Varumärken, upphovsrätt och immaterialrätt

Apples lista över varumärken

Se listan över Apples varumärken och servicemärken och hur de ska användas. Användning av Apples varumärken kan vara förbjuden, om den ej uttryckligen är tillåten. Läs mer under Apples webbsymboler, Riktlinjer för användning av Apples varumärken och upphovsrätt, samt Programvarulicensprogram.

Upphovsrätt

Läs vår upphovsrättsinformation om hur du får rätt att använda Apples upphovsrättsskyddade material eller att rapportera fall av upphovsrättsbrott.

Apples webbsymboler

Läs våra riktlinjer om användningen av Apples webbsymboler vilka visar att webbplatsen använder eller skapades med maskin- eller programvara från Apple.

Förebyggande av olovlig kopiering

Läs Apples policy mot olovlig kopiering och lär dig vad det är och hur misstänkta fall ska rapporteras till Apple.

Riktlinjer för varumärken och upphovsrätt

Läs om användningen av Apples varumärken eller bilder i marknadsföring, instruktions- eller referensmaterial, eller på webbplatser, produkter, etiketter eller emballage.

Juridisk information om FileMaker

Läs listan över Filemakers varumärken.

Varumärkeslista för NeXT

Läs den nuvarande listan över NeXTs varumärken och hur de bör användas.