Apples produkter är lika lätta att driftsätta som att använda.

Vi vill att din skola ska få en upplevelse av Apples produkter som är lika enkel och intuitiv som själva produkterna. Ett första steg i detta är att underlätta för it-avdelningen i varje del av driftsättningen.

Läs mer i handledningen för driftsättning i utbildning

iPad och Mac integreras smidigt i lärandemiljön.

Oavsett om du planerar för en helt ny driftsättning eller om du tänker lägga till fler Apple-enheter i den befintliga infrastrukturen kommer iPad och Mac att passa väl in. Nu när det finns stöd för Microsoft Azure Active Directory är det enklare än någonsin att ge elever och personal tillgång till viktiga Apple-tjänster för undervisning och lärande. Alla appar som lärarna och eleverna behöver varje dag, såsom Google Drive och Microsoft Office, finns nu på iPad. Och med de många olika kreativa verktyg som iPad erbjuder kan eleverna visa vad de har lärt sig på alla möjliga sätt.

Förbered skolan för att komma igång.

Apple School Manager är en lättanvänd, webbaserad portal som hjälper it-administratörer att driftsätta iPad-enheter och Mac-datorer i skolor. Du kan enkelt ge elever och personal tillgång till Apple-tjänster, ställa in enheter, skaffa appar och böcker samt förse lärare med verktyg som de kan använda för att skapa fängslande lärandeupplevelser. Allt från ett och samma ställe.

Integrera i skolans befintliga system.

Den federerade autentiseringen i Apple School Manager gör det enklare än någonsin att integrera iPad och Mac i den befintliga miljön med hjälp av skolans inloggningsuppgifter för Microsoft Azure Active Directory.

Hantera åtkomst med Azure Active Directory.

Anslut Apple School Manager till skolans Microsoft Azure Active Directory och ge alla elever och lärare auto­matisk åtkomst till Apples tjänster. Elever och lärare kan sedan använda inloggningsuppgifterna från sina Microsoft-konton för att logga in på iPad, Mac, iCloud och Skolarbete.

Förbered för den förenklade inloggningsupplevelsen:

  • Kontrollera att skolan använder Microsoft Azure Active Directory.1
  • Bestäm vilka av skolans domäner du vill koppla till Apple School Manager.
  • Ställ in anslutningen till Microsoft Azure Active Directory i Apple School Manager.

Ansluta SIS-systemet.

Det enklaste sättet att lägga in klasslistor med elever och lärare i Apple School Manager är via en direkt anslutning till skolans klasslistor i SIS-systemet (Student Information System). Apple School Manager kan direktintegreras med populära SIS-leverantörer som SunGard, Infinite Campus och PowerSchool. Dessutom kan Claris Connect användas för att sömlöst importera SIS-uppgifter från Aeries, Follet Aspen och Skyward.* Listuppgifterna är sedan tillgängliga för Skolarbete, Klassrum och Delad iPad så att lärarna kan börja arbeta med under­vis­ningen direkt.

Utveckla en anpassad upplevelse för elever och personal.

Med hjälp av appar kan iPad bli ett laboratorium, en filmstudio, en tidsmaskin eller till och med ett rymdskepp. Apple School Manager gör det enkelt att skaffa rätt undervisningsmaterial till klassrummen inför skolstarten – från de produktivitetsappar som skolan behöver för sina dagliga arbetsflöden och kostnadsfria Apple-appar för kreativitet och skapande till de tusentals appar i App Store som är utvecklade just för lärande.

När du har ställt in federerad autentisering kan elever och lärare använda sina befintliga inloggningsuppgifter till flera Apple-tjänster, inklusive 200 GB gratis iCloud-lagring och möjligheten att samarbeta i Pages, Keynote och Numbers. Eleverna får en anpassad upplevelse på iPad även om de delar på en enhet. Lärare kan använda Skolarbete till att dela ut uppgifter och följa elevernas framsteg, vilket hjälper dem att skräddarsy under­vis­ningen efter varje elevs behov. Men viktigast av allt är att deras personuppgifter förblir skyddade och privata.

Enkelt att köpa appar och böcker.

Det är enkelt att köpa innehåll i större volymer för iPad och Mac under Appar och böcker i Apple School Manager. Du kan söka efter innehåll, köpa licenser med volymrabatten för utbildning och direkt visa viktig information såsom tilldelade och tillgängliga licenser, allt på ett ställe. Med hantering av mobila enheter (MDM) kan du dessutom skicka innehåll direkt till iPad och Mac. Då applicenserna tillhör skolan kan du smidigt omfördela appar mellan alla enheter.

Erbjud en katalog med utvalda appar.

Om MDM-lösningen har en självbetjäningsportal kan du tillåta att eleverna och lärarna installerar ytterligare appar och böcker från ett urval som skolan har godkänt på förhand. På så sätt kan du se till att det innehåll som du gör tillgängligt uppfyller målen i läroplanen och skolans standarder för säkerhet och integritet.

Inkludera alla elever.

Varje elev har sin personliga lärandestil och våra produkter är framtagna för att underlätta olika sätt att lära. Därför innehåller de innovativa hjälpmedelsfunktioner som bidrar till varje elevs behov inom syn, hörsel, motoriska funktioner, lärande och läsning. It-administratörerna kan använda MDM till att trådlöst konfigurera enheterna så att det finns hjälpmedelsappar för den enskilda elevens behov på enheten redan när eleven loggar in för första gången.

Enkelt att skapa klasser.

Lärare kan nu begära hanterade Apple-ID:n i Skolarbete. Som it-administratör kan du granska och godkänna dessa förfrågningar i Apple School Manager, så att it-avdelningen och lärarna enkelt kan skapa hanterade Apple-ID:n åt eleverna. Det har aldrig varit enklare att komma igång med Skolarbete och Klassrum.

Inköp av innehåll går smidigt och det är enkelt att tilldela innehållet till de berörda grupperna. Det sparar mycket tid att ha en central plats istället för att tvingas navigera mellan flera inloggningar och flikar.

Rory McGrath Digital Leader, New Wave Federation, Storbritannien

Integritet tänker vi på från början.
Inte i efterhand.

Vår verksamhet bygger inte på att inkräkta på människors integritet. Det gäller särskilt skolbarn. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, inte tjäna pengar på deras data. Alla Apple-produkter har inbyggda integritets- och säkerhetsfunktioner vilket innebär att skolorna förses med enheter, appar och tjänster som skyddar såväl elevernas data som deras privata information. Vi säljer inte elevinformation, vi delar den aldrig med tredje part för marknadsföring eller annonsering och vi bygger inga profiler utifrån elevernas e-postmeddelanden eller webbläsarhistorik. Och med hanterade Apple-ID:n har skolan kontroll över alla elevdata och kan välja att aktivera eller avaktivera appar och tjänster som iMessage och FaceTime eller rapporter om elevernas framsteg i appen Skolarbete.

Apple upprätthåller certifikat i enlighet med ISO-standarderna för de viktigaste systemen som används till Apples utbildningstjänster. Vi uppfyller även kraven i EU:s GDPR-ramverk. Apple har dessutom undertecknat Student Privacy Pledge, vilket ytterligare understryker vårt engagemang för att skydda den information som elever, föräldrar och lärare delar i våra skolor.Läs mer om hur vi skyddar kundernas integritet

Ställ in enheter snabbt.

När du har utformat de lärandeupplevelser du vill att lärarna och eleverna ska ha kan du konfigurera enheterna så att alla snabbt kan komma igång. Oavsett om skolan väljer en en-till-en-miljö med iPad eller delad iPad är det enkelt att automatisera enhetsinställningen med skolans MDM-lösning. Konfigurera inställningar och begränsningar trådlöst i enlighet med skolans krav och tilldela sedan enkelt enheter till elever, lärare eller klasser.

Apple School Manager och din MDM arbetar tillsammans.

Med Apple School Manager går det att tilldela skolenheter till MDM, så att de registreras och konfigureras auto­matiskt. Eftersom det går att ställa in förvald MDM-server utifrån enhetstyp är det enkelt att automatisera uppgifter för iPad och Mac. Med MDM går det att trådlöst driftsätta appar och böcker, konfigurera hem­skärmens layout, filtrera internetåtkomst, schemalägga mjukvaruuppdateringar över natten, hitta borttappade enheter och hantera en mängd andra inställningar. En nyhet i Apple School Manager är att it-avdelningen nu kan hantera förfrågningar om hanterade Apple-ID:n som skapats av lärare i Skolarbete. Det gör det ännu enklare för it-avdelningen och lärarna att skapa klasser.

Välja MDM-lösning.

Det finns många olika MDM-lösningar att välja bland, oavsett om din skola behöver en molnbaserad miljö eller en fysisk server på plats. De har olika funktioner och prisnivåer, så att man kan hitta en lösning som passar för att införa Apple-enheter på skolan.

Delad iPad

Med Delad iPad kan skolans elever dela enheter och ändå få en anpassad upplevelse.2 Innan lektionen börjar kan läraren tilldela en valfri delad iPad till valfri elev. Eleverna vet vilka enheter de ska använda eftersom deras foton visas på de låsta skärmarna, och de kommer åt sitt personliga innehåll med hjälp av ett lösenord eller en fyrsiffrig pin-kod som är lätt att komma ihåg. Eftersom en kopia av deras information lagras lokalt på enheten finns deras läxor, appar och uppgifter kvar precis som när de lämnade dem när de loggar in. Därmed slipper lärare och elever lägga tid på att säkerhetskopiera eller radera data mellan lek­tionerna.

Prov och bedömningar.

Med utvärderingsläget är iPad och Mac säkra enheter för att administrera delprov, slutprov och alla typer av standardiserade bedömningar. Båda gör det enkelt att inkludera formativa bedömningar som en del av undervisningen. Det finns en mängd formativa appar för lärande som låter dig bedöma elevernas utveckling över tid, medan de studerar inför dessa prov.

Användning i klassrummet.

När eleverna har fått sina enheter är det viktigt att förse lärarna med rätt verktyg så att de kan skapa suveräna lärandeupplevelser. iPad och Mac passar perfekt in i skolans befintliga arbetsmetoder för produktivitet tack vare inbyggt stöd för till exempel Google Drive och Microsoft Office. Apparna Klassrum och Skolarbete tillsammans med Apple TV hjälper lärarna att förvandla sina klassrum till dynamiska och interaktiva miljöer för lärande.

Hjälper lärare att administrera sina klasser.

När elevkonton och klasslistor läggs in i Apple School Manager får lärarna auto­matiskt tillgång till sina klasser i Klassrum och Skolarbete så att de direkt kan komma igång med under­vis­ningen. Det går även att aktivera registrering av elevframsteg i Skolarbete från inställningsmenyn i Apple School Manager, eller inaktivera funk­tionen för enskilda elever i kontomenyn.

Fungerar med verktygen du använder varje dag.

Google G Suite-appar, inklusive Google Drive och Google Classroom, fungerar smidigt på iPad. Det gör även Microsoft Office-apparna. Och med de kostnadsfria förinstallerade apparna från Apple kan lärarna locka fram kreativiteten hos varje elev. Med iMovie kan eleverna berätta historier i form av rörliga bilder. GarageBand gör det möjligt att spela i band även för den som aldrig har spelat ett instrument tidigare. Och Pages kan förvandla skriftliga rapporter till interaktiva digitala böcker med bilder, illustrationer och ljudklipp.

Appen Klassrum är en mångsidig lärarassistent som ger dig kontroll över alla iPad- och Mac-enheter som används till undervisning i klassrummet och på distans så att eleverna gör och lär sig det de ska.
Appen Skolarbete gör det enkelt att dela ut arbetsblad och uppgifter i utbildningsappar, följa elevernas framsteg och samarbeta med dem i realtid.

Vi anser att it-personalen ska vara involverad så lite som möjligt. Lärare behöver kontroll och med Klassrum får de nu större möjligheter att hantera tekniken, vilket minskar behovet av support från it-personalen.

Blair Anderson Teknikchef, Shawnee Heights School District

Ställa in Apple TV för delning och samarbete.

Apple TV är ett suveränt tillskott till alla klassrum och konferensrum. Den gör det möjligt att visa skärmen på iPad och Mac trådlöst för att dela presentationer, webbplatser och video. Hanteringsfunktionerna i tvOS gör det enkelt för skolorna att konfigurera Apple TV. Apple School Manager eller Apple Configurator 2 kan användas till att registrera Apple TV‑enheten i MDM samt konfigurera den. Användaren behöver inte göra något mer och det enda som behövs är ström- och Ethernet-anslutning. Skolan kan hantera Apple TV storskaligt och bland annat ställa in säkerhetsinställningar för AirPlay på distans och skaffa större kontroll över vad som visas på standardhem­skärmen. Med MDM går det även att ställa in namn och nätverk för Apple TV‑enheterna och bildskärmsläge för konferensrum med anpassat meddelande.

Verktyg för undervisning

Appar som hjälper dig att få ut mycket mer av tekniken. Både på och efter lektionen.

Läs mer om verktyg för undervisning

Produkter för lärande

Teknik lika obegränsad som ett barns fantasi.

Läs mer om produkter för lärande