iOS. Fler möjligheter för alla förmågor.

iPhone, iPad och iPod touch levereras med hjälpfunktioner som ändrar spelreglerna för inlärning för elever med särskilda behov. Tack vare denna innovativa teknik kan alla elever ta del av det roliga och funktionella operativsystemet iOS.

Olika sätt att lära. För olika elever.

iOS-enheter är skojiga och kraftfulla studieverktyg för elever med ADD, ADHD eller andra svårigheter inom inlärning och kognition. Lärarna kan minska den visuella stimulansen genom att ge åtkomst till en enda app, och med hjälp av FaceTime och Kamera kan eleverna kommunicera med mer än bara ord.

Guidad åtkomst

Guidad åtkomst hjälper elever med autism, ADD, ADHD eller andra sensoriska svårigheter att fokusera på uppgiften. Med guidad åtkomst kan en lärare eller terapeut begränsa en iOS-enhet till en app genom att avaktivera hemknappen och/eller begränsa pekskärmsfunktionen på vissa delar av skärmen. Med färre möjligheter att trycka och svepa blir eleven mer fokuserad.

En iPhone som visar ett iMessage-meddelande som läses upp med Tala markering.

Tala markering

Att få höra ett ord samtidigt som man läser det kan ge ökad förståelse hos ett brett spektrum av elever. Tala markering kan läsa upp e-post, iMessage-meddelanden, webbsidor och e-böcker. Markera text i valfritt program genom att dubbelklicka och tryck på Tala så läser enheten upp den markerade texten. Orden kan markeras medan de läses upp, vilket gör det enklare för eleven att följa med. Röstens dialekt och talhastighet kan även justeras efter elevens behov.

iBooks

Med iBooks Author får läraren möjlighet att skapa anpassade läromaterial för iPad som kan möta ett brett spektrum av behov bland eleverna. Funktioner som markeringar i olika färger, anteckningar, sökning, studiekort och ordlista hjälper eleverna att organisera sin vardag. Inbyggda repetitionsfrågor ger eleverna en omedelbar kunskapsutvärdering, så att de inser vad de behöver öva mer på. iBooks fungerar dessutom med VoiceOver, Tala markering och videor med dold textning, så det finns hjälp att få för alla kategorier av elever.

Safari-läsaren

Att surfa kan bli en sensoriskt överväldigande upplevelse för vissa elever. Safari minskar mängden oväsentligheter och distraktioner på en webbsida. Den tar bort annonser, knappar och reglage, så att eleven kan fokusera enbart på det relevanta innehållet. Dessutom fungerar Safari med Tala markering och VoiceOver, så att elever med skrivsvårigheter kan få ljudåterkoppling.

Ordlista

När man läser nya texter eller lär sig nya ämnen är det ofrånkomligt att man snubblar över nya, obekanta ord. Eleverna kan slå upp ord med hjälp av den inbyggda ordlistan i iOS. Där hittar de snabbt definitioner och vanliga fraser och får hjälp med grammatik, stavning och uttal, även när de är offline.

FaceTime

Eleverna kan enkelt ringa videosamtal med FaceTime över Wi-Fi. FaceTime kan vara som ett fönster in i klassrummet, så att elever som är hemma, eller inlagda på sjukhus, kan hålla kontakt med klassen. En terapeut kan även observera en elev som arbetar, utan att störa undervisningen. Tack vare den höga videokvaliteten och snabba bilduppdateringen är FaceTime idealiskt för alla elever som kommunicerar med teckenspråk. Varje gest och ansiktsuttryck syns i minsta detalj. Eftersom FaceTime är standard på Mac, iPhone, iPad och iPod touch, kan eleven använda det för att kommunicera med andra OS X- eller iOS-användare.1

Photo Booth

Eleverna kan använda Photo Booth för att ta och dela bilder. Det blir ett nytt sätt att kommunicera för dem. Exempelvis kan det kännas lättare för en elev som har svårt för personlig interaktion, som att svara på en direkt fråga, att börja kommunicera när han ser sitt eget ansikte på skärmen. Eftersom Photo Booth är integrerat med den inbyggda iSight-kameran, visas bilderna i samma ögonblick som de tagits.

Kamera

Alla iOS-enheter levereras med en inbyggd kamera som kan användas för stillbilder och video. Terapeuter som arbetar med elever kan dokumentera exempel på elevernas beteende eller demonstrera ett önskat beteende. Logopeder och fysioterapeuter kan dokumentera sina elevers framsteg genom att spela in terapisamtal. Lärare kan spela in lektioner och utflykter och dela materialet med elever som är hemma eller på sjukhus. Eleverna kan även spela in sig själva medan de utför uppgifter, exempelvis inom läsfärdighet, och skicka inspelningen till läraren.

En iPhone som visar en anteckningsskärm med ett ifyllnadsförslag för ordet ”completion”.

Ordkomplettering

Ordkomplettering i iOS kan hjälpa elever med dyslexi eller kognitiva svårigheter, eller som lär sig sitt förstaspråk, att förbättra ordförråd och ordbyggnad. iOS föreslår rätt stavning redan när några få bokstäver matats in. När stavningskontroll med automatisk uppläsning är aktiverad, hör eleven en ljudsignal innan det föreslagna ordet läses upp. Eleven kan antingen ignorera ordet genom att fortsätta skriva, eller trycka på mellanslag om han vill att iOS ska skriva ut ordet. Därmed kan eleven lära sig nya ord utan att behöva bekymra sig om stavningen.

Bilder och iMovie

Elever som har svårt att kommunicera sina tankar skriftligen kan med Bilder och iMovie få hjälp att uttrycka sig via multimedia. Med den inbyggda kameran och Bilder kan många aspekter av lärandet som traditionellt varit skriftbundna ske på ett konkret, visuellt sätt. På så vis kan elever med lässvårigheter, eller som har svårt att lära sig sitt förstaspråk, bli hjälpta. Lärare kan skapa fotoböcker som stöd vid undervisning i livskunskaper och sociala situationer, eller för att visa lämpliga beteenden, så att eleverna vid behov har något att relatera till i framtiden.

Med iMovie kan dina elever skriva, och forma en berättelse med både bilder och ljud, något som ger möjlighet att uppleva glädjen av att göra en film. Det kan också kännas mer intressant och engagerande än vanliga uppgifter som går ut på att skriva och berätta. iMovie kan också hjälpa till att stärka färdigheter när det gäller ordningsföljd, och ge eleverna möjlighet att använda visuellt-rumsliga färdigheter samt att utveckla sitt berättande.

Tillbaka till början

Funktioner som guidar eleverna genom nästan vad som helst.

Elever som är blinda eller har synsvårigheter kan få ut mer av sina iOS-enheter genom att använda VoiceOver, en avancerad skärmläsare.

VoiceOver

VoiceOver är en gestbaserad skärmläsare som berättar för eleverna vad som händer på Multi-Touch-skärmen – och hjälper till med navigationen – även om de inte kan se skärmen. Eleverna kan när som helst öppna VoiceOver i iOS genom att trippelklicka på hemknappen. De kan få höra en beskrivning av allt som händer på skärmen, så att de vet vilken app som fingret hålls på, kan hitta ett stycke i en uppsats eller få en e-bok uppläst för sig. Eleverna kan justera talhastigheten i VoiceOver så att den blir precis som de vill ha den. Läs mer om VoiceOver

Invertera färger

Med iOS kan eleverna invertera färgerna, så att det blir lättare för dem att se vad som visas på skärmen. Det fungerar med text, grafik och video. Denna inställning är global, och färginverteringen är därför alltid aktiv oavsett vad som visas på skärmen. Den kan även användas tillsammans med Zoom och VoiceOver.

Zoom

Zoom är en inbyggd skärmförstorare som fungerar överallt i iOS, så att eleverna lättare kan läsa en uppsats, titta på ett diagram eller se detaljer på en karta. Den fungerar även med alla appar från App Store. Ett dubbelklick med tre fingrar zoomar in 200 procent, och förstoringen kan gå upp till 500 procent. Med zoomen aktiverad fungerar allt som vanligt; eleven kan navigera på enheten med alla de invanda gesterna. Dessutom fungerar Zoom med VoiceOver, så att man lättare kan se – och höra – vad som händer på skärmen.

Tillbaka till början

Ge eleverna fler möjligheter att uttrycka sig.

FaceTime hjälper elever som är döva eller hörselskadade att kommunicera och hålla kontakten. Med dold textning och monoljud får de även ut så mycket som möjligt av innehållet på sin iPhone, iPad eller iPod touch.

FaceTime

Tack vare den höga videokvaliteten och snabba bilduppdateringen är FaceTime idealiskt för elever som kommunicerar med teckenspråk. Varje gest och ansiktsuttryck syns i minsta detalj. Eftersom FaceTime är standard på Mac, iPhone, iPad och iPod touch, kan eleverna använda det för att tala med andra OS X- eller iOS‑användare i ett annat klassrum – eller på andra sidan jorden. Som om de vore i samma rum.1

Monoljud

Stereoinspelningar har oftast skilda ljudspår för vänster och höger kanal. En elev som är döv eller har nedsatt hörsel på ena örat kan därför gå miste om en del av ljudet i den ena kanalen. iOS kan hjälpa till genom att spela upp bägge ljudkanalerna i bägge öronen, och eleven kan genom att justera balansen höra allt ljud i en lektion, en video eller ett musikstycke.

Dold textning

Dold textning ger alla elevkategorier möjlighet att få hjälp med förståelsen genom att visa texter i videor. Texten visas på skärmen i ett lättläst vitt teckensnitt på svart bakgrund. iOS stöder dold textning, samt vanlig textning och undertexter, i en stor mängd undervisningsmaterial från podcaster i iTunes U-kurser.

GarageBand

GarageBand kan förbättra hörförståelsen hos döva och hörselskadade elever, särskilt om de nyligen fått cochleaimplantat. Lärare kan skapa podcaster med talat språk och ladda ner till en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch. Eleverna använder podcasterna för att lära sig känna igen olika tonfall och skilja mellan olika röster. GarageBand kan även användas i talterapi, för inlärning av tonspråk som kinesiska eller för att hjälpa döva elever att få möjligheten att förstå hur högt saker låter, med en wave-ljudfil.

Tillbaka till början

Med iOS känner eleverna att de har större kontroll.

Innovativ iOS-teknik gör Multi-Touch-skärmen mer lättillgänglig för elever med fysiologiska eller motoriska handikapp.

En iPad som visar inställningsskärmen för AssistiveTouch.

AssistiveTouch

iOS-enheter har stora och tryckkänsliga skärmar med hög precision, som inte kräver kraftiga tryckningar utan reagerar på lätt beröring. Med AssistiveTouch kan elever med nedsatt motorik anpassa Multi-Touch-skärmen på sin iOS-enhet efter sina egna behov. Mer komplicerade Multi-Touch-gester, som nypningar eller svepningar med flera fingar, blir då tillgängliga med bara en fingertryckning. Eleverna kan även skapa egna gester. Och en elev som har svårt att trycka ned hemknappen kan aktivera den via en tryckning på skärmen. Gester som rotation och skakning är tillgängliga även om iOS-enheten sitter monterad på en rullstol. För elever som behöver hjälpmedel, t.ex. styrspak, fungerar iOS-enheter även med ett antal tillval från andra tillverkare.

Resurser