Philadelphia Performing Arts omvandlar kursplaner.

Lärarna skapar anpassade läromedel och främjar därmed nya sätt att undervisa och lära.

I kemiundervisningen får eleverna sätta ihop papperskuber med grundämnenas namn på sidorna. När de tittar på kuberna genom kameran på iPad förvandlas de till interaktiva 3D-modeller av respektive grundämne med hjälp av appen Elements 4D. Appen gör så att det platta periodiska systemet kommer till liv med hjälp av förstärkt verklighet. Eleverna placerar kuber intill varandra för att skapa kemiska reaktioner i realtid. Det leder till riktiga aha-upplevelser och en djup förståelse. Denna unika lektion ingår i en kursplan som utformats för att göra naturkunskapen rolig och engagerande.

Omvälvande lektionsupplevelser som denna är vardag på Philadelphia Performing Arts som är en String Theory-friskola. Den är stadens största avgiftsfria grund- och gymnasiefriskola och erbjuder en STEAM-kursplan – naturkunskap, teknik, ingenjörskonst, de kreativa konstarterna och matematik – där akademiska och konstnärliga färdigheter värderas lika högt. Lärarna utformar sina egna kursplaner, där Apple-teknik står i centrum för undervisning och lärande, och eleverna skapar multimedieprojekt som uttrycker deras individuella kreativitet och kunskap. På detta sätt formar Philadelphia Performing Arts en generation kreativa problemlösare.

Lektionsplaner lika unika som varje lärare.

När Philadelphia Performing Arts funderade kring nya sätt att utveckla och förmedla kursplanerna beslöt man att ta bort de traditionella läroböckerna på högstadiet och gymnasiet. Istället distribuerar lärarna kursmaterial och läromedel direkt till varje elevs iPad via iTunes U. Lärarna har frihet att utveckla och anpassa sina egna kursplaner efter hur de vill undervisa och hur eleverna bäst lär sig. Lärarkåren använder Apples kreativitetsappar på iPad och Mac, som iBooks Author, Pages, Keynote och många fler, till att sammanställa lektionsplaner och material som uppfyller Common Core-standarder och delstatliga riktlinjer.

I lärarnas ögon står iPad även för interaktivitet och flexibilitet. Om de blir inspirerade av aktuella händelser eller nya idéer kan de uppdatera sina iTunes U-kurser eller -material i farten och meddela eleverna om ändringarna via pushnotiser. Eleverna lär sig av aktuella nyheter, lärarna håller sina lektionsplaner uppdaterade och alla kan hänga med i tempot. ”Med iPad och iTunes U gör vi det möjligt för lärarna att skapa och kontinuerligt förfina sin konstform, det vill säga att undervisa och skapa meningsfullt material för elever och projekt”, förklarar Jason Corosanite som är innovationsansvarig och medgrundare av String Theory-skolorna.

Våra lärare skapar kursplaner tillsammans i lag. Detta lockar fram deras samlade kreativitet.

Christine DiPaulo, direktör med ansvar för innovation och teknikundervisning

Skolans lärare lär av varandra och utvecklar kursmaterial genom lagarbete som kännetecknas av ett livligt idéutbyte. De utvärderar appar tillsammans och delar med sig av metodtips. ”Somliga lärare kommer från isolerade institutioner och isolerade klassrum till den här samarbetsfokuserade miljön,” säger Christine DiPaulo, direktör med ansvar för innovation och teknikundervisning. ”Det blir tydligt att de ser saker och ting ur helt nya synvinklar, på sätt de aldrig föreställt sig. Jag har hört lärare säga att de aldrig tidigare har upplevt professionell utveckling på den här nivån.”

Lärande inriktat på varje elev.

Att man på Philadelphia Performing Arts låter eleverna använda iPad handlar ”främst om att ge barnen en möjlighet att komma underfund med sina olika inlärningsstilar”, förklarar Jason Corosanite. Lärarna kan erbjuda ett flertal olika uppgifter via iTunes U-kurser så att eleverna kan välja mellan att göra en video, skriva en låt, rita en teckning eller skapa en Keynote-presentation. Eleverna utför uppgifterna med hjälp av de appar, filmer och böcker de gillar. I algebraundervisningen gör de en raplåt i GarageBand, med egna ord och rim, för att lära sig om andragradsekvationer. På en lektion i franska skapar de dialog och berättelser till en iMovie-film som hjälper dem att utveckla sin förståelse för franska språket och kulturen. Genom att eleverna kan uttrycka sina nya kunskaper på valfritt sätt utvecklar de sin självständighet med hjälp av iPad.

Du minns knappast ett prov som du skrivit, men du minns något du skapat. Och du kommer garanterat ihåg ifall en lärare vänt sig mot dig och sagt: ”Wow, det där ser ju helt suveränt ut!” Och det är sådant våra elever får ta med sig.

Christine DiPaulo, direktör med ansvar för innovation och teknikundervisning

Kreativitetsapparna på iPad ger eleverna den rörlighet de behöver för att kunna lära både i och utanför klassrummet. De tar exempelvis iPad med sig ut och använder den till att ta bilder av minnesmärken i centrala Philadelphia. För det här projektet, som ingår i både engelska och samhällskunskap, använder eleverna det de lärt sig och skapar sina egna minnesmärken kring teman som de själva väljer. Med hjälp av en 3D-modelleringsapp på iPad formger de nya monument som de sedan skulpterar fram på riktigt. Detta utvecklar elevernas förståelse för vad som krävs för att skapa den här typen av konstverk och de historier som ligger bakom vart och ett. ”Den kreativa processen bidrar till en mycket mer engagerande inlärning”, säger Christine DiPaulo.

Resultat som lyfter eleverna och inspirerar lärarna.

Inte nog med att iPad har gett Philadelphia Performing Arts frihet att skapa sin egen kursplan, man har dessutom kunnat spara över 100 000 USD per år på läroböcker. Det är en imponerande siffra, särskilt med tanke på att böcker bara håller i några få terminer. Som gymnasieeleven Gia Angelo uttrycker det: ”Läroböcker blir föråldrade i takt med att saker förändras.” Med iTunes U blir iPad en inlärningsresurs som aldrig förlorar sin aktualitet.

Det står klart för skolans lärarkår att iPad har bidragit till elevernas kunskapstörst. ”Barnen skiner upp och inlärningen tar fart när de får arbeta med ett projekt som intresserar dem. Deras engagemang är totalt”, säger Jason Corosanite. ”Vi har sett enorma förbättringar av våra provresultat, tvåsiffriga förbättringar av referensresultat från elever som kommit från lokala skolor”, tillägger han.

Att kunna erbjuda eleverna sådana färdigheter ger dem verkligen ett enormt försprång när de ska gå vidare till högskola och arbetsliv. Vi tror att vi skapar ledarna för framtidens kreativa samhälle.

Jason Corosanite, innovationschef

Enligt Jason bidrar iPad även till hans elevers personliga utveckling. ”Deras självförtroende och kreativa problemlösningsförmåga är faktiskt anmärkningsvärd”, säger han. Gia instämmer: ”iPad-användningen på gymnasiet förbättrar inlärningen. Den skapar verkligen förutsättningar som leder till framgång ute i verkligheten.”

Eleverna upptäcker
sin kreativitet.

Se filmen

Fler profiler inom utbildning.

String Theory-skolorna

Lärarna på Philadelphia Performing Arts omvandlar kursplaner för att engagera eleverna på nya sätt.

Prince George’s County Public Schools

Fyra Title I-högstadieskolor har uppnått suveräna resultat med iPad.

Se videon och läs hela artikeln

Specialundervisning

iPad öppnar en hel värld av möjligheter för speciallärare över hela världen.

Se videon och läs hela artikeln

Flitch Green Academy

En okonventionell metod för lärande.

Se videon och läs hela artikeln

Punahou-skolan

Skapar flexibelt lärande med Mac.

Se videon och läs hela artikeln