En lektion i hjärtats anatomi med en digital puls.

Se hur lektionen blir levande

Naturkunskapsläraren Jodie Deinhammer i Texas har alltid använt nyskapande metoder i sin anatomi- och fysiologiundervisning. Med hjälp av iPad, iTunes U, digitala läroböcker och en uppsättning appar har hon upptäckt nya fantastiska sätt att hjälpa eleverna förstå och ge prov på människohjärtats komplexitet.

”Kunskap om hjärtat är viktigt eftersom ungdomarna behöver veta hur de ska ta hand om sig och hålla sig friska. Hjärt- och kärlsjukdomar är ett stort samhällsproblem som de inte vet så mycket om.”

Jodie Deinhammer, lärare i naturkunskap, Coppell Independent School District, Texas

Presentera ämnet.

Digitala läroböcker och ritappar ökar pulsen i lärandet.

Innan de började använda iPad hade vissa av Jodies elever svårt att förstå anatomin och komplexiteten hos blodflödet genom hjärtmuskeln. Med iBooks-läroböckerna och kreativitetsverktygen på iPad blir detaljerna tydliga och fängslande.

”När jag pratar om hjärtat finns det mängder av suveräna visualiseringar som jag inte hade tillgång till förut. Nu kan eleverna klicka på dem på iPad, då blir kunskaperna mer påtagliga och fastnar lättare.”

Skapa förståelse hos eleverna.

Experimenten tar sin början, och iPad står i centrum för labbaktiviteterna.

När Jodies elever har fått en grundläggande förståelse för hjärtats anatomi får de gå runt mellan ett antal labbstationer där de får experimentera, observera och dissekera med iPad som stöd under varje moment.

Labbstation: Hjärtmodell

Photo Editor by Aviary

Identifiera hjärtats delar.

Eleverna får undersöka en hjärtmodell och bekanta sig med dess olika delar. De fotograferar och märker strukturer med hjälp av kameran på iPad och appen Photo Editor by Aviary. Detta moment hjälper eleverna att memorera hjärtats anatomi, samtidigt som de dokumenterar delarna så att de kan studera dem på nytt längre fram.

Labbstation: Histologi

MotiConnect och Notability

En närmare titt på artärer och vener.

Eleverna ansluter sina iPad-enheter till ett mikroskop med hjälp av appen MotiConnect och en digital mikroskopkamera och studerar olika hjärt- och kärlvävnadssnitt. De undersöker friska och sjuka artärer och vener och lär sig att känna igen dem. Sedan överför eleverna bilderna till Notability-appen och märker alla delar manuellt. Märkningen av bilderna ger eleverna ett visuellt inlärningsverktyg som de kan ta med sig och studera längre fram.

BioDigital Human

Artärer i 3D-vy.

Som ett komplement till att bara se cellerna får eleverna även studera ett normalt blodflöde genom friska artärer och vener samt en igensatt artär med hjälp av appen BioDigital Human. De pratar om hur detta sker och funderar kring vilka faktorer som kan orsaka störningar i hjärtfunktionen.

Labbstation: Puls

SPARKvue och The Human Body Lite by Tinybop

Påvisar samband mellan puls och hälsa.

Vid pulsstationen får eleverna lära sig hur pulsen är kopplad till hälsa och träning. Varje elev får använda en pulsmätare av handgreppsmodell till att överföra sina hjärtslag till appen SPARKVue via Bluetooth. SPARKVue skapar dynamiska kurvor och diagram baserade på dessa data så att eleverna kan jämföra sin puls med varandra. De använder även appen The Human Body Lite by Tinybop för att se vad som händer när blodet strömmar genom hjärtat i samband med fysisk ansträngning. Alla de här experimenten ökar elevernas medvetenhet om kopplingen mellan hjärtmuskel, puls och hälsa.

Labbstation: Dissektion

The Human Body Lite by Tinybop och iBooks

Dissektion av ett riktigt hjärta.

”Att få utföra en dissektion på riktigt material är ovärderligt”, säger Jodie. ”Tekniken kan aldrig ersätta den upplevelsen, men den kan absolut förstärka den.” När eleverna dissekerar ett riktigt fårhjärta och undersöker kamrarna, klaffarna, artärerna och venerna är iPad ett stöd för upplevelsen. Bilder från The Human Body Lite-appen och Life on Earth hjälper dem att hitta och identifiera delarna de studerat tidigare.

”Jag tror att kombinationen av fysisk aktivitet och praktiska erfarenheter fortfarande är väldigt viktig i naturkunskapsundervisningen. iPad bidrar enormt mycket till att göra den typen av upplevelser mer meningsfulla.”

Redovisa kunskaper.

Ett slutprojekt som anpassas till varje elevs förmågor.

När Jodie anser att eleverna verkligen har förstått hur hjärtat fungerar ger hon dem ett antal avslutande uppgifter att välja mellan så att de kan redovisa sina kunskaper.

”Du måste nå de enskilda eleverna för att de ska kunna lära sig. Hittar du inte ett sätt att anpassa och göra ämnet verkligt för dem, kommer de inte att klara sig så bra.”

Främja omvälvande inlärningsupplevelser.

Eleverna blir lärare.

Läs om hur elever undervisar världen

Jodies elever ger ut sin egen iTunes U-kurs, Health Without Borders, som hjälper elever i årskurs 0–5 att förstå vikten av en hälsosam livsstil. Hennes elever erbjuder FaceTime-sessioner med kursdeltagarna och bjuder in elever från närområdet till sitt klassrum så att de kan delta i praktiska övningar kring hjärthälsa och fysisk aktivitet. Eleverna utvecklar ständigt kursen med nytt material och nya uppgifter som bygger på synpunkterna de får från unga elever på skolor runt om i världen.

Health: Inside Out

Jodies elever skapade och publicerade nyligen även en egen lärobok med iBooks Author. Boken heter Health: Inside Out och används i samband med deras iTunes U-kurs.

Läs mer om iBooks Author

Över 45 000

Antalet unga elever i hela världen som har prenumererat på iTunes U-kursen Health Without Borders

”iPad har gett våra elever möjlighet att studera naturvetenskap på en djupare nivå. Nu kan de göra kopplingar som inte var möjliga innan den här tekniken kom in i klassrummet.”

Finslipa och ge en personlig touch till din lektion.

Tack vare den stora mångfalden appar, böcker, podcaster, filmer och musik som finns via iTunes är det enklare än du kanske tror att utforma en specialanpassad lektion. Kom igång med apparna som Jodies klass använder, eller undersök andra sätt att integrera iPad i undervisningen.