Apple Recycling Program

Vanliga frågor

Jag köpte min elektroniska utrustning på Apple Online Store. Var kan jag återlämna min gamla elektroniska utrustning?

Apple är medlem i den aktuella distributörens återtagningstjänst. Det innebär att du kan lämna in din elektroniska Apple-utrustning till kommunens insamlingsställen.

Jag har inte köpt någon ny elektronisk utrustning. Var kan jag lämna tillbaka min gamla utrustning?

Konsumenter kan när som helst lämna in gammal elektronisk utrustning till kommunens närmsta insamlingsställe.

Måste jag ta bort alla data på min gamla dator?

Ja, innan utrustningen lämnas för återvinning ska du (a) radera data på hårddiskar och andra lagringsenheter i produkterna, (b) säkerhetskopiera eller överföra alla data innan de raderas och (c) ta bort alla löstagbara medier som disketter, CD- eller DVD-skivor eller PC Card-kort och (d) ta bort SIM-kortet i din mobiltelefon. Apple ansvarar inte för förlorade data eller sekretess för kunddata i utrustning som återvinns.

Kan jag även slänga gammal elektronisk utrustning tillsammans med mitt vanliga hushållsavfall?

Soptunna

Nej. Gammal elektronisk utrustning, batterier och andra produkter som är märkta med en symbol med en överstruken soptunna måste samlas in och återvinnas separat. Gammal elektronisk utrustning innehåller värdefullt material som återvinns på ett särskilt sätt för att sedan återanvändas som råmaterial till nya produkter. En del elektronisk utrustning kan även innehålla skadliga ämnen som måste återvinnas med omsorg. Apple tar sitt miljöansvar på största allvar och är med i ett återvinningsprogram tillsammans med många andra stora elektriska och elektroniska tillverkare i Storbritannien.