Apple Press Info

Apple rapporterar fjärde kvartalets resultat

Tjänsteintäkterna ökade med 24 procent till 6,3 miljarder USD – det högsta kvartalsresultatet någonsin

CUPERTINO, Kalifornien – 25 oktober 2016 – Apple presenterade idag sitt ekonomiska resultat för det fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2016 med slutdatum den 24 september 2016. Företagets kvartalsintäkter uppgick till 46,9 miljarder USD med en kvartalsnettovinst på 9 miljarder USD, vilket motsvarar 1,67 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 51,5 miljarder USD och en nettovinst på 11,1 miljarder USD eller 1,96 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen var 38 procent jämfört med 39,9 procent under samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 62 procent av intäkterna under kvartalet.

”Med det här starka resultatet för fjärde kvartalet sätter Apple punkt för ett mycket framgångsrikt räkenskapsår 2016”, sa Apples VD Tim Cook. ”Vi är väldigt glada över kundernas varma mottagande av iPhone 7, iPhone 7 Plus och Apple Watch Series 2, liksom den otroligt positiva utvecklingen av våra tjänsteerbjudanden där intäkterna ökade med 24 procenttill den högsta nivån någonsin.”

”Vi är oerhört nöjda med att ha genererat ett operativt kassaflöde på 16,1 miljarder USD, vilket är ett nytt rekord för septemberkvartalet”, sa Apples CFO Luca Maestri. ”Det här kvartalet har vi även kunnat betala ut 9,3 miljarder USD till våra investerare i form av utdelning och återköp av aktier, och vi har nu betalat ut över 186 miljarder USD inomramen för vårt utdelningsprogram.”

Apple tillhandahåller följande uppgifter för det första kvartalet under räkenskapsåret 2017:
  • intäkter på mellan 76 miljarder USD och 78 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 38 procent och 38,5 procent
  • rörelsekostnader mellan 6,9 miljarder USD och 7 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 400 miljoner USD
  • skattesats på 26 procent

Apples styrelse har föreslagit en kontantutdelning på 0,57 USD per aktie i företagets aktiekapital. Utdelningen utbetalas den 10 november 2016 till de aktieägare som är registrerade efter stängning den 7 november 2016.

Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera företagets resultat för det fjärde kvartalet 2016. Direktsändningen på webben börjar kl. 23.00 svensk tid den 25 oktober 2016 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.

Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer, samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov ellerbeslut att beställa produktkomponenter innan kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när detgäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och delogistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget harbrutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende av distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, eventuella effekter av produkters och tjänsters kvalitetsproblem på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsattatjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter, som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 26 september 2015, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 26 december 2015, formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 26 mars 2016 och formulär 10-Q för räkenskapskvartalet som avslutades den 25 juni 2016 samt formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2016 och som kommer att arkiveras i SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac, Apple Watch och Apple TV. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples över 100 000 medarbetare brinner för att skapa produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.

Presskontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
08-703 30 48
 

© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Apples mediesupport 08-703 30 48