Klimatförändringar

Vi påverkar en massa saker för att påverka så lite som möjligt.

100 procent förnybar energi i 100 procent av våra anläggningar.

Under 2018 har vi nått en viktig milstolpe: 100 procent av all el som vi använder i våra anläggningar kommer från förnybara källor. Det är resultatet av ett djupgående nytänk som genomsyrar allt vi gör, även våra miljömål. Vi har dragit nytta av bransch­ledande forskning och investerat i egna förnybara energiprojekt. Därmed har vi minskat utsläppen från våra anläggningar till en procent av vårt totala koldioxidavtryck.

Vi producerar förnybar energi för att möta våra egna behov.

För att kunna driva företagets alla kontor, Apple Store-butiker och datacenter runt om i världen med enbart förnybar energi måste vi framställa en hel del av den på egen hand. Därför utvecklar vi våra egna projekt med sol-, vatten- och vindkraft samt biogasdrivna bränsleceller. Sedan 2011 har vi genom att använda förnybar energi minskat koldioxidutsläppen från våra anläggningar globalt med 54 procent och förhindrat nästan 2,1 miljoner ton koldioxid från att hamna i atmosfären. Bara under 2017 minskade vi koldioxidutsläppen med närmare 590 000 ton. Utan förnybar energi skulle de här utsläppen ha mer än tredubblats sedan 2011.

Apple Park, Cupertino, Kalifornien

Vi mäter mer. Så att vi kan vi göra mer.

När vi mäter vårt koldioxidavtryck nöjer vi oss inte med oss själva. Vi räknar med hundratals leverantörer, miljontals kunder och hundratals miljoner enheter. Och vi letar alltid efter sätt att göra största möjliga skillnad inom fem huvudområden: anläggningar, tillverkning, produktanvändning, transporter och återvinning. Under 2017 minskade vi alltså vårt totala koldioxidavtryck.

Så förändrar vi våra tillverknings­processer för att minska utsläppen.

Tillverkningen utgör 77 procent av vårt koldioxidavtryck och merparten beror på den el som används för att tillverka våra produkter. Vi köper material med lägre kolinnehåll, samarbetar med leverantörer för att minska deras energianvändning och hjälper dem att växla till förnybar energi. Vi tror att vi tillsammans kan förändra tillverkningsprocessen och minska utsläppen dramatiskt.

Vi hjälper våra leverantörer att gå över till förnybar energi.

Den mest betydelsefulla minskningen av våra tillverkningsrelaterade utsläpp åstadkommer vi genom att hjälpa våra leverantörer att skapa nya förnybara energikällor. Partner i hela leverantörskedjan installerar eller investerar i storskaliga solkraftsprojekt, driver sina fabriker med 100 procent vindkraft och köper ren energi via välrenommerade elleverantörer. Vi investerar även i förnybara energiprojekt för att parera utsläpp senare i kedjan. Som en del av vårt program för ren energi ska Apple och våra leverantörer producera och köpa in mer än fyra gigawatt ny, ren energi i hela världen år 2020. När det här är genomfört motsvarar det ungefär en tredjedel av koldioxidavtrycket från vår nuvarande tillverkning.

Partner som har förbundit sig att använda 100 % förnybar energi för Apple-produktion:

 • Arkema

 • Biel Crystal Manufactory Ltd.

 • Catcher Technology

 • Compal Electronics

 • DSM Engineering Plastics

 • Ecco Leather

 • Finisar

 • Golden Arrow

 • Ibiden

 • Jabil

 • Lens Technology

 • Luxshare-ICT

 • Mega Precision

 • Pegatron

 • Qorvo

 • Quadrant

 • Quanta Computer

 • Solvay

 • Sunway Communication

 • Sunwoda Electronics

 • Taiyo Ink Mfg. Co.

 • Wistron

 • Yuto

Ibidens flytande solkraftverk i Japan

Sedan 2008 har vi minskat den energi som Apple-produkter använder med i genomsnitt 68 procent.

När vi mäter vårt koldioxidavtryck räknar vi även in den energi konsumenterna använder till att driva sina enheter. Och vi fortsätter att göra framsteg när det handlar om produkternas energieffek­tivitet. iMac förbrukar exempelvis upp till 96 procent mindre energi i viloläge jämfört med första generationen. 12-tums MacBook förbrukar mindre än 0,5 watt i viloläge. Och du kan ladda din iPhone X en gång om dagen i ett helt år i USA för bara 75 cent.2 Om du multiplicerar de här minskningarna med alla världens Apple-enheter så får du en bild av hur de påverkar vårt koldioxidavtryck.

Vi tar ansvar för all energi som går åt vid frakt och återvinning av våra produkter.

Vi inkluderar den energi som går åt vid frakt och återvinning i vårt koldioxidavtryck. Därför strävar vi efter att göra våra förpackningar mindre och lättare, så att vi förbrukar mindre bränsle när de transporteras med flyg eller båt. Vi ser också över våra återvinningsmetoder. När vi samlar in förbrukade produkter drar vi maximal nytta av återvinningens miljönytta genom att väga tillgången på lokal återvinningsteknik mot påverkan av att behöva frakta material för att nå en högre återvinningsgrad.

Fler frågor?
Fler svar.

Läs vanliga frågor

Apple GiveBack

Bra för dig.
Bra för vår planet.

Byt in din enhet mot ett presentkort på Apple Store eller lämna den till återvinning utan kostnad.

Så funkar det