Apple Press Info

Apple rapporterar tredje kvartalets resultat

Rekord för App Store – intäkterna från tjänster ökar med 19 %

CUPERTINO, Kalifornien – 26 juli 2016 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för tredje kvartalet underföretagets räkenskapsår 2016 med slutdatum den 25 juni 2016. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 42,4 miljarder USD, med en kvartalsnettovinst på 7,8 miljarder USD eller 1,42 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras medintäkter på 49,6 miljarder USD och en nettovinst på 10,7 miljarder USD, eller 1,85 USD per aktie, för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 38 procent jämfört med 39,7 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 63 procent av intäkterna under kvartalet.
 
”Vi är glada över att kunna redovisa resultat som avspeglar starkare efterfrågan och försäljning än vi förväntade oss i början av kvartalet”, sa Apples VD Tim Cook. ”Lanseringen av iPhone SE var väldigt lyckad, och de mjukvaror och tjänster vi förhandsvisade vid WWDC i juni fick ett fantastiskt gensvar från kunder och utvecklare.”
 
”Intäkterna från tjänster ökade med 19 procent jämfört med förra året och intäkterna från App Store var högre än någonsin. Vår installerade bas fortsatte växa och kundköpen slog rekord”, sa Apples CFO Luca Maestri. Våra investerare fick sammanlagt över 13 miljarder USD i avkastning via inlösen av och utdelning på aktier. Vi har nu återfört nästan 177 miljarder USD inom ramen för vårt utdelningsprogrammet på totalt 250 miljarder USD.
 
Apple tillhandahåller följande uppgifter för det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2016:
  • intäkter på mellan 45,5 miljarder och 47,5 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 37,5 och 38 procent
  • rörelsekostnader mellan 6,05 miljarder och 6,15 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 350 miljoner USD
  • skattesats på 25,5 procent
 
Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,57 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 11 augusti 2016 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 8 augusti 2016.
 
Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera sitt finansiella resultat för det tredje kvartalet 2016. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 26 juli 2016 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.
 
Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker ochosäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga ochekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och-övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget harbrutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende på distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 26 september 2015, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet somavslutades den 26 december 2015, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 26 mars 2016, samt formulär 10-Q för räkenskapskvartalet somavslutades den 25 juni 2016 och som ska arkiveras i SEC. Företaget åtar siginte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.
 
När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac och Apple Watch. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples 100 000 medarbetare brinner för att göra produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.
 
Presskontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
08-703 30 48

© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Apples mediesupport 08-703 30 48