Marknadsför med iTunes.

Lär dig att integrera iTunes Store, App Store och Apple Books i din egen marknadsföring och dina reklamkampanjer.

Köp appar och böcker i större volymer

Med programmet för volyminköp kan företag och skolor köpa appar och böcker i större volymer och dela ut dem till sina anställda och elever. Läs mer om volyminköp för företag och utbildning.

Gör det lättare att hitta din app

Search Ads är ett effektivt och enkelt sätt att hjälpa människor att hitta din app på App Store för iPhone och iPad.

Läs mer