Meddelande om familjeintegritet för barn

För oss på Apple är det viktigt att skydda barnen. Vi vill ge föräldrar den information de behöver för att avgöra vad som är bäst för barnen. Därför har vi arbetat hårt med att ta fram föräldrakontroller som är både intuitiva och anpassningsbara. Genom att skapa ett Apple-ID för ditt barn ger du barnet möjlighet att använda de funktioner för Familjedelning som du och resten av familjen använder. Barnet kommer att kunna dela musik, filmer, tv-program, böcker, appar, bilder, kalendrar, plats och ännu mer med dig och familjen. Barnen får en egen personlig Apple-ID-upplevelse med alla tjänster och allt innehåll som finns tillgängligt för Apple-ID-innehavare.

OBS! DETTA MEDDELANDE GÄLLER INTE FÖR DATAINSAMLINGSMETODER I APPAR FRÅN TREDJE PART. INNAN DITT BARN GENOMFÖR ETT KÖP ELLER EN NEDLADDNING BÖR DU GRANSKA VILLKOR, POLICY OCH METODER FÖR APPAR FRÅN TREDJE PART FÖR ATT FÖRSTÅ VILKA DATA DE KAN SAMLA IN OM DITT BARN OCH HUR DESSA DATA KAN ANVÄNDAS.

Ditt barns Apple-ID

Med det Apple-ID som du skapar kommer ditt barn att kunna utnyttja Apples enorma utbud av funktioner och tjänster som använder Apple-ID. Till exempel kommer ditt barn kunna göra följande:

 • Ringa och ta emot video- och röstsamtal med FaceTime.
 • Skapa och dela bilder, videor, ljudmeddelanden och texter med Kamera, Bilder, Meddelanden, Mail och andra Apple-appar.
 • Skapa och dela dokument och data med andra genom allmän och privat delning via iCloud. Beroende på vilka inställningar som har valts kan detta också omfatta barnets namn och kontaktinformation om det har angetts.
 • Dela sin plats med familjemedlemmar och kompisar med hjälp av Hitta, Meddelanden och andra appar som använder platstjänster, och använda Hitta för att hitta enheter och tillbehör som stöds. Om du delar ditt barns plats med din familj när du skapar ditt barns Apple-ID eller ställer in ditt barns Apple Watch med Familjeinställning delas ditt barns plats med alla familjemedlemmar, inklusive eventuella nya medlemmar som läggs till senare. Ditt barn kan anpassa sina inställningar för platsdelning såvida det inte är begränsat under Skärmtid.
 • Komma åt delade kalendrar där du och ditt barn kan dela aktuella och kommande händelser med andra familjemedlemmar.
 • Komma åt, strömma och ladda ner innehåll och prenumerationer som andra familjemedlemmar har köpt, bland annat musik, filmer, tv-program, podcasts, appar och köp inuti appar, böcker, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ och Apple TV+.
 • Beroende på vilka Be om köp-inställningar du anger kan barnet köpa saker och ladda ner gratis innehåll i Apple Music, App Store, Book Store och Apple TV-appen, utföra köp inuti appar och prenumerera på Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ och Apple Music.
 • Få rekommendationer i Apple Music och Apple TV-appen.
 • Spela spel och interagera med andra användare via Game Center och dela information med andra, bland annat barnets alias, avatar och vänner i Game Center.
 • Göra och ta emot betalningar med Apple Pay-tjänster såsom kollektivtrafik och Apple Cash om du har konfigurerat barnets konton, och spara och använda kuponger såsom biljetter och boardingkort i appen Wallet/Plånbok.
 • Hålla koll på och dela hälsoinformation såsom puls, blodtryck och kost samt tränings- och aktivitetsdata. Om barnet använder en Apple Watch kan hen välja att dela sina tränings- och aktivitetsdata med andra Apple Watch-användare genom Aktivitetsdelning, inklusive uppgifter såsom steg och sträcka under en dag. Om barnet använder appen Hälsa kan hen också börja dela viss hälsoinformation med andra användare av appen Hälsa i Kontakter genom Hälsodelning, inklusive en del av de tidigare hälsodata och framtida uppdateringar som rör de data som ditt barn delar. Ditt barn kan fortfarande dela information med en annan användare av appen Hälsa efter att den användaren har tagits bort från Kontakter.
 • Lagra bilder, videor, dokument, anteckningar, kontakter, kalendrar, e-post, säkerhetskopior och andra appdata, till exempel spelaktivitet i Apple Arcade, på iCloud.

Ditt barn kan även använda funktioner och tjänster som inte kräver ett Apple-ID, till exempel komma åt och söka på internet och i internetresurser med Safari och Siri-sökning samt använda Siri för att ställa frågor och slutföra uppgifter.

Utöver dessa exempel kan ytterligare funktioner läggas till när vi släpper programvaruuppdateringar, och vi uppmanar dig att läsa meddelanden och villkor som hör till sådana uppdateringar innan ditt barn laddar ner dem till sina enheter.

Föräldrakontroller

Med Familjedelning kan du smidigt dela det innehåll du väljer med familjen. Men det kan finnas tillfällen när du vill begränsa barnets åtkomst till vissa typer av innehåll eller resurser som är tillgängliga för resten av familjen. För att du ska kunna begränsa barnets åtkomst till Apple-ID-tjänster och -funktioner erbjuder vi några olika uppsättningar av föräldrakontroller. De omfattar Skärmtid, Begränsningar och Familjedelningsfunktionen Be om köp. Kontroller för hur mycket pengar som får spenderas och tas emot med Apple Pay-tjänster såsom Apple Cash finns i Wallet/Plånbok.

Skärmtid

Om du och ditt barn använder iOS 12 eller senare, iPadOS eller macOS kan du använda funktionen Skärmtid för att begränsa barnets användning på alla iOS-, iPadOS- och macOS-enheter där barnet är inloggat. Detta inbegriper att ställa in vissa tider när skärmtid inte är tillåtet, begränsa åtkomst till vissa funktioner, appar eller kategorier av appar och ställa in åldersbaserade innehållsbegränsningar för filmer, musik, böcker och annat innehåll.

Om du använder Familjeinställning och har aktiverat Skoltid kan du bestämma när familjemedlemmarnas användning av vissa funktioner i Apple Watch ska begränsas. Om en familjemedlem låser upp sin klocka under Skoltid kan du se upplåsningarna i Apple Watch-appen på din iPhone. Den här informationen skickas till Apple med komplett kryptering men knyts till ditt Apple-ID enbart för att Apple ska kunna informera om upplåsningar.

Begränsningar

Om du eller ditt barn använder en tidigare version av iOS än iOS 12 kan du ställa in begränsningar för barnet på alla iOS- eller iPadOS-enheter som barnet använder genom att gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar. På en Mac går du till Systeminställningar > Föräldrakontroll. Via de här inställningarna kan du begränsa funktioner såsom FaceTime, Kamera, Safari, spel för flera spelare och vissa appar för sociala medier. Dessutom kan du ställa in vilket innehåll som är lämpligt för barnet. Detta är ett viktigt steg för att hantera ditt barns aktiviteter på Apple-enheter. Begränsningarna och föräldrakontrollerna bör ställas in på alla enheter som barnet använder.

Familjedelning och Be om köp

Med Familjedelning kan du dela köp, prenumerationer med mera med upp till fem andra familjemedlemmar som du väljer via deras Apple-ID. Be om köp är en funktion i Familjedelning som gör att du kan granska och godkänna nedladdningar och köp som ditt barn ber om, bland annat köp inuti appar, i App Store eller iTunes. Be om köp aktiveras som standard för alla användare yngre än 13 år (eller motsvarande minimiålder beroende på land) som läggs till i en familj. Om du väljer att stänga av Be om köp för ditt barn får du endast information om köp, inklusive köp inuti appar, som har gjorts i App Store eller iTunes genom kvittot som kommer via e-post (skickas 24–72 timmar efter köpet) eller på din kreditkortsräkning.

Observera att Be om köp-begränsningar kanske inte gäller appar som har köpts via vårt program för volymköp, appar som laddats ner igen eller som laddats ner med en inlösenkod.

Skapa ett Apple-ID till ditt barn

För att du ska kunna skapa ett Apple-ID åt ditt barn måste vi först få ditt samtycke till villkoren i detta Meddelande om familjeintegritet för barn (”Meddelande”) samt Apples integritetspolicy som refereras häri. Om det finns en konflikt mellan Apples integritetspolicy och detta Meddelande gäller villkoren i detta Meddelande.

För att följa COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) och liknande lagar i andra jurisdiktioner som reglerar insamling av data online från barn kan Apple vidta ytterligare åtgärder för att kontrollera att användaren som ger sin tillåtelse till att skapa barnets Apple-ID är barnets förälder eller vårdnadshavare. Detta innebär att du i dessa länder kan bli ombedd att verifiera din aktuella betalningsmetod i iTunes, på iCloud eller i Apple Store. Beroende på betalningsmetod kan detta göras med säkerhetskoden från ditt kreditkort eller en liknande verifieringsmetod. Alternativt kan du ha möjlighet att verifiera din ålder med ditt identitetskort i Wallet/Plånbok.

Vi ber dig att ange denna information för att vi ska kunna verifiera din identitet som samordnare för familjen eller förälder/vårdnadshavare och sedan få ditt tillstånd att samla in personuppgifter om ditt barn.

Vi samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personuppgifter om ditt barn utan ditt verifierade tillstånd om inte ett COPPA-undantag föreligger. När du har granskat detta Meddelande och Apples integritetspolicy samt tillhandahållit verifierbart föräldrasamtycke kan du skapa ett Apple-ID åt ditt barn. Barnet kommer att kunna använda sitt Apple-ID för att komma åt Apples funktioner och tjänster som använder Apple-ID, med undantag för dem som du har begränsat i Skärmtid eller Begränsningar. Däremot kan barnets konto inte tas bort från familjen, om inte barnets Apple-ID raderas, barnet fyller 13 år (eller motsvarande minimiålder beroende på land) eller om du överför kontot till en annan familj. När barnet fyller 13 år (eller motsvarande minimiålder beroende på land) får hen tillåtelse att hantera sitt konto utan att delta i Familjedelning.

Informationsinsamling

Som en del av processen för att skapa ett Apple-ID för ditt barn ber vi dig att tillhandahålla oss den information som krävs för att skapa ett konto, vilken kan omfatta barnets fullständiga namn, födelsedatum, ett lösenord, svar på tre säkerhetsfrågor, ett telefonnummer och det land där ni är bosatta. Ditt barns födelsedatum används för att avgöra vilka tjänster som är kvalificerade och föreslå föräldrakontroll.

Vi kan samla in annan information från ditt barn som i vissa fall har definierats som personuppgifter enligt COPPA. Till exempel kan vi, när ditt barn är inloggat med sitt Apple-ID, samla in saker såsom enhetsidentifierare, cookies, IP-adresser, geografisk plats och tidszoner där barnets Apple-enhet används. Vi kan även samla in information om barnets aktiviteter och interaktioner på våra webbplatser, i appar, produkter och tjänster, inklusive innehåll från tredjepartsutvecklare.

Användning av Information

I enlighet med Apples integritetspolicy kan Apple använda barnets information för att skicka viktiga meddelanden och information, information om produkter och tjänster samt notiser, tillhandahålla tjänster och innehåll samt förbättra våra produkter, vårt innehåll och våra tjänster. Vi kan även använda barnets information för interna ändamål såsom granskningar, dataanalys och forskning.

Vi kan använda, överföra och lämna ut icke-personlig information (data som inte, i sig självt, direkt kan kopplas till barnets identitet) oavsett ändamål. Till exempel kan vi sammanställa och använda information om kundaktivitet på vår webbplats, iCloud-tjänster och iTunes Store samt från våra andra produkter och tjänster för att vi ska kunna ge våra kunder mer användbar information och för att förstå vilka delar av vår webbplats, våra produkter och tjänster som uppskattas mest. Sammanställda data räknas som icke-personlig information.

Inställningen Personliga annonser är inaktiverad och kan inte aktiveras för barnets Apple-ID. Ditt barn kommer inte att få annonser som är anpassade efter hens intressen från Apples marknadsföringsplattform på enheter som är kopplade till barnets Apple-ID. Däremot kan barnet fortfarande få icke-riktade (kontextuella) annonser på dessa enheter. Dessutom är inställningen Tillåt att appar ber om att få spåra inaktiverad och kan inte aktiveras. Appar och annonsörer begränsas från att komma åt operativsystemets annonsidentifierare och ansvarar för att följa Apples riktlinjer som förbjuder dem att visa riktade annonser, genomföra annonsmätningar eller dela information med informationsmäklare.

Överlämnande till tredje part

Ditt barn kan, med hjälp av sitt Apple-ID och utifrån dina begränsningar, dela information med andra beroende på vilka Apple-funktioner och -tjänster (till exempel de som beskrivs ovan) som barnet använder.

Familjedelning

Som en del av Familjedelning kan barnets information, inklusive tidigare och framtida köp i App Store eller iTunes, delas med medlemmar i familjen. I enlighet med de begränsningar som du anger kan barnet även välja att dela sin information med familjemedlemmar via iCloud-bilddelning, delade kalendrar och påminnelser, Hitta och Platsdelning.

Om barnet använder sitt Apple-ID för att logga in på en enhet som ägs av en tredje part (till exempel en kompis eller en iPad som tillhör skolan) kan barnets information, samt delad information om andra medlemmar i familjen, dessutom laddas ner och göras synlig för andra som använder den enheten, tills barnets Apple-ID loggas ut.

Strategiska partner

I vissa fall kan Apple göra vissa personuppgifter tillgängliga för strategiska partner som i samarbete med Apple tillhandahåller produkter och tjänster eller som hjälper Apple att marknadsföra sig mot sina kunder. Apple delar endast personuppgifter om ditt barn i syfte att tillhandahålla eller förbättra våra produkter och tjänster. De delas inte med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Tjänstleverantörer

Apple delar personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster såsom informationsbehandling, utförande av kundbeställningar, produktleveranser till dig eller ditt barn, hantering och förbättring av kunddata, kundtjänst, bedömning av hur intresserad du eller ditt barn är av våra produkter och tjänster samt för kundundersökningar och undersökningar av kundnöjdhet. Dessa företag måste skydda barnets information och finns överallt där Apple är aktivt.

Övrigt

Om du väljer att aktivera ett Apple Cash-konto för ditt barn delas barnets information med Apples partnerbank Green Dot Bank för att tillhandahålla den efterfrågade tjänsten.

Det kan vara nödvändigt att Apple lämnar ut din eller ditt barns personuppgifter – till exempel på grund av lagstiftning, juridisk process, rättstvist eller krav från offentliga myndigheter i eller utanför landet där du bor. Vi kan även lämna ut personuppgifter om dig eller ditt barn om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt för att skydda nationens säkerhet, upprätthålla lagar eller för andra syften som är i allmänhetens intresse.

Vi kan även lämna ut personuppgifter om dig eller ditt barn om vi anser att det rimligen är nödvändigt för att verkställa våra villkor eller skydda vår verksamhet eller våra användare. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra personuppgifter vi har samlat in till relevant tredje part.

Åtkomst, korrigering eller borttagning

Om du någon gång vill komma åt, korrigera eller radera data kopplade till Familjedelning eller barnets Apple-ID kan du kontakta oss på:

www.apple.com/se/privacy/contact

Eller via nedanstående kontaktinformation:

Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

USA

408.996.1010


Samtycke till Apples insamling, användning och utlämning av ditt barns information

När du klickar på ”Godkänn” samtycker du till Apples insamling, användning och utlämning av ditt barns information i enlighet med Apples integritetspolicy och detta Meddelande

Obs! Detta samtycke gäller inte för datainsamlingsmetoder för tredje part. Tredje part, inklusive utvecklare av appar som laddas ner av en familjemedlem och som sedan blir tillgängliga för barnet via Familjedelning, som kan samla in, använda eller lämna ut barnets information ansvarar för att få separat verifierbart föräldrasamtycke. Vi uppmanar dig att be ditt barn fråga dig innan barnet beviljar tredje part åtkomst till personuppgifter.

Obs! Apple släpper regelbundet programvaruuppdateringar för sina enheter. När en uppdatering släpps blir den tillgänglig för nedladdning på berörd enhet, till exempel den enhet ditt barn använder sitt Apple-ID på. Vi rekommenderar att du startar uppdateringen och läser igenom och godkänner de tillämpliga villkoren, till exempel villkoren för iOS och macOS, på dessa enheter.

Om du har några frågor eller funderingar om Apples integritetspolicy eller detta Meddelande kan du kontakta oss på apple.com/legal/privacy/contact.