Villkor för serviceprodukter

AppleCare Protection Plan

Villkoren för den AppleCare Protection Plan som täcker datorer, bildskärmar, iPod och Apple TV från Apple.

AppleCare Protection Plan för iPhone

Villkoren för den AppleCare Protection Plan som täcker iPhone.

AppleCare reparationsavtal

Villkoren som styr supporttjänster under AppleCare reparationsavtal.

AppleCare reservdelsavtal

Villkoren som styr supporttjänster under AppleCare reservdelsavtal.

Villkor för AppleCare Premium service- och supportavtal

Villkoren som styr supporttjänster under AppleCare Premium service- och supportavtal.

Villkor för AppleCare tekniska supporttjänster

Läs de villkor som gäller för den tjänst från Apple som hjälper kunder att använda produkterna, inklusive Mac OS X Server programvarusupport, AppleCare Professionell Videosupport, Xsan programvarusupport, Help Desk-support och WebObjects-support. Serviceavtalet för AppleCare hittas också här.

Villkor för fjärrsupport (Bomgar-programvara) (PDF)

Villkoren som gäller användning av Bomgar-programvaran och hur Apple tillhandahåller fjärrsupport.