Klimatförändringar Hur kan vi vara längst fram i kampen mot klimatförändringarna?

Vi har noga kartlagt vårt koldioxidavtryck och jobbar på att få bort det helt och hållet.

När vi mäter vårt koldioxidavtryck tar vi även med hundratals leverantörer, miljontals kunder och hundratusentals enheter. Vi letar ständigt efter sätt att göra största möjliga skillnad inom fem huvudområden: tillverkning, produktanvändning, anläggningar, transport och återvinning.

För att minska vårt koldioxidavtryck ser vi under utformningen till att produkterna är så energieffektiva som möjligt. Vi använder koldioxidsnåla material till våra enheter, samarbetar med leverantörer för att tillföra ren energi i deras fabriker, och vi tillverkar och köper ren, förnybar energi för 96 procent av den el som används av våra anläggningar världen över.

Vårt totala koldioxidavtryck 2016

29 500 000 ton växthusgasutsläpp
77 % Tillverkning
17 % Produktanvändning
4 % Transport
1 % Anläggningar
1 % Återvinning

Att göra mindre avtryck.

Tillverkning utgör 77 procent av vårt koldioxidavtryck och merparten beror på den el som används för att tillverka våra produkter. Så vi köper in koldioxidsnåla material, samarbetar med leverantörer för att minska deras nuvarande energianvändning och hjälper dem att byta till förnybar energi. Vi tror att vi tillsammans kan förändra tillverkningsprocessen och minska utsläppen dramatiskt.

De främsta bidragande faktorerna till vårt koldioxidutsläpp från tillverkning

 • 35 % Integrerade kretsar
 • 29 % Aluminium
 • 13 % Kretskort och sladdar
 • 5 % Skärm
 • 4 % Glas

Vi hjälper våra leverantörer att gå över till förnybar energi.

Eftersom den el som används för att bearbeta råmaterial, tillverka delar och montera våra produkter bidrar mest till vårt totala koldioxidutsläpp hjälper vi våra leverantörer att minska den mängd energi de använder. Vi investerar även i projekt för förnybar energi för att minska utsläppen högre upp i kedjan, som våra direktleverantörer inte kan påverka. Till dags dato har vi installerat projekt för vind- och solenergi på 485 megawatt i 6 provinser i Kina. Våra direktleverantörer använder de här projekten som modell och utvecklar sina egna projekt för förnybar energi – och många är redan på gång. Allt är en del av det program för förnybar energi som vi lanserade 2015.

Som en del i vårt program för ren energi kommer Apple och våra leverantörer år 2020 generera och köpa in över 4 gigawatt ny ren ström världen över, däribland 2 gigawatt bara i Kina, och använda den för att minska utsläppen i samband med tillverkning. Redan nu motsvarar åtaganden som har gjorts fram till april 2017 sammanlagt 2 gigawatt. När det är klart kommer dessa 4 gigawatt ren ström motsvara 30 procent av vårt nuvarande koldioxidutsläpp för tillverkning. Eftersom det kan vara svårt för leverantörer att få tillgång till ren energi har vi även lanserat Clean Energy Portal. Portalen innehåller områdesspecifika råd och verktyg för att köpa in ren energi och finns på de språk som talas där merparten av vår tillverkning sker – bland annat mandarin, japanska och koreanska.

Våra partners gör redan stor skillnad. Ibiden, som tillverkar substrat till kretsar, har åtagit sig att generera förnybar energi motsvarande den energi företaget använder för att tillverka Apples produkter senast i slutet av 2018. Ibiden är vår första leverantör i Japan som genomför detta byte. Deras projekt med flytande solpaneler är ett av landets största. Våra partners i hela vår försörjningskedja installerar eller investerar i omfattande solenergiprojekt, driver sina fabriker helt med vindkraft och köper in ren energi från ansedda energiprogram.

Partners som har åtagit sig att generera 100 % förnybar energi för Apple-tillverkning senast 2018

 • Biel Crystal Manufactory Ltd.
 • Catcher Technology
 • Compal Electronics
 • Ibiden
 • Lens Technology
 • Solvay Specialty Polymers
 • Sunwoda Electronics

Fokus på aluminium bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Vi säljer miljontals telefoner. Så bara genom att göra små justeringar i tillverkningen av iPhone kan vi påverka vårt koldioxidavtryck i hög grad – till exempel har vi förändrat vårt sätt att tillverka aluminiumhöljet. Vi prioriterar aluminium som har smälts med vattenkraft istället för fossilbränsle. Och vi har gjort om tillverkningsprocessen så att vi kan återanvända aluminiumavfall. Tack vare detta är utsläppet av växthusgaser i samband med tillverkningen av höljet till iPhone 7 17 procent lägre än det till iPhone 6s och 60 procent lägre än till iPhone 6. När vi använde samma metod för 13-tums MacBook Pro med Touch Bar åstadkom vi en 48-procenting minskning av växthusgasutsläppen förknippade med aluminiumhöljet i jämförelse med föregående generation av MacBook Pro.

Målet är att driva alla våra anläggningar med 100 procent förnybar energi.

2016 kom 96 procent av elen vi använde i våra anläggningar från rena, förnybara källor. Den siffran inbegriper nu utsläpp som inte bara kommer från de kontor, butiker och datacenter vi själva driver utan även distributionscentraler och hyrda, delade datacenter. Det har inneburit en minskning i utsläppen från våra anläggningar till 1 procent av vårt sammanlagda koldioxidutsläpp. Men vårt mål är att göra dem helt förnybara. Vi har redan uppnått det här målet i alla datacenter som drivs av Apple samt i alla våra anläggningar i 24 länder – däribland USA, Storbritannien, Kina och Australien.

Vi bygger det grönaste huvudkontoret på den här planeten.

Apple Park i Cupertino är på väg att bli den största LEED Platinum-certifierade kontorsbyggnaden i Nordamerika – och det inkluderar anläggningar med energikrävande forskning och utveckling. Den drivs helt med förnybar energi, varav 75 procent genereras på plats av en 17-megawatts solenergianläggning på taket och 4-megawatts biogasdrivna bränsleceller. Eventuell ytterligare energi som behövs kommer från California Flats Solar Project i närliggande Monterey. När byggnaden används i mindre utsträckning – på helgerna till exempel – kommer den faktiskt att generera förnybar energi som levereras till Pacific Gas and Electric för att användas i det allmänna nätet.

Över 80 procent av vårt nya campus är öppna utrymmen med över 9 000 torktåliga träd. De flesta av dem är ekar och många är skugg- och fruktträd. Vi har även återvunnit ekar från Kaliforniens gammelskogar på platser där de annars skulle ha förstörts. För att spara på vatten använder campuset 75 procent återvunnet icke drickbart vatten till sin skogsskötsel och för att driva andra anläggningar där färskvatten inte krävs.

Vi producerar förnybar energi för att möta våra egna behov.

För att driva alla våra kontor, butiker och datacenter världen över helt med förnybar energi måste vi producera en stor del av den själva. Så vi utvecklar våra egna sol-, bränslecells-, vatten- och vindprojekt. Vi har till exempel bidragit med 40 megawatt solenergi till det nationella nätet i Kina, vilket är mer än tillräckligt för att täcka elförbrukningen för alla våra kontor och butiker i Kina. Sedan 2011 har de här projekten minskat utsläppen från våra kontor, datacenter och butiker med 60 procent och förhindrat utsläpp av mer än 1,6 miljoner ton koldioxid i atmosfären. Bara under 2016 minskade de koldioxidutsläppen med nästan 585 000 ton. Utan förnybar energi skulle de här utsläppen ha mer än tredubblats sedan 2011. Vi har också utfärdat en grön obligation på 1,5 miljarder USD för finansiering av miljöprojekt, bland annat förnybar energi på våra anläggningar runt om i världen.

Vi tar ansvar för varje watt du använder på din enhet.

Den energi som krävs för att driva din enhet under dess förväntade livscykel räknas med i vårt koldioxidavtryck. Detta inbegriper energin som behövs för att ladda enheten, som ofta kommer från kolintensiva källor som kol eller naturgas. Därför utvecklar vi ständigt nya sätt att göra våra produkter så effektiva som möjligt. Till exempel försätter macOS lagringsmedier i viloläge och kör processorer i ett superströmsnålt läge när du inte använder datorn till något krävande. Och när du gör något mer krävande ser systemet till att använda mindre ström för appar som är öppna men inte synliga och pausar animerade insticksfiler på webbsidor tills du väljer att visa dem. Det kan till och med försätta processorn i det lägsta strömläget mellan tangenttryckningar när skärmen är på. De här strömbesparingarna kanske verkar fjuttiga, men när de sker på alla Apple-datorer i hela världen blir effekten enorm.

iMessage, FaceTime och Siri drivs med 100 procent förnybar energi.

Varje gång du skickar ett iMessage, ringer ett FaceTime-samtal, ställer en fråga till Siri, laddar ner en låt eller delar en bild går det åt energi. Vi är stolta över att kunna berätta att alla dessa uppgifter hanteras av Apple-servrar som drivs med 100 procent förnyelsebar energi. Under 2015 eliminerade våra datacenter sammanlagt 187 000 ton koldioxidutsläpp. Och 2016 växte den siffran till mer än 330 000 ton. När vi behöver lite extra kapacitet använder vi datacentraler från tredje part. Fastän vi inte äger dem, och trots att vi delar dem med andra företag, räknar vi med dem i våra mål för förnybar energi. Vi arbetar alltså tillsammans med dessa leverantörer för att de också ska lyckas uppnå målet på 100 procent förnybar energi. Och vi är stolta över att mer än 99 procent av deras el under 2016 kom från förnybara källor.

Sedan 2008 har vi minskat den energi som Apple-produkter använder med i genomsnitt 70 procent.1

MacBook Pro förbrukar 15 procent mindre energi än föregående MacBook Pro-modeller. iMac förbrukar 97 procent mindre energi i viloläge än första generationen. Mac mini förbrukar 40 procent mindre ström när den inte används jämfört med föregående generation. Och du kan ladda din iPhone 7 en gång om dagen i ett helt år i USA för bara 61 cent. De här framstegen har samtidigt minskat vårt totala koldioxidavtryck och dina elkostnader.