Apple Press Info

Apple rapporterar ett rekordartat resultat för första kvartalet

Nytt rekord för iPhone, Mac och Apple Watch samt tjänster

CUPERTINO, Kalifornien – 31 januari 2017 – Apple rapporterade idag sitt ekonomiska resultat för första kvartalet under företagets räkenskapsår 2017 som avslutades den 31 december 2016.  Företagets kvartalsintäkter uppgick till 78,4 miljarder USD, vilket är nytt rekord, och en rekordartad kvartalsvinst på 3,36 USD per aktie. Dessa resultat ska jämföras med intäkter på 75,9 miljarder USD och en vinst på 3,28 USD per aktie för samma kvartal föregående år. Försäljning utanför USA utgjorde 64 procent av intäkterna under kvartalet.

”Vi är stolta över att meddela att vårt intäktsresultat från kvartalet som sträckte sig över jul var Apples bästa någonsin och slog flera rekord. Vi sålde fler iPhone-enheter än någonsin tidigare och slog nytt intäktsrekord för iPhone, tjänster, Mac och Apple Watch”, säger Apples vd Tim Cook. ”Intäkterna från våra tjänster ökade mycket under förra året, tack vare att rekordmånga kunder handlade på App Store. Och vi är väldigt förväntansfulla över de produkter som vi har på gång.”

”Vårt otroliga affärsresultat gav ett nytt rekord för vinst per aktie samt ett kassaflöde på 27 miljarder USD”, säger Apples CFO Luca Maestri. ”Vi återförde 15 miljarder USD till investerare genom återköp av aktie och aktieutdelning under kvartalet, vilket ledde till sammanlagda utbetalningar på över 200 miljarder USD genom vårt utdelningsprogram.”

Apple tillhandahåller följande uppgifter för det andra kvartalet under räkenskapsåret 2017:
  • intäkter på mellan 51,5 miljarder USD och 53,5 miljarder USD
  • bruttomarginal mellan 38 och 39 procent
  • rörelsekostnader mellan 6,5 miljarder USD och 6,6 miljarder USD
  • övriga inkomster/(utgifter) på 400 miljoner USD
  • skattesats på 26 procent

Apples styrelse har fastställt en kontantutdelning på 0,57 USD per aktie från företagets stamaktier. Utdelningen sker den 16 februari 2017 till aktieägare som är registrerade vid stängning den 13 februari 2017.

Apple kommer att hålla en telefonkonferens för att diskutera dess finansiella resultat för det första kvartalet 2017. Direktsändningen på webben startar kl. 23.00 svensk tid den 31 januari 2017 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webbsändningen kan därefter ses i repris under cirka två veckors tid.

Det här pressmeddelandet innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive, men inte begränsat till företagets beräknade intäkter, bruttomarginal, rörelsekostnader, övriga intäkter/(utgifter) och skattesatser. Dessa uttalanden är förenade med risker och osäkerheter och de faktiska resultaten kan komma att avvika. Risker och osäkerheter inkluderar utan begränsningar effekten av konkurrensmässiga och ekonomiska faktorer samt företagets reaktion på dessa faktorer, på konsumenternas och företagens köpbeslut gällande företagets produkter, fortsatta konkurrensmässiga tryckförhållanden på marknaden, företagets förmåga att förse marknaden med nya program, produkter och tekniska innovationer i god tid och stimulera kundernas efterfrågan på dessa, produktlanseringarnas och -övergångarnas effekter, förändringar gällande produkternas pris eller sammansättning och/eller prisökning på komponenter, vilka alla kan påverka företagets bruttomarginalvinst, inventarierisken förknippad med företagets behov eller beslut att beställa produktkomponenter före kundernas beställningar, den fortsatta tillgången på acceptabla villkor, eller över huvud taget, när det gäller vissa komponenter och tjänster som är avgörande för företagets affärsverksamhet som för närvarande tillhandahålls av en eller ett begränsat antal källor, effekten som företagets beroende har på tillverkningen och de logistiska tjänster som tillhandahålls av tredje part och dess effekt på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaderna för produkterna som tillverkas eller tjänsterna som erbjuds, risker associerade med företagets internationella verksamhet, företagets beroende av tredje parts immateriella rättigheter och digitala innehåll, den potentiella effekten av upptäckten att företaget har brutit mot andra parters immateriella rättigheter, företagets beroende av distributörernas, leverantörernas och andra återförsäljares prestationer i samband med distributionen av företagets produkter, effekten som produktens och tjänstens kvalitetsproblem kan ha på företagets försäljning och driftsvinster, tillgången på nyckelchefer och anställda och deras fortsatta tjänst, krig, terrorism, problem med det allmänna folkhälsotillståndet, naturkatastrofer och andra förhållanden som kan avbryta tillgången, leveransen eller efterfrågan på produkterna, samt ogynnsamma resultat av rättssaker. Mer information om potentiella faktorer som kan påverka företagets ekonomiska resultat publiceras då och då i avsnitten ”Riskfaktorer” och ”Ledningens diskussion och analys av det ekonomiska tillståndet och resultaten av affärsverksamheten” i företagets offentliga rapporter som arkiveras i United States Securities and Exchange Commission, SEC, däribland företagets formulär 10-K för räkenskapsåret som avslutades den 24 september 2016 och formulär 10-Q för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2016 och som ska registreras hos SEC. Företaget åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera framåtblickande uttalanden eller information, från respektive datum.

När Apple lanserade Macintosh 1984 var det början på en revolution. Idag står Apple ständigt för nya innovationer med produkter som iPhone, iPad, Mac och Apple Watch. Apples fyra mjukvaruplattformar – iOS, macOS, watchOS och tvOS – ger en smidig upplevelse på alla Apple-enheter och skapar nya möjligheter med banbrytande tjänster som App Store, Apple Music, Apple Pay och iCloud. Apples över 100 000 medarbetare brinner för att göra produkter av hög kvalitet och förbättra kundernas tillvaro.

Presskontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
08-703 30 48
 

© 2017 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple. Namn på andra företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Apples mediesupport 08-703 30 48