Säkrare material

Säkrare att tillverka. Och att använda.

Designa, tillverka, testa.
Om och om igen.

För att skydda människan och miljön har vi satt upp strikta krav för material som används i våra enheter – ofta betydligt strängare än vad lagen föreskriver. Utvärderingsförfarandet inleds i ett tidigt skede av design- och tillverkningsfaserna. Om självklara alternativ till skadliga kemikalier saknas, försöker vi att tillsammans med våra leverantörer ta fram alternativ eller undersöka om och hur en substans kan uteslutas. När vi testar alternativ söker vi efter substanser som uppfyller våra miljökrav, men utan att kompromissa med funktionaliteten. Och naturligtvis måste slutprodukten uppvisa den nivå av design som du förväntar dig från Apple.

Vi driver vårt eget miljölabb.

Vi har byggt ett eget miljötestlabb där våra kemister och toxikologer letar efter potentiellt skadliga ämnen. Sedan 2006 har vi byggt ut labbet så att det nu är mer än 30 gånger större än det var från början, och vi har kompletterat det med toppmodern utrustning, såsom en induktivt kopplad masspektrometer, LC-MS-utrustning och LIBS – en laserbaserad spektrometer, liknande den som NASA använder på Mars. Vi har till och med tillverkat artificiell svett för att kunna simulera exponering för människor och utvärdera säkerheten hos de av våra material som kommer i kontakt med huden.

För att få en bättre bild av vår materialsäkerhet identifierar vi samtliga ingående ämnen i varenda komponent vi använder. Vi har redan fastställt sammansättningen för över 25 000 enskilda komponenter av de 50 000 som förekommer i våra produkter, och vi får data om nya delar varje dag. Därefter gör vi en bedömning av de ingående kemikalierna i materialen med hjälp av faro- och riskbedömningsverktyg för att vi ska få klart för oss hur de påverkar miljön och människors hälsa.

Apples miljötestlabb, Cupertino, Kalifornien

Höga krav på säkerhet för att skydda de människor som tillverkar våra produkter.

Vi jobbar också med att skydda de människor som arbetar i vår försörjningskedja och se till att de har en hälsosam arbetsmiljö. Standarderna vi har ställt upp för våra leverantörer omfattar betydligt mer än vad som krävs enligt lag, till exempel vår lista Specifikation av reglerade ämnen (RSS) som identifierar giftiga kemikalier som vi begränsar eller förbjuder i våra tillverkningsprocesser och produkter. Vi utför också granskningar där vi inventerar kemikalieinköpen och kartlägger kemikalier längs hela vår försörjningskedja. Vi har tagit bort de giftiga ämnena bensen, n-hexan, toluen och klorerade organiska föreningar från alla våra slutmonteringsanläggningar, sam­tidigt som vi fortsätter att jobba med våra leverantörer för att hjälpa dem att på ett bättre sätt hantera de kemikalier som används i tillverkningen.

Anläggning för slutmontering, Shanghai, Kina

De värsta gifterna och vad vi gjort åt dem.

Vi utvärderar ständigt materialen i våra produkter. När vi har identifierat gifter så minskar vi halterna av dem, tar bort dem eller utvecklar nya, säkrare material. Under det här arbetet eliminerar vi även gifter från våra tillverknings- och återvinningsprocesser, dels för att skydda personalen som tillverkar och plockar isär våra produkter och dels för att undvika att förorena mark, luft och vatten.

Beryllium

Används inte i några nya produkter. Beryllium förekommer i kopparlegeringar som används vid tillverkning av kontakter och fjädrar.

Kvicksilver

Togs bort 2009. Vi använder strömsnåla, kvicksilverfria led- och oled-lampor istället för fluorescerande lampor med kvicksilver i alla våra skärmar.

Bly

Utfasat från skärmglas och lödning under 2006.1

Arsenik

Används inte i skärmglas sedan 2008.2

PVC och ftalater

Ersatt med säkrare termoplastiska elastomerer. PVC och ftalater används fortfarande av andra företag i strömsladdar och hörlurskablar.3

Bromerade flamskyddsmedel (BFR)

Eliminerades från tusentals delar, bland annat höljen, kretskort och kontakter, under 2008. Vi använder säkrare metallhydroxider och fosforföreningar istället.4

Vi kan göra så mycket.
Men inte på egen hand.

Vi vill ta del av insikter och idéer från andra som delar vår målsättning om att ta bort gifter. Därför har vi bildat en egen rådgivande styrgrupp för grön kemi. I den sitter några av världens ledande toxikologer, forskare och akademiker. Styrgruppen hjälper oss att hitta nyskapande sätt att minimera eller eliminera gifter från vår försörjningskedja. Vi bjuder även in experter från hela världen till möten med högsta ledningen på Apple. Tillsammans fokuserar vi på att eliminera gifter i varje steg i vår process sam­tidigt som vi delar med oss av våra kunskaper genom Green Americas Clean Electronics Production Network. Och vi sållar fram de bästa idéerna och insikterna från framstående ideella organisationer för att kunna göra våra produkter och processer ännu säkrare.

Fler frågor?
Fler svar.

Läs vanliga frågor

Apple GiveBack

Bra för dig.
Bra för vår planet.

Byt in din enhet mot ett presentkort på Apple Store eller lämna den till återvinning utan kostnad.

Så funkar det