Alla kan skapa

Projekt­handledningar som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

Med hjälp av projekten i Alla kan skapa-handledningarna får eleverna lära sig att utveckla och uttrycka sina idéer med hjälp av film, foto, musik och teckning. Och kreativiteten väcks när lärarna får tillgång till roliga och motiverande sätt att införliva dessa färdigheter i alla ämnen och årskurser.

Ladda ner projekthandledningarna

Varför kreativitet spelar så stor roll.

Efter ha arbetat tillsammans med lärare i 40 år har vi sett – och fått bekräftat av forskningen – att kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. När eleverna blir mer engagerade tar de också större ansvar för sitt lärande. Genom att öva upp kreativiteten blir de bättre på att lösa problem, kommunicera och samarbeta. De utforskar och experimenterar mer. De lär sig att förmedla sina kunskaper på fängslande sätt och att hitta sin egen röst. De utvecklar sin fantasi och kan koppla samman saker på nya sätt – färdigheter de har nytta av inom alla skolämnen. Och under resten av livet.

Ta del av studentberättelser från verkligheten

Locka fram kreativiteten hos varje elev.

Alla elever lär sig på sitt eget vis, hittar inspiration på olika ställen och uttrycker sina idéer på unika sätt. Alla kan skapa har tagits fram med hjälp av lärare och experter inom kreativa yrken och innehåller fyra projekthandledningar som lär ut grundläggande färdigheter och tekniker inom film, foto, musik och teckning. Eleverna använder gratisappar på iPad och drar nytta av den inbyggda kameran, mikrofonen, högtalarna, Multi-Touch-skärmen, VoiceOver och Apple Pencil. Och arbetsboken för design hjälper eleverna att utveckla viktiga förmågor under varje fas av den kreativa processen på väg mot färdigt projekt.

Teckning

När eleverna ritar stimuleras de att observera omvärlden i detalj, fundera över hur saker är uppbyggda och hur de fungerar. Då kan de uttrycka sådant som bara finns i deras fantasi och som de inte kan få fram lika tydligt i ord. De får lära sig färdigheter som balans och symmetri, att skapa linjer, former, skuggor, färger och strukturer, så att de kan illustrera med typografi, skisser, porträtt och logotyper.

Foto

Genom att utforska och fotografera sin omvärld lär sig eleverna att förstå den bättre. Med iPad-kameran och appen Bilder lär de sig att hitta intressanta motiv och fånga dem på bild, experimentera med ljus och skugga och utforska olika aspekter av bildkomposition – från perspektiv till djup och symmetri. De får använda olika tekniker för att gestalta landskap, ta ett porträtt eller komponera ett kollage.

Film

Film är ett kraftfullt verktyg som eleverna kan använda för att tolka idéer, uttrycka sina tankar, informera, påverka och inspirera sin publik. Genom att använda iPad-kameran tillsammans med Clips och iMovie får eleverna lära sig om komposition, ljussättning, kameravinklar, berättartempo och iscensättning. Då kan de skapa starka berättelser genom dokumentärer, livesändningar och kortfilmer.

Musik

Musik är ett språk som alla förstår. Eleverna får börja med att lära sig att spela in sin egen röst, vilket ger dem självförtroende att berätta och förbättra historier med hjälp av musik och ljud. De utvecklar förmågor som gör att de kan skapa egna poddar, trumkomp och låtar medan de lär sig att använda GarageBand på iPad.

Bygg in ett kreativitetsmoment i alla lek­tioner.

Alla kan skapa innehåller lärarhandledningar som kan tillföra kreativitet i alla ämnen och årskurser. Handledningarna innehåller över 300 lektionsidéer för alla årskurser från förskolan till gymnasiet inom matematik, naturkunskap, språk och litteratur, historia, samhällskunskap och kodning. Det finns verktyg för integrering i lek­tionerna som hjälper lärarna att infoga de här projekten i sin undervisning. Det finns bedömningsskalor som hjälper lärarna att utvärdera och stötta eleverna inom olika kreativa områden. Och en arbetsbok för design hjälper eleverna att gå igenom den kreativa processen, tillämpa kunskaperna från projekthandledningarna i Alla kan skapa och berätta sin egen unika historia.

Var med på Alla kan skapa-pass med andra lärare på Today at Apple.

Delta i Today at Apple-pass eller utflykter tillsammans med dina elever på en Apple Store och utforska kreativa uttryckssätt på iPad. Med utgångspunkt i Alla kan skapa-projekten får du lära dig hur du förbättrar lek­tioner i alla ämnen och på alla nivåer med hjälp av film, musik, teckning och foto.

Hitta pass för lärare

Låt dig inspireras av de bästa pedagogiska idéerna från hela världen.

Följ @AppleEdu och #EveryoneCanCreate