Apple-produkter och svensk konsumentlagstiftning

Enligt svensk konsumentlagstiftning har konsumenter rätt till kostnadsfri reparation, byte, prisavdrag eller återbetalning från säljaren för defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpeavtalet. Rättigheterna upphör tre år efter att varorna levererats. Konsumenten måste meddela säljaren om felet eller vad som inte överensstämmer inom en rimlig tid.

När du köper maskinvara från Apple ingår Apples ettåriga begränsade garanti. Den här garantin gäller tillsammans med, och utöver, dina lagstadgade rättigheter enligt svensk konsumentlagstiftning. Du kan få ytterligare förmåner genom att köpa AppleCare Protection Plan eller AppleCare+.1

Du kan välja att göra anspråk på garantin enligt svensk konsumentlagstiftning, Apples ettåriga begränsade garanti eller valfri AppleCare Protection Plan eller AppleCare+ (den som gäller) om din produkt är defekt eller om den inte överensstämmer med köpeavtalet.

Produkter som inte är tillverkade av Apple men som köpts av Apple är också berättigade till garanti enligt svensk konsumentlagstiftning, men dessa täcks inte av Apples ettåriga begränsade garanti, AppleCare Protection Plan eller AppleCare+.

Sammanfattning av svensk konsumentlagstiftning, Apples ettåriga begränsade garanti, AppleCare Protection Plan och AppleCare+

  Svensk konsumentlagstiftning Apples ettåriga begränsade garanti AppleCare Protection Plan och AppleCare+
Garantiperiod 3 år från leveransdatum 1 år från inköpsdatum Upp till 3 år från inköpsdatumet för Mac eller Apple-skärm,
Upp till 2 år från inköpsdatumet för Apple TV, iPad, iPhone eller iPod
Garantikostnad Lagstadgade rättigheter utan ytterligare kostnad Ingår utan extra kostnad Tillgänglig mot extra kostnad
Så här utnyttjar du garantin Ring eller besök säljaren2 Ring Apple Support1 eller besök en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner Ring Apple Support1 eller besök en Apple Retail Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner
Omfattar reparations- eller ersättningsalternativ Kontakta säljaren för mer information Inlämning eller service via post3 Inlämning eller service via post för alla enheter, expressersättningsservice för iPad och iPhone eller service på plats för stationära datorer3
Reparation eller byte utanför inköpslandet Kontakta säljaren för mer information Ja4 Ja4
Telefon till teknisk support5 Ingen 90 dagar från inköpsdatum Upp till 3 år från inköpsdatumet för Mac eller Apple-skärm
Upp till 2 år från inköpsdatumet för Apple TV, iPad, iPhone och iPod

De fullständiga villkoren i Apples ettåriga begränsade garanti, AppleCare Protection Plan och AppleCare+ gäller för sammanfattningen ovan. Villkoren finns tillgängliga på https://www.apple.com/legal/warranty/ och https://www.apple.com/legal/applecare/.

Denna sida är skapad av Apple och innehållet stöds inte av tredje part.

  1. Apple Support: 020-10 05 29. Avgiftsfria nummer är för fasta telefoner. Vissa mobiloperatörer saknar åtkomst eller debiterar en avgift.
  2. Konsumenter som har köpt Apple-produkter eller produkter som inte är tillverkade av Apple i en Apple Retail Store-butik eller Apple Online Store kan kanske göra anspråk på garantin mot Apple. Apples kontaktinformation är tillgänglig här. Om konsumenten har köpt Apple-produkter från tredje part som saknar medel eller slutat sälja varor kanske konsumenten kan göra anspråk via garantin mot Apple.
  3. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på i vilket land servicen begärs och var Apple-auktoriserad servicepartner finns. Apple kan också begära att konsumenten byter komponenter mot delar som är klara att installeras.
  4. Apple kan begränsa service för iPad och iPhone till EEA och Schweiz.
  5. Teknisk support via telefon omfattar hjälp med installation, montering, standardkonfiguration och programvarufel.

Apple Distribution International.
Hollyhill Estate, Cork, Ireland

Sammanfattning av svensk konsumentlag

Dina konsumenträttigheter enligt svensk konsumentlagstiftning gäller tillsammans med, och utöver, dina rättigheter enligt Apples ettåriga begränsade garanti och valfri AppleCare Protection Plan.

Enligt svensk konsumentlagstiftning kan konsumenten välja att få defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpekontrakten reparerade eller ersatta utan kostnad. Om en reparation eller byte inte är möjligt eller innebär en orimlig kostnad eller börda för säljaren kan konsumenten välja att få prisavdrag eller att avbryta kontraktet och lämna tillbaka produkten i utbyte mot en fullständig återbetalning, förutsatt att felet har väsentlig betydelse för konsumenten och att produktens värde inte har minskat på grund av konsumentens åtgärder. Säljaren bär det huvudsakliga ansvaret att tillhandahålla en lösning om ett anspråk är giltigt. Konsumenten kan göra anspråk mot Apple om varorna köptes från Apple Online Store eller om tredje part saknar medel eller slutat sälja varor. Dessa rättigheter gäller tre år från leveransen av varorna och konsumenten måste meddela säljaren inom en rimlig tid efter att felet har upptäckts. Dessa tidsbegränsningar gäller inte när säljaren visat kraftig vårdslöshet, bryter mot god tro eller om felet bryter mot lagstadgat försäljningsförbud eller ett markant bristfälligt säkerhetsfel.

Enligt svensk konsumentlagstiftning förutsätts det att defekta varor eller varor som inte överensstämmer med köpeavtalet som upptäcks inom 6 månader från leveransen förekom vid leveranstiden. När de 6 månaderna har upphört ändras normalt bördan att bevisa defekta varor eller varor som inte överensstämmer med säljavtalet till konsumenten.

Gå till webbplatsen European Consumer Centre på http://www.konsumenteuropa.se om du vill veta mer om svensk konsumentlagstiftning.