Apple i utbildningen – profiler

iPad öppnar upp en hel värld av möjligheter för speciallärare i hela världen. Du får träffa lärare vid tre skolor – specialskolan Poděbrady i Tjeckien, Awase-skolan för elever med särskilda behov i Okinawa prefektur i Japan och distrikt 75 i New York, världens största distrikt för specialundervisning. Upptäck hur de använder iPad och appar för att motivera till lärande, förbättra sociala kontakter och uppmuntra till självständighet både i och utanför klassrummet.

Fler exempel från utbildningsvärlden