OS X. Sätter förmågan i elevernas händer.

Alla Mac-datorer är utrustade med hjälpfunktioner som underlättar för elever med särskilda behov att uppleva kraften och enkelheten hos OS X. Med funktioner som en avancerad skärmläsare, FaceTime och Photo Booth hjälper OS X många olika kategorier av elever att få ut mer av sin Mac.

Gör varje lektion fokuserad.

Mac har flera funktioner avsedda att hjälpa elever med kognitiva handikapp och inlärningssvårigheter att få mer ordning, att kunna fokusera och att lära på sätt som lämpar sig för deras unika förmågor.

Begränsad Finder

Via Föräldrakontroll kan en Mac konfigureras så att den blir mycket enkel att använda, vilket kan vara lämpligt för elever som har problem med inlärning och/eller kognition. Med Begränsad Finder minskas antalet mappar i Dock till tre stycken. Begränsa antalet appar som en elev kan öppna till endast de som du väljer, så kan eleven lättare fokusera. Filer, mappar och appar visas i ett enda fönster med prydligt ordnade symboler, vilket gör allting lättare att hitta.

Safari-läsaren

Att nätsurfa kan bli en sensoriskt överväldigande upplevelse för vissa elever. Safari minskar mängden oväsentlig, distraherande information på en webbsida. Den tar bort annonser, knappar och navigationsreglage så att eleverna kan fokusera enbart på det relevanta innehållet. Dessutom fungerar Safari med Tala markering och VoiceOver, så att elever med skrivsvårigheter eller nedsatt syn kan få ljudåterkoppling.

En MacBook Air som visar Finder i begränsat läge, med lätt igenkännliga ikoner för appar som GarageBand och iPhoto.

Hör Alex prata

Snabbt
Normalt
Långsamt

Text till tal

Alla lär vi oss på olika sätt. En del av oss lär sig lättare när fler än ett sinne stimuleras samtidigt. Med Text till tal kan eleverna få ett ord eller ett stycke uppläst samtidigt som de läser det på skärmen. Låt Alex – rösten i Mac-datorn – eller någon annan manlig eller kvinnlig röst stå för uppläsningen. Eleverna kan även justera talhastigheten samt välja bland över 20 inbyggda språk.

Skärmbild av ordet ”tetrahedron” jämte ordlistans definition.

Ordlista

När man läser nya texter eller lär sig nya ämnen är det ofrånkomligt att man snubblar över nya, obekanta ord. Med ordlisteappen kan eleverna snabbt få hjälp med grammatik, stavning och uttal via åtkomst till definitioner och vanliga fraser, även när de är offline.

Skärmbild av ordet ”revelation”, kompletterat med ett urval av liknande ord.

Ordkomplettering

Ordkomplettering i OS X kan hjälpa elever med dyslexi eller kognitiva svårigheter, eller som lär sig sitt förstaspråk, att förbättra ordförråd och ordbyggnad. Om man trycker på escape-tangenten efter att ha skrivit ett fåtal bokstäver, föreslår OS X olika ord. När eleverna kan se en lista med alla ord som börjar på en viss bokstav, kan de välja rätt ord. På så vis sätts fokus på korrekt ordanvändning och rättstavningen kan kännas trevligare.

Lägg till i iTunes som ett talspår

Med funktionen Lägg till i iTunes som ett talspår konverteras text till tal så att eleven kan ladda ner spår till valfri iOS-enhet. Fördelen är att de elever som hellre lyssnar på texten än läser den kan välja när de vill lyssna. Eftersom det är en tjänst som är inbyggd i operativsystemet kan filen skapas med endast tre enkla steg, så läraren behöver inte lägga tid på att göra ljudinspelningar.

Photo Booth

Eleverna kan använda Photo Booth för att ta bilder och göra korta videor; det blir ett nytt sätt för dem att kommunicera. Exempelvis kan det kännas lättare för elever som har svårt för personlig interaktion, som att svara på en direkt fråga, att börja kommunicera när de ser sitt eget ansikte på skärmen. Eftersom Photo Booth är integrerat med den inbyggda FaceTime HD-kameran, visas bilderna och videorna i samma ögonblick som de tagits. Eleven kan spela in en kort video med ett klick och sedan dela den med ytterligare ett klick. En terapeut kan använda PhotoBooth för att visa talmönster och motoriska färdigheter eller använda det i andra terapisammanhang.

En MacBook Air som visar en leende pojke och en flicka i olika positioner.
En kalenderalarm-ikon: Bonnie – algebralärare på 5 minuter, Lärarcenter samt knapparna Stäng och Snooze.

Kalender

Med Kalender kan eleverna få popup-påminnelser så att de vet när de ska repa med bandet härnäst eller när de ska ha sitt nästa matteprov. Påminnelserna kan hjälpa elever med mycket på agendan att hålla ordning på skolarbetet.

Bilder och iMovie

Elever som har svårt att kommunicera skriftligen kan med Bilder och iMovie få hjälp att uttrycka sig via multimedia. Med en digitalkamera och Bilder kan många aspekter av lärandet, som traditionellt varit skriftbundet, ske på ett konkret, visuellt sätt. Detta kan vara till hjälp för elever med lässvårigheter eller som har svårt att lära sitt förstaspråk. Lärare kan skapa fotoböcker som stöd vid undervisning i livskunskaper och sociala situationer, eller för att visa lämpliga beteenden, så att eleverna vid behov har något att relatera till i framtiden.

Med iMovie kan dina elever skriva, och forma en berättelse med både bilder och ljud, något som ger möjlighet att uppleva glädjen av att göra en film. Det kan också kännas mer intressant och engagerande än vanliga uppgifter som går ut på att skriva och berätta. iMovie kan också hjälpa till att stärka färdigheter när det gäller ordningsföljd, och ge eleverna möjlighet att använda visuellt-rumsliga färdigheter samt att utveckla sitt berättande.Både Bilder och iMovie är dessutom standard på alla nya Mac-datorer.

En MacBook Pro som visar händelseskärmen i iPhoto.

Spotlight

En filstruktur kan se förvirrande ut. Med Spotlight kan eleverna enklare hitta filer, uppgifter eller mejl. Det är en blixtsnabb sökteknik, inbyggd i iOS, som eleverna kan använda för att snabbt söka fram sådant som de behöver. Resultaten kommer fram så fort eleven börjar skriva i Spotlights sökfält. Spotlight hittar inte bara filer, mappar och dokument, utan också kontakter, kalendrar, appar och även ordlistedefinitioner. Eleverna kan även söka igenom andra datorer på nätverket, vilket gör det enkelt att dela projekt och läxor inom klassen.

FaceTime

FaceTime kan fungera som ett fönster in i klassrummet, så att elever som är hemma eller inlagda på sjukhus kan hålla kontakt med klassen. En terapeut kan även observera en elev som arbetar utan att störa undervisningen. Tack vare den höga videokvaliteten och snabba bilduppdateringen är FaceTime idealiskt för elever som kommunicerar med teckenspråk. Varje gest och ansiktsuttryck syns i minsta detalj. Eftersom FaceTime är standard på Mac, iPhone, iPad och iPod touch, kan eleverna dessutom använda det för att kommunicera med andra OS X- eller iOS-användare.*

En MacBook Air som visar en mamma och två döttrar som använder FaceTime, samt en infälld bild på flickornas bror.
Tillbaka till början

Mac ger eleverna en hjälpande röst.

OS X innehåller en rad olika hjälpmedelstekniker för elever som är blinda eller har nedsatt syn, som en inbyggd skärmläsare och skärmförstoring, vilket hjälper dem att få ut så mycket som möjligt av sin Mac.

En MacBook Pro som visar en sida om livet nära Nordpolen och en rubrik som läses upp: ”Approaching the Norwegian archipelago of Svalbard is like crossing some unseen frontier of the mind…”

VoiceOver

VoiceOver är en skärmläsare utöver det vanliga och ingår som standard på alla Mac-datorer. VoiceOver är så mycket mer än ett text-till-tal-verktyg, det talar om för eleven exakt vad som händer på Mac-datorn och möjliggör för honom eller henne att navigera med hjälp av gester, ett tangentbord eller en punktskriftsskärm. Det använder sig dessutom av Alex, rösten i Mac-datorn som talar på ett naturligt sätt. Läs mer om VoiceOver

Zoom

Zoom är en inbyggd förstorare som kan förstora vad som helst på skärmen upp till 20 gånger. Eleven kan använda funktionen på hela skärmen eller som en bild-i-bild-vy som visar den inzoomade delen i ett separat fönster medan resten av skärmen visas i normal storlek. Eleven kan därmed lättare läsa en uppsats, titta på ett diagram eller se detaljer på en karta. Funktionen kan aktiveras på flera olika sätt, från ett tangentbordskommando till en gest på styrplattan. Dessutom fungerar Zoom med VoiceOver, så att eleven lättare kan se och höra vad som händer på skärmen.

En MacBook Air som visar ett förstorat navigeringsfält på en webbsida.
En MacBook Pro med färgerna på skärmen inverterade för ökad läsbarhet.

Invertera färger

Om högre kontrast underlättar för en elev att se det som visas på skärmen, går det att ändra skärminställningarna i OS X. Man kan invertera färger, öka och minska kontrasten eller växla till gråskala. Dessa inställningar är systemomfattande, färgerna visas på samma sätt oavsett vad som visas på skärmen.

Tillbaka till början

Mac ger ett nytt perspektiv på inlärningen.

Elever som är döva eller har nedsatt hörsel kan utnyttja allt som Mac kan erbjuda. FaceTime och iMessage möjliggör enkel kommunikation med lärare och klasskamrater, och bildtexter hjälper eleverna att använda videor samt förbättrar deras inlärning.

FaceTime

Tack vare den höga videokvaliteten och snabba bilduppdateringen är FaceTime idealiskt för elever som kommunicerar med teckenspråk. Varje gest och ansiktsuttryck syns i minsta detalj. Eftersom FaceTime är standard på Mac, iPhone, iPad och iPod touch, kan eleverna använda det för att tala med andra OS X- eller iOS-användare i ett annat klassrum – eller på andra sidan jorden. Som om de vore i samma rum.*

En Macbook Air som visar ett FaceTime-samtal mellan en pappa och hans två döttrar.

Dold textning

Dold textning ger alla kategorier av elever möjlighet att få hjälp med förståelsen genom att visa texter i videor. Texten visas på skärmen i ett lättläst vitt teckensnitt på svart bakgrund. iOS stöder dold textning, samt vanlig textning och undertexter, i en stor mängd undervisningsmaterial från podcaster i iTunes U-kurser till videor i iBooks läroböcker.

En MacBook Pro som visar text längst ner på skärmen som talar om vad som sägs.
En skärmbild som visar en iMessage-konversation mellan två vänner som diskuterar planerna inför helgen.

Meddelanden med iMessage

Meddelanden är idealiskt för kommunikation mellan hörande och icke-hörande elever. I en sådan miljö är skrivna meddelanden det snabbaste och mest allmängiltiga kommunikationssättet. Eleverna kan få personlig läxhjälp eller skicka och ta emot gruppmeddelanden för att hålla sig à jour med pågående grupprojekt. Med sin höga videokvalitet och bildfrekvens är Meddelanden även ett praktiskt hjälpmedel vid användning av praktiska VRS-tjänster som HOVRS.com. Eleverna kan tydligt se finger- och handrörelserna från alla som deltar i samtalet. Därmed kan de kommunicera känslouttryck lika bra på distans som om de befann sig i samma rum. Meddelanden fungerar med AIM (den största snabbmeddelandetjänsten i USA), Google Talk och Jabber.

Ikoner som visar att vänster och höger ljudkanal är sammanslagna och spelas upp i bägge högtalarna.

Monoljud

Stereoinspelningar har oftast skilda ljudspår för vänster och höger kanal. En elev som är döv eller har nedsatt hörsel på ena örat kan därför gå miste om en del av ljudet i den ena kanalen. OS X kan hjälpa till genom att spela upp båda ljudkanalerna i båda öronen. Eleven kan med hjälp av balansen få högre volym i ena örat, och kan då lättare höra allt ljudet i en lektion, en utbildningsvideo eller ett musikstycke.

GarageBand

GarageBand kan förbättra hörförståelsen hos döva och hörselskadade elever, särskilt om de nyligen fått cochleaimplantat. Lärare kan skapa podcaster av talat språk och ladda ner till en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch. Eleverna använder podcasterna för att lära sig känna igen olika tonfall och skilja mellan olika röster. GarageBand, som är standard på alla nya Mac-datorer kan användas i talterapi, för inlärning av tonspråk som kinesiska eller för att hjälpa döva elever att förstå hur högt saker låter, med en wave-ljudfil.

En MacBook Pro som visar en skärm i GarageBand med en låt som håller på att komponeras.
Tillbaka till början

OS X gör tangentbordet mer lättarbetat.

OS X hjälper elever med svårigheter att använda tangentbord, mus eller styrplatta att utföra tangenttryckningar och musgester. Eleverna kan även konvertera ord till text genom att säga dem högt.

Multi-Touch-styrplatta

Multi-Touch-styrplattan finns inbyggd i alla bärbara Mac-modeller. Magic Trackpad är framtagen för att fungera med stationära Mac-datorer. Med de här styrplattorna kan eleverna trycka, rulla, nypa och svepa med fingrarna genom innehållet på sin Mac. Eftersom Multi-Touch-gester är så exakta, är de det smidigaste, mest naturliga och intuitiva sättet att kontrollera innehållet på skärmen eller zooma in text och objekt.

Två fingrar, redo att svepa på styrplattan.

Tröga tangenter

Tröga tangenter justerar tangentbordets känslighet så att endast elevens avsedda tangenttryckningar utförs. Funktionen infogar en fördröjning mellan det att en tangenttryckning utförs och tills den matas in. Fördröjningen är justerbar och man kan välja att spela upp ett ljud när en tangenttryckning har matats in.

Flertangentslås

Flertangentslås hjälper elever som har svårt att trycka ner flera tangenter samtidigt att utföra flertangentskommandon genom att trycka ner en tangent i taget. Eleven kan mata in tangentkommandon, till exempel kommando-S (spara), och OS X visar varje nedtryckt tangent, följt av en ljudeffekt, så att eleven kan vara säker på att rätt tangent har tryckts ner.

Kortkommandon

Med kortkommandon (eller tangentkombinationer) kan eleverna snabbt utföra en rad olika åtgärder, exempelvis avbilda skärmen (kommando-shift-4) eller zooma in (kommando-alternativ-+), utan att behöva använda mus eller öppna någon meny. Förutom att eleverna kan använda många förinställda genvägar kan de även skapa sina egna. Kortkommandon kan vara systemomfattande eller begränsas så att de bara fungerar i vissa appar.

Automator

Med Automator kan elever som har svårt att utföra komplicerade, repetitiva åtgärder via mus eller styrplatta – som att döpa om filer eller ändra storlek på bilder – utföra dem med ett enda klick. De talar bara om för Automator vilka åtgärder som ska utföras och i vilken ordning, genom att dra och släppa dem i ett arbetsflöde, så utför Automator arbetsuppgifterna precis när de vill. Automator kan också spela in åtgärder medan eleverna utför dem och spara dem för användning vid ett senare tillfälle.

Resurser