Alla kan skapa

Projekt­handledningar som ger utrymme för kreativitet i varje ämne.

Med Alla kan skapa lär sig eleverna nya tekniker för att utveckla och kommunicera idéer via video, foto, musik och teckning på iPad. Lärarna får tillgång till ett brett utbud av roliga och meningsfulla sätt att inspirera till kreativitet på varje lektion och i alla årskurser – med allt från snabba introduktionsaktiviteter till projekthandledningar där färdigheter byggs upp.

Läs om nyheterna i projekthandledningarna

Varför kreativitet spelar så stor roll.

Efter ha arbetat tillsammans med lärare i 40 år har vi sett – och fått bekräftat av forskningen – att kreativt tänkande väcker ett djupare engagemang hos eleverna. När eleverna blir mer engagerade tar de också större ansvar för sitt lärande. Genom att öva upp kreativiteten blir de bättre på att lösa problem, kommunicera och samarbeta. De utforskar och experimenterar mer. De lär sig att förmedla sina kunskaper på fängslande sätt och att hitta sin egen röst. De utvecklar sin fantasi och kan koppla samman saker på nya sätt – färdigheter de har nytta av inom alla skolämnen. Och under resten av livet.

Ta del av studentberättelser från verkligheten

Bli mer kreativ med iPad.

Upptäck lektionsidéer från lärare på Apple. Idéer som får dig att tänka i nya banor kring kreativitet på iPad.

Se filmen

Engagera eleverna genom att använda grönskärmseffekter i under­vis­ningen.

Ladda ner projekthandledningen om video om du vill veta mer
Se filmen

Spela in din röst och lägg på lager med ljud för att berätta vad du gillar.

Ladda ner projekthandledningen om musik om du vill veta mer
Se filmen

Använd animerade teckningar och former i Keynote för att berätta en historia.

Ladda ner projekthandledningen om teckning om du vill veta mer

Locka fram kreativiteten hos varje elev.

Alla elever lär sig på sitt eget vis, hittar inspiration på olika ställen och uttrycker sina idéer på unika sätt. Alla kan skapa har tagits fram med hjälp av lärare och experter inom kreativa yrken och innehåller fyra projekthandledningar där grundläggande färdigheter och tekniker inom film, foto, musik och teckning introduceras. Eleverna använder gratisappar på iPad tillsammans med den inbyggda kameran, mikrofonen, högtalarna, Multi-Touch-skärmen, VoiceOver och Apple Pencil. Projekthandledningarna har stöd av 30 kreativa aktiviteter för barn. Dessa ger en snabb inblick i de förmågor som eleverna kan utveckla med hjälp av handledningarna. Och designarbetsboken hjälper eleverna att utveckla viktiga färdigheter under varje fas av den kreativa processen på väg mot ett färdigt projekt.

Teckning

Teckning uppmuntrar eleverna att studera omvärlden i detalj, fundera över hur saker är uppbyggda och hur de fungerar. Detta gör det enklare för dem att artikulera koncept som endast finns i deras fantasi, på ett sätt som kanske inte är möjligt med ord. Eleverna får lära sig grunderna inom balans och symmetri, skuggning, färgsättning och textur och utveckla förmågorna som de behöver för att skapa allt från ordkonst till porträtt, logotyper och nu rörlig grafik.

Foto

Genom att utforska och fotografera sin omvärld lär sig eleverna att förstå den bättre. Med iPad-kameran och appen Bilder lär de sig att hitta intressanta motiv och fånga dem på bild, experimentera med ljus och skugga och utforska olika aspekter av bildkomposition. De får använda en mängd olika tekniker för att ta actionbilder, porträtt, komponera ett kollage och skapa animerade giffar.

Film

Video ger eleverna ett kraftfullt verktyg för att uttrycka sina idéer och tankar och för att informera, påverka och inspirera en publik. Med hjälp av iPad-kamerorna och Clips eller iMovie får de bland annat utforska komposition, ljussättning och kameravinklar. De får även skapa specialeffekter med en greenscreen och lära sig hur man konstruerar starka berättelser genom att spela in dokumentärer, evenemang och kortfilmer.

Musik

Musik är ett språk som alla förstår. Eleverna får börja med att lära sig att spela in sin egen röst, vilket ger dem självförtroende att berätta och förbättra historier med hjälp av musik och ljud. De utvecklar förmågor som gör att de kan skapa egna poddar, trumkomp och låtar medan de lär sig att använda GarageBand på iPad.

Bygg in ett kreativitetsmoment i alla lek­tioner.

Alla kan skapa har två lärarhandledningar – en för förskolan och en för högstadiet och gymnasiet – som innehåller över 300 lektionsidéer inom matematik, naturkunskap, läskunnighet och litteratur, historia, samhällskunskap och kodning. Bedömningsskalor som hjälper lärare att utvärdera elevernas arbete gör det enkelt att integrera projekten i redan existerande lektioner.

Låt dig inspireras av de bästa pedagogiska idéerna från hela världen.

Följ @AppleEdu och #EveryoneCanCreate