan enkelt enheter till elever, lärare eller klasser.

Apple School Manager och din MDM arbetar tillsammans.

Från Apple School Manager kan du tilldela skolans enheter till MDM-servern så att de registreras och konfigureras automatiskt vid installationen. Med MDM blir det också enklare att hantera enheterna och inställningarna under hela året. Du kan trådlöst ändra layouter på hemskärmen, visa eller dölja specifika appar, schemalägga mjukvaruuppdateringar under natten och använda MDM-funktionen Förlorat läge till att spåra enheter som kommit bort.

Välja MDM-lösning.

Vare sig din skola är bäst lämpad för en molnbaserad lösning eller en server på plats, finns det en rad olika leverantörer av MDM-lösningar att välja mellan. Pris och funktioner varierar mellan olika MDM-lösningar, så du har stora möjligheter att fritt bestämma hur du vill driftsätta Apple‑enheter på din skola. Dessa MDM-lösningar har stöd för utbildningsfunktionerna i iOS 9.3 och senare.

Leverantörer: VMWare Airwatch, Cisco Meraki, Mosyle Manager, Filewave, HEAT LANrev, Tabpilot, Zuludesk, JAMF Software och Lightspeed Systems.

Delad iPad

Med Delad iPad kan skolans elever dela enheter och ändå få en anpassad upplevelse. Innan lektionen börjar kan lärare tilldela valfri delad iPad till vilken elev de vill.* Eleverna vet vilka enheter de ska använda eftersom deras foton visas på de låsta skärmarna, och de kommer åt sitt personliga innehåll med hjälp av ett lösenord eller fyrsiffrig pin-kod som är lätt att komma ihåg. Eftersom en kopia av deras information lagras lokalt på denna enhet, finns deras läxor, appar och uppgifter kvar precis som när de lämnade dem när de loggar in. Därmed slipper lärare och elever ödsla tid på att säkerhetskopiera eller radera data mellan lektionerna.

Med Delad iPad kan vårt skolområde förvandla en uppsättning delade enheter till en individuell inlärningsupplevelse för varje elev.

Eric Culpepper Teknisk supportspecialist, Goose Creek CISD

Skaffa allt innehåll från en plats.

Med Apple School Manager kan ni nu få tillgång till tusentals resurser för lärande och undervisning på App Store och iBooks Store. På så sätt är det enklare än någonsin att skaffa lämpligt undervisningsmaterial till klassrummet inför terminsstarten.

Enkelt att köpa appar och böcker.

Nu är det enklare än någonsin att köpa material i större volymer för iPad och Mac. Med den nya avdelningen Appar och böcker i Apple School Manager kan ni söka efter innehåll, köpa licenser med er volymrabatt för utbildning och direkt se viktig information samt tilldelade och tillgängliga licenser. Allt på en och samma plats.

Läs mer om att köpa större volymer

Fler sätt att hantera innehåll.

Apple School Manager tillhandahåller nu en mer flexibel licens- och tokenhantering till skolor. Licensköp som är kopplade till platser kan enkelt överföras mellan platser och innehållsansvariga. Med hantering av mobila enheter (MDM) kan ni dessutom skicka innehåll direkt till iPad och Mac. Då applicenserna tillhör skolan kan ni kan smidigt omfördela appar mellan alla era enheter.

Mer information om att migrera till Appar och böcker finns i Apple School Manager

Inköp av innehåll går smidigt och det är enkelt att tilldela innehållet till de berörda grupperna. Det sparar mycket tid att ha en central plats istället för att tvingas navigera mellan flera inloggningar och flikar.

Rory McGrath Digital Leader, New Wave Federation, Storbritannien

Förse lärare med möjligheter i klassrummet.

När eleverna har fått sina enheter är det viktigt att förse lärarna med rätt verktyg så att de kan skapa suveräna lärandeupplevelser. Apparna Klassrum och Skolarbete tillsammans med Apple TV hjälper lärarna att förvandla sina klassrum till dynamiska och interaktiva miljöer för lärande.

Läs mer om verktyg för undervisning

Förberedelser för Skolarbete (pdf)

Appen Klassrum är en mångsidig lärarassistent som hjälper lärare att ta kontroll över alla iPad-enheter i klassrummet, så att de kan se till att eleverna koncentrerar sig på uppgiften.
Den helt nya appen Skolarbete gör det enkelt att dela ut arbetsblad och uppgifter i utbildningsappar, följa elevernas framsteg och samarbeta med dem i realtid.

Hjälper lärare att administrera sina klasser.

När elevkonton och klasslistor läggs in i Apple School Manager får lärarna auto­matiskt tillgång till sina klasser i Klassrum och Skolarbete så att de direkt kan komma igång med under­vis­ningen. Det går även att aktivera registrering av elevframsteg i Skolarbete från inställningsmenyn i Apple School Manager, eller inaktivera funk­tionen för enskilda elever i kontomenyn.

Vi anser att it-personalen ska vara inblandad så lite som möjligt. Lärare behöver kontroll, och med Klassrum får de nu större möjligheter att hantera tekniken, vilket minskar behovet av support från it-personalen.

Blair Anderson Teknikchef, Shawnee Heights School District

Ställ in Apple TV för delning och samarbete.

Nya hanteringsfunktioner i tvOS gör det enkelt att konfigurera en Apple TV för utbildning. Apple School Manager eller Apple Configurator 2 kan registrera Apple TV-enheten i MDM samt konfigurera den, och det enda som behövs är ström- och Ethernet-anslutning. Ytterligare hanteringsfunktioner finns, såsom möjlighet att övervaka Apple TV samt ställa in namnet, nätverket och bildskärmsläget för konferensrum via ett anpassat meddelande.

Driftsättnings­resurser

Driftsättningshandledning för utbildning

Ladda ner iBook

Läs mer

Referensdokumentet om driftsättning av iOS

Läs mer

Apple School Manager Hjälp

Läs mer

Referensdokumentet om driftsättning av macOS

Läs mer

Klassrum Hjälp

Läs mer

Hanterade Apple ID:n – översikt

Ladda ner (pdf)

Komma igång med Klassrum 2.1

Ladda ner (pdf)

Apple Configurator 2 – hjälp

Läs mer

Förberedelser för Skolarbete

Ladda ner (pdf)

Komma igång med Skolarbete

Ladda ner (pdf)