Så här använder Jeanne Halderson iPad i undervisningen.

”När man tittar ut över klassrummet och vet att barnen lär sig mer än någonsin, det är då man inser att man har gjort skillnad.”

Jeanne Halderson, Longfellow Middle School, La Crosse, Wisconsin

Motivera eleverna

Efter mer än 20 år som lärare i litteratur, samhällsvetenskap och språk vid Longfellow Middle School i La Crosse, Wisconsin, vet Jeanne Halderson att årskurs 7 är en brytpunkt i utbildningen. ”Sjundeklassare går igenom en utvecklingsfas där det viktigaste för dem är deras sociala liv. Som lärare är det min uppgift att väcka deras intresse för lärande och hitta ett sätt att verkligen motivera dem.”

Halderson anser att om man vill engagera eleverna måste man ge dem valmöjligheter och kontroll över sitt eget lärande. Att ge eleverna dessa valmöjligheter var en utmaning ända fram till 2013, då Longfellow införde ett en-till-en-program med iPad.

Hon brukade använda stenciler på lektionerna, så det var svårt att kunna erbjuda flera olika uppgifter. Det var ett slitgöra att ordna alla pappersdokument. ”Det var inte bara jobbigt för eleverna, utan även för mig som lärare.”

Nu när alla skolans 150 sjundeklassare har varsin iPad, använder Halderson iTunes U-kurser för att enkelt anpassa sina lektioner och snabbt dela ut olika typer av material till eleverna.

Göra skillnad.

Med Haldersons iTunes U-kurs kan eleverna gå framåt i sin egen takt och gå igenom mer material än tidigare. ”En del elever kan slutföra en kurs på 5–10 dagar, när det tidigare skulle ha tagit dem 7–12 dagar,” säger hon. ”Allt jag behöver göra är att skapa min iTunes U-kurs, distribuera den och låta eleverna gå igenom materialet. De är motiverade och arbetar på.”

iTunes U har förändrat Haldersons sätt att undervisa sjundeklassarna – och hur hennes sjundeklassare lär sig saker. ”Elevernas resultat har förbättrats. Barnen lär sig mer och det syns på deras betyg,” konstaterar Halderson. ”Jag vet att det gör en skillnad i deras liv. Och det som motiverar mig att fortsätta är att jag vet att jag gör en skillnad – iPad har gett mer kraft åt det jag redan gjorde.”

Skräddarsydd undervisning.

Halderson har använt innehåll från iBooks Store, App Store, iTunes U och sitt eget bibliotek med undervisningsmaterial till sina iTunes U-kurser. ”Jag har sammanställt flera olika sätt för barnen att lära sig på. De får tillgång till ljudinspelningar, videor och anvisningar för olika typer av projekt som de kan göra. Allt eleverna behöver för hela kursen finns på iPad,” säger hon.

Det anpassade lektionsarbetet ger också Halderson större flexibilitet. ”Jag kan ge dem tillgång till hela kursen på en gång, så elever som har slutfört en aktivitet redan efter 10 minuter kan gå vidare till nästa steg,” förklarar hon. ”På så sätt kan jag istället ägna mer tid åt de barn som behöver mer stöd. Alla eleverna får precis så mycket egen tid med mig som de behöver.”

Och lärandet fortsätter utanför klassrummet. Eleverna laddar ner Haldersons kurser i skolan så att de kan arbeta vidare hemma, även om de inte har någon internetanslutning. ”Att vi tillhandahåller material som de kan komma åt utan att använda internet är väldigt viktigt för våra elever,” säger Halderson. ”De får en arbetsmiljö som är tillgänglig dygnet runt och de kan göra sina läxor när det passar dem.”

”När eleverna får fundera kring sitt eget lärande och hitta en stil som verkligen fungerar för dem, skapar du förutsättningar för livslångt lärande.”

Tips från Jeanne Halderson.

Lär dig hur appen fungerar.

”Lär dig de viktigaste funktionerna i varje app, till exempel hur du lägger till text, bilder eller ljud- och videomaterial, och hur du exporterar innehåll. Du behöver inte lära dig varenda liten funktion innan du använder den med eleverna. Istället kan du ge eleverna möjligheten att glänsa genom att de får lära läraren hur man gör samtidigt som du visar dem glädjen i livslångt lärande.”

Erbjud inspelningar av lektionerna.

”Ge eleverna tillgång till ljud- eller videoinspelningar av alla dina lektioner som de kan gå tillbaka till och lyssna på senare. Jag använder GarageBand för att spela in mina lektioner. Photo Booth är en annan bra app för att spela in video. Alla mina elever, oavsett akademisk nivå och inlärningsstil, går tillbaka och lyssnar, ibland flera gånger. Det är särskilt praktiskt när eleverna är frånvarande från lektionerna.”

Variera lektionerna.

”Genom att eleverna får arbeta i sin egen takt kan de alla göra framsteg och nå sin fulla potential. Jag använder uppgiftsfunktionen i iTunes U för att organisera vägar för olika typer av lärande. Tack vare att jag kan publicera ljud- och videoklipp, länkar, dokument, PDF:er, appar, Multi-Touch-böcker och annat innehåll kan jag tillhandahålla utbildningsmaterial som passar elever med vitt skilda inlärningsstilar – och eleverna vet inte ens om att deras klasskamrater kanske har fått en annan uppgift.”

Ge eleverna valmöjligheter.

”Med iTunes U är det enkelt att låta eleverna själva få anpassa hur de lär sig. Jag lägger upp olika alternativ för hur de kan ta till sig innehållet och ger dem tillgång till flera olika projekt och ämnen där de kan visa vad de lärt sig. Allt finns samlat på ett ställe och jag kan smidigt överföra appar eller projekt- och ämnesval från ett avsnitt till ett annat.”

Lägg upp kursen efter hand.

”Jag får ofta frågan hur jag hinner med att lägga in alla mina kurser i iTunes U. Svaret är enkelt: jag lägger upp materialet varje vecka, ibland varje dag, allteftersom eleverna behöver informationen. Det gör det hanterbart att skapa kursen redan första året. Varje nytt läsår kan jag sedan ändra kursen så att den återspeglar nya undervisningsmetoder som uppfyller den aktuella klassens behov. iTunes U har minskat min arbetsbelastning och gjort planeringstiden mer produktiv.”