Säkrare material Hur ser vi till att våra produkter är säkra för människor och för planeten?

Vi driver vårt eget miljölabb.

För att skydda människor och planeten har vi satt upp strikta krav för material som används i våra enheter. De är ofta mycket strängare än vad som krävs enligt lag. Vi har också byggt ett miljötestningslabb där våra kemister och toxikologer letar efter potentiellt skadliga ämnen så att vi kan förebygga och hitta dem redan innan andra tillverkare gör det. En process vi använder involverar laserbaserade instrument – likadana som de som används av Marsfarkosten till att analysera jordprover. På så sätt säkerställer vi att våra produkter är fria från beryllium. I labbet används även verktyg som induktivt kopplad plasmamasspektrometri, röntgenfluorescensspektroskopi och jon-, vätske- eller gaskromatografi.

Våra forskare har kartlagt och analyserat över 20 000 olika delar.

Vi startade vårt program om fullständig materialrapportering för att identifiera alla ämnen som finns i varje del vi använder i vår tillverkning. Vi har redan tittat på mer än 20 000 enskilda komponenter av de 40 000 som finns i alla våra produkter, och vi får data om fler delar varje dag. Vi utvärderar de olika kemikalierna i komponenterna utifrån 18 kriterier. Det hjälper oss att förstå hur de påverkar miljön och människors hälsa.

För att se till att Apple Watch är säker, gör vi allt vi kan. Till och med svett.

Vi testar noga alla produktmaterial som kommer i kontakt med huden. Många människor är till exempel allergiska mot nickel, som är vanligt i många legeringar som rostfritt stål. Så vi nickeltestar Apple Watch och mäter hur snabbt nickel kan överföras från metalldelar till svett. Vi skapar till och med konstgjord svett för att utföra sådana tester. Genom att placera olika komponenter i den konstgjorda svetten kan vi noga övervaka prover och se till att ämnen som nickel stannar kvar där de hör hemma.

Vi ställer höga krav på säkerhet när det gäller våra produkter. Och för människorna som tillverkar dem.

Vi jobbar också med att skydda de människor som arbetar i vår försörjningskedja och se till att de har en hälsosam arbetsmiljö. Standarderna vi har ställt upp för våra leverantörer omfattar betydligt mer än vad som krävs enligt lag, till exempel vår lista Specifikation av reglerade ämnen (RSS) som identifierar giftiga kemikalier som vi begränsar eller förbjuder i våra tillverkningsprocesser och produkter. Vi utför också granskningar där vi inventerar kemikalieinköpen och kartlägger kemikalier längs hela vår försörjningskedja. Vi har tagit bort de giftiga ämnena bensen, n-hexan, toluen och klorerade organiska föreningar från alla våra slutmonteringsanläggningar, samtidigt som vi fortsätter att jobba med våra leverantörer för att hjälpa dem att på ett bättre sätt hantera de kemikalier som används i tillverkningen. Och våra toxikologer analyserar och kontrollerar säkerheten hos de material som våra underleverantörer använder genom att granska data från vårt miljötestningslabb.

De värsta gifterna och vad vi gjort åt dem.

När vi har identifierat skadliga ämnen i våra produkter gör vi en av tre saker. Antingen tar vi bort dem, eller så minskar vi dem eller utvecklar nya säkrare material. Under det här arbetet tar vi även bort gifter från våra tillverknings- och återvinningsprocesser. Det är för att skydda personal och undvika föroreningar av mark, luft och vatten.

Beryllium

Används inte i några nya produkter. Beryllium förekommer i kopparlegeringar som används vid tillverkning av kontakter och fjädrar.

Kvicksilver

Togs bort 2009. Vi använder strömsnåla, kvicksilverfria led- och oled-lampor istället för fluorescerande lampor med kvicksilver i alla våra skärmar.

Bly

Utfasat från skärmglas och lödning under 2006.

Arsenik

Används inte i skärmglas sedan 2008. Arsenik användes enligt tradition i glas.

PVC och ftalater

Ersatt med säkrare termoplastiska elastomerer.* Båda används fortfarande av andra företag i strömsladdar och hörlurskablar.

Bromerade flamskyddsmedel (BFR)

Eliminerades från tusentals delar, bland annat höljen, kretskort och kontakter, under 2008. Vi använder säkrare metallhydroxider och fosforföreningar istället.

Vi kan göra så mycket. Men inte på egen hand.

Vi vill ta del av insikter och idéer från andra som delar vår målsättning att ta bort gifter. Därför har vi bildat en egen rådgivande styrgrupp för grön kemi. Där sitter några av världens ledande toxikologer, forskare och akademiker med. Den här styrgruppen hjälper oss att hitta nyskapande sätt att minimera eller eliminera gifter från vår försörjningskedja. Vi bjuder även in experter från hela världen till möten med högsta ledningen på Apple. Tillsammans fokuserar vi på att eliminera toxiner i varje steg i vår process samtidigt som vi delar med oss av våra kunskaper genom Green Americas Clean Electronics Production Network. Och vi sållar fram de bästa idéerna och insikterna från framstående ideella organisationer för att kunna göra våra produkter och processer ännu säkrare.