Hur Amy Heimerl undervisar med iPad.

”Med rätt sorts undervisning, rätt sorts appar och möjligheten att använda iPad tillsammans med mer traditionella undervisningsmetoder kan våra elever nå längre än de någonsin gjort tidigare.”

Amy Heimerl, förskolelärare, Park Avenue Elementary School, Auburn, Maine

Appar i klassrummet.

När man på Amy Heimerls lokala utbildningsmyndighet bestämde sig för att börja använda iPad i klassrummet började de med en uppgift. Fem lärare fick i uppdrag att komma med rekommendationer om det bästa sättet att undervisa med iPad. De jobbade i två dagar med att sammanställa en omfattande lista över bra iPad-appar som kunde användas under läsåret. Heimerl var en av deltagarna, och möjligheterna med iPad i undervisningen stod snabbt klara för henne.

På utbildningsmyndigheten hade man redan tagit fram ett sätt att utvärdera appar: uppfyller den inlärningsmålet? Ger den direkt feedback? Är det den bästa appen av alla som finns att välja mellan? Går den att anpassa? Heimerl följde dessa kriterier noggrant när hon valde de bästa apparna för sin förskoleklass.

Personliga mappar för personligt anpassad inlärning

Heimerl har 22 elever i klassen, och tyckte ibland att det var svårt att undervisa på flera olika nivåer. Så när den lokala utbildningsmyndigheten gav alla elever en iPad bestämde hon sig för att försöka ge varje elev en personlig inlärningsupplevelse. Och det visade sig att allt hon behövde göra var att skapa mappar. Heimerl lade in samma stora bibliotek med appar på varje elevs iPad. Sedan placerade hon bara de appar som passade de enskilda elevernas inlärningsnivå i anpassade mappar. I mattemappen för en elev lade hon till exempel in en app för sifferigenkänning. Men en annan elev som är redo för att addera och subtrahera kan ha en app för det istället, och behöver inte appen för sifferigenkänning.

Att skapa mappar med appar kan verka enkelt, men det gjorde stor skillnad. När eleverna satte sig ner med sin iPad var det bara att klicka på rätt mapp och sätta igång att jobba. Tack vare att eleverna fick enkel tillgång till anpassat undervisningsmaterial gjorde de snabbare framsteg. ”De kan kolla allt de gör på sin iPad själva, så de får direkt förstärkning och kan gå vidare utan att jag behöver stå bredvid dem”, säger Heimerl. ”Eleverna kan jobba i sin egen takt.”

Delade kunskaper.

Heimerls elever vill gärna visa sina klasskamrater vad de gör på sin iPad. ”De gillar att dela med sig av det de har lärt sig, vad de kan göra eller har hittat”, säger Heimerl. ”De kan visa upp sina kunskaper för sina kompisar och sin lärare.”

Hon tycker att det är en stor fördel att iPad uppmuntrar barnen att tänka självständigt. ”Mina elever hittar egna kreativa sätt att lösa uppgifter eller hitta information”, säger Heimerl. Och när hon ser att någon elev gör något intressant på sin iPad visar hon upp det för hela klassen. ”Och då vill plötsligt alla barnen prova något nytt.”

”Alla elever lär sig på olika sätt. Men eftersom de är mer engagerade och tycker det är spännande med iPad koncentrerar de sig bättre.”