Driftsätt enkelt iPad och Mac till alla elever och klassrum.

Med kraftfulla verktyg från Apple som stöd i varje steg av din driftsättning kan du snabbt skapa konton, ställa in enheter trådlöst, distribuera innehåll och skapa möjligheter för lärare i klassrummet.

Börja med Apple School Manager.

Apple School Manager är en enkel webbaserad portal där it-administratörer kan hantera personer, enheter och innehåll från en och samma plats. Vi har nyligen gjort stora förbättringar så att Apple School Manager ska vara enkelt att komma igång med på alla skolor. Det finns ett omgjort användargränssnitt, mer kraftfulla sätt att hantera massaktiviteter samt bättre kontroll över konton och klasser.

Komma igång med Apple School Manager

Organisera elever och personal.

När du använder hela utbudet av Apples tjänster kommer eleverna och personalen att behöva Apple‑ID:n. Med Apple School Manager kan du snabbt skapa konton så att eleverna får åtkomst till lärandematerial, samtidigt som integritetsbehoven hos skolor och skoldistrikt tillgodoses.

Skapa och använda hanterade Apple‑ID:n.

Hanterade Apple‑ID:n skapas automatiskt när du ansluter Apple School Manager till skolans klasslistor, och de ger eleverna åtkomst till iCloud, iTunes U och Delad iPad. Om du inte använder de här tjänsterna kan du i stället driftsätta iPad utan Apple‑ID. Eleverna slår bara på enheten och börjar arbeta, utan att behöva logga in. Om skolans behov förändras kan du skapa hanterade Apple‑ID:n och distribuera dem till eleverna i ett senare skede.

Overview of Managed Apple ID (pdf)

Integrering med elevinformationssystem.

Det bästa sättet att överföra skolans klasslistor till Apple School Manager är via en direktanslutning till dess elevinformationssystem (SIS). Apple School Manager kan direktintegreras med populära SIS-leverantörer som SunGard, Infinite Campus och PowerSchool. Ni kan också importera klasslistor automatiskt med en SFTP-integrering från skolan eller genom ett brett utbud av SIS-leverantörer.

Läs om hur du använder sftp för att överföra data till Apple School Manager

Har nu stöd för PowerSchool.

Med en enkel insticksfil kan Apple School Manager direktintegreras med PowerSchool så att du kan automatisera kontogenereringen för elever, lärare och personal. Den här nya integreringen gör det möjligt att importera alla befintliga klasslistor i PowerSchool så att klasser ställs in automatiskt.

Läs mer om PowerSchool och Apple School Manager

Inbyggt integritetsskydd.

Apple kommer aldrig att spåra, lämna ut eller sälja elevinformation för reklam- eller marknadsföringsändamål. Vi bygger in starka skyddsfunktioner i alla våra enheter, operativsystem, appar och tjänster – bland annat hanterade Apple‑ID:n som administreras av ditt skolområde. Det innebär att säkerheten, integriteten och sekretessen för elevinformationen alltid skyddas.

Översikt av data och integritet för skolor (pdf)

Föräldrahandledning i integritet (pdf)

Ställa in enheter snabbt.

Med Apple School Manager och din MDM-lösning kan du automatisera enhetsinställningen för miljöer med antingen personliga eller delade iPad-enheter.* Konfigurera inställningar och begränsningar trådlöst i enlighet med skolans krav och tilldela sedan enkelt enheter till elever, lärare eller klasser.

Apple School Manager och din MDM arbetar tillsammans.

Från Apple School Manager kan du tilldela skolans enheter till MDM-servern så att de registreras och konfigureras automatiskt vid installationen. Med MDM blir det också enklare att hantera enheterna och inställningarna under hela året. Du kan trådlöst ändra layouter på hemskärmen, visa eller dölja specifika appar, schemalägga mjukvaruuppdateringar under natten och använda MDM-funktionen Förlorat läge till att spåra enheter som kommit bort.

Välja MDM-lösning.

Vare sig din skola är bäst lämpad för en molnbaserad lösning eller en server på plats, finns det en rad olika leverantörer av MDM-lösningar att välja mellan. Pris och funktioner varierar mellan olika MDM-lösningar, så du har stora möjligheter att fritt bestämma hur du vill driftsätta Apple‑enheter på din skola. Dessa MDM-lösningar har stöd för utbildningsfunktionerna i iOS 9.3 och senare.

Leverantörer: VMWare Airwatch, Cisco Meraki, Mosyle Manager, Filewave, HEAT LANrev, Tabpilot, Zuludesk, JAMF Software och Lightspeed Systems.

Delad iPad

Med Delad iPad* kan skolans elever dela enheter och ändå få en anpassad upplevelse. Innan lektionen börjar kan lärare tilldela valfri delad iPad till vilken elev de vill. Eleverna vet vilka enheter de ska använda eftersom deras foton visas på de låsta skärmarna, och de kommer åt sitt personliga innehåll med hjälp av ett lösenord eller fyrsiffrig pin-kod som är lätt att komma ihåg. Eftersom en kopia av deras information lagras lokalt på denna enhet, finns deras läxor, appar och uppgifter kvar precis som när de lämnade dem när de loggar in. Därmed slipper lärare och elever ödsla tid på att säkerhetskopiera eller radera data mellan lektionerna.

Med Delad iPad kan vårt skolområde förvandla en uppsättning delade enheter till en individuell inlärningsupplevelse för varje elev.

Eric Culpepper Teknisk supportspecialist, Goose Creek CISD

Skaffa allt innehåll från en plats.

Med Apple School Manager kan ni nu få åtkomst till tusentals resurser för lärande och undervisning på App Store och iBooks Store. På så sätt är det enklare än någonsin att skaffa lämpligt undervisningsmaterial till klassrummet inför terminsstarten.

Enkelt att köpa appar och böcker.

Nu är det enklare än någonsin att köpa material i större volymer för iPad och Mac. Med den nya avdelningen Appar och böcker i Apple School Manager kan ni söka efter innehåll, köpa licenser med er volymrabatt för utbildning och direkt se viktig information samt tilldelade och tillgängliga licenser. Allt på en och samma plats.

Läs mer om att köpa större volymer

Fler sätt att hantera innehåll.

Nu tillhandahåller Apple School Manager en mer flexibel licens- och tokenhantering till skolor. Licensköp som är kopplade till platser kan enkelt överföras mellan platser och innehållsansvariga. Med hantering av mobila enheter (MDM) kan ni dessutom skicka innehåll direkt till iPad och Mac. Då applicenserna tillhör skolan kan ni kan smidigt omfördela appar mellan alla era enheter.

Mer information om att migrera till Appar och böcker finns i Apple School Manager

Inköp av innehåll går smidigt och det är enkelt att tilldela innehållet till de berörda grupperna. Det sparar mycket tid att ha en central plats i stället för att tvingas navigera mellan flera inloggningar och flikar.

Rory McGrath Digital Leader, New Wave Federation, Storbritannien

Förse lärare med möjligheter i klassrummet.

När eleverna har fått sina enheter är det viktigt att förse lärarna med rätt verktyg så att de kan skapa suveräna lärandeupplevelser. Nya appen Klassrum och Apple TV hjälper lärarna att självständigt förvandla sina klassrum till dynamiska och interaktiva lärandemiljöer.

Hjälpa lärare att hantera sina egna klasser.

Med nya appen Klassrum för iPad har du nu två enkla sätt att hjälpa dina lärare med inställningen – du kan använda Apple School Manager och MDM för att automatiskt konfigurera klasser, eller så kan lärare ställa in klasser i farten, utan MDM. Klassrum hjälper lärare att öppna en specifik app, webbplats eller lärobokssida på valfri iPad i klassrummet. Lärare kan även se vilka appar elever arbetar i samt visa deras skärmar. De kan även skicka och ta emot dokument till och från klassens elever samt dela elevarbeten på en tv eller skärm med hjälp av Apple TV.

Se den guidade turen för Klassrum

Ladda ner appen Klassrum på App Store

Lärare kan skapa klasser i farten. För att möjliggöra spontana grupparbeten samt att elever kan använda sina egna enheter, kan lärare skapa klasser i Klassrum och bjuda in elever dit.

Klasser kan enkelt dela filer. Med hjälp av AirDrop och Klassrum kan lärare skicka dokument till klassen med ett tryck, och elever kan precis lika enkelt skicka dokument tillbaka till läraren.

Vi anser att it-personalen ska behöva blanda sig i så lite som möjligt. Lärare behöver kontroll, och med Klassrum får de nu större möjligheter att hantera tekniken, vilket minskar behovet av support från it-personalen.

Blair Anderson Teknikchef, Shawnee Heights School District

Ställa in Apple TV för delning och samarbete.

Nya hanteringsfunktioner i tvOS gör det enkelt att konfigurera en Apple TV för utbildning. Apple School Manager eller Apple Configurator 2 kan registrera Apple TV-enheten i MDM samt konfigurera den, och det enda som behövs är ström- och Ethernet-anslutning. Ytterligare hanteringsfunktioner finns, såsom möjlighet att övervaka Apple TV samt ställa in namnet, nätverket och bildskärmsläget för konferensrum via ett anpassat meddelande.

Driftsättningsresurser

Driftsättningshandledning för utbildning

Ladda ner iBook

Läs mer

Referensdokumentet om driftsättning av iOS

Läs mer

Apple School Manager Hjälp

Läs mer

Referensdokumentet om driftsättning av macOS

Läs mer

Klassrum Hjälp

Läs mer

Profilhanteraren – hjälp

Läs mer

Komma igång med Klassrum 2.0

Ladda ner (pdf)

Apple Configurator 2 – hjälp

Läs mer