Apple i utbildningen – skolexempel

Nya sätt att lära sig med Mac på Punahou-skolan

Eleverna på Punahou-skolan i Honolulu på Hawaii använder bärbara Mac-datorer när de letar fakta till sina skoluppgifter och för att presentera resultaten på helt nya sätt.

Inspirationen

På Punahou-skolan – en oberoende skola som grundades 1841 av kongregationalistmissionärer – är den högst värderade traditionen ett målinriktat nyskapande. Skolan är belägen i Mānoa Valley, ett bostadsområde i Honolulu, och är berömd för nyskapande och progressivt tänkande när det gäller utbildning.

Det tänkandet fick 1998 skolledningen att inse att de behövde anpassa kursplanen så att eleverna var bättre förberedda för ett arbetsliv som i allt högre grad gynnar personer med tekniska kunskaper. Efter att ha studerat hur teknik introducerades i andra skolor genomfördes ett framgångsrikt pilotprogram som gav alla elever i femte klass tillång till en egen bärbar Mac i klassrummet. Lärarna märkte att eleverna var mer engagerade när de använde Mac-datorerna, och de såg att effekten kunde vara omvälvande. Eftersom resultaten var så lovande bestämde sig skolledningen för att genomgripande integrera Mac som ett utbildningsverktyg i kursplanen för hela skolan.

Mac-datorerna har hjälpt Punahou att gå från strukturerad utbildning till en mer flexibel, självstyrd metod där lärarna uppmuntrar elevernas intressen och val. Nu står lärarna sällan och föreläser längst fram i klassrummet. Istället ställer de frågor och ger sedan eleverna tydliga riktlinjer och förväntningar att uppfylla. Eleverna arbetar individuellt eller i grupper och studerar det valda ämnet på sina Mac-datorer tills de har alla fakta de behöver för att besvara varje fråga.

Men eftersom utbildning på Punahou alltid handlar mindre om att hitta information och mer om att göra något intressant med den, presenterar eleverna sina resultat för lärarna och varandra, och till och med online, med hjälp av Mac, iLife och iWork. Utöver att skriva uppsatser och göra prov kan eleverna skapa kompletta skolprojekt med bilder, video och ljud. De kan inkludera låtar och podsändningar inspelade och redigerade i GarageBand, digitala presentationer och portföljer skapade i Keynote, videor för Punavision – skolans nyhetssändning – redigerade i iMovie och Final Cut Pro, och till och med iOS-appar utvecklade med Xcode.

Eftersom Mac och apparna för den är så enkla att använda och så väl integrerade i kursplanen kan lärare och elever fokusera på utbildningens kvalitet och kreativa uttryck istället för hur man använder verktygen.

”Mac-datorerna är helt oumbärliga i mitt klassrum.”

– Sandy Chang, språk- och historielärare på Punahou-skolan

Driftsättningen

Eftersom pilotprogrammet var så framgångsrikt var det ett enkelt beslut att genomgående använda Mac i utbildningen på Punahou. Lärarna hade själva sett de uppenbara fördelarna med att använda Mac i klassrummet. Föräldrar som oroat sig för att tekniken skulle ha en isolerande effekt ändrade sig snabbt när de besökte klassrummen och själva såg hur Mac främjade samarbete och interaktion mellan eleverna.

Men eftersom Punahou är landets största oberoende skola med fler än 3 800 elever var det nödvändigt för skolledningen att planera övergången till Mac in i minsta detalj. Tillsammans med lärare, föräldrar och Apple skapade de en strategi för att integrera bärbara Mac-datorer på alla nivåer i kursplanen på ett naturligt och lämpligt sätt.

Idag lär sig Punahous yngsta elever i årskurs 1-4 att använda Mac i klassrummet och i ett multimedierum under strukturerade former. Från årskurs 5 får varje elev en dator som de kan använda både i skolan och i hemmet när de blir vana vid att använda Bilder, iMovie och GarageBand. På så vis lär sig även de yngsta eleverna snabbt att arbeta med de verktyg de behöver för det alltmer avancerade arbetet i klassrummet. När eleverna går ut från Punahou kan de skapa verkligt engagerande projekt.

Lärarna får sitt behov av Mac-kunskaper tillgodosett genom att delta i kurser, inklusive praktiskt inriktade sommarkurser. Lärarna vägleder även sina kollegor i arbetet med att integrera Mac i kursplanen. När det gäller att utveckla kunskaperna om mer avancerade appar som Final Cut Pro kan både lärare och äldre elever ta särskilda kurser som hålls av experter utsedda av skolan.

Skolans lilla team för teknisk support rapporterar att de bärbara Mac-datorerna är anmärkningsvärt virusfria och att de klarar sig bra trots alla transporter mellan hem och skola. Eftersom de bärbara datorerna är så enkla att använda och underhålla kan de flesta elever och lärare själva lösa problem som uppstår.

Ett av målen för teknikintegreringen på Punahou är att eleverna alltid ska ha tillgång till rätt verktyg för varje typ av inlärningssituation. Därför har skolan även introducerat iPod touch för aktiviteter som mätningar under exkursioner. Punahous elever i alla årskurser använder dessutom iPad med specifika appar som verktyg i utbildningen. De yngre barnen använder dem när de övar sig på siffror och bokstäver. Årskurs 5 skapar och hanterar virtuella städer. Årskurs 7-9 experimenterar med platstjänster och videodagböcker. Årskurs 10-13 skapar avancerad musik och konst. Punahous skolledning, lärare och föräldrar anser att Mac har förvandlat kursplanen och byggt vidare på skolans långa historia av nyskapande arbete. Den har gjort lärarna till ännu bättre studiehandledare, och eleverna blir mer engagerade och får helt nya sätt att uttrycka det de har lärt sig.

Produkter de använder

MacBook Pro

De här bärbara datorerna är perfekta för studier både i och utanför klassrummet. Läs mer om MacBook Pro

iPad

Den banbrytande mobila enheten som förändrar undervisning och lärande. Läs mer om iPad

iPod touch och iPhone

Den här enheten – och de appar som skapats för den – är perfekta för studier var du än är. Läs mer om iPod touch och iPhone

Se Appar för utbildning

Appar för utbildning

Visa i iTunes

Appen iTunes U

Hämta nu

Hydrokultur för mellanstadiet

Eleverna i årskurs 5 utforskar hydrokultur med Mac och iLife.

Att främja ett hållbart miljötänkande är ett viktigt utbildningsmål på Punahou-skolan. Ett skolprojekt som skapades av Danette Kobayashis femteklass var ett perfekt uttryck för det. Istället för att plantera en vanlig trädgård bestämde sig läraren och eleverna för att använda en hydrokultur. De dokumenterade sitt arbete med MacBook-datorer och appar som Bilder, GarageBand och iMovie och skapade broschyrer och videor kompletta med effekter, musik och berättarröster. Titta på videon

Fler exempel från utbildningsvärlden