Återvinning i Japan

I Japan finns olika produktåtertagningstjänster för företagskunder och enskilda privatkunder.

Tjänsterna hanteras av Apple Recycle Center som kan nås på:

Företagskunder och privatkunder kan läsa mer om Apples återvinningsprogram i Japan här.

Observera att datorer som sålts efter den 1 oktober 2003 har en PC-återvinningsmärkning som ger kostnadsfri återvinning. Har datorn en sådan märkning behöver kunderna inte ringa Apple Recycle Center innan utrustningen skickas. De klistrar bara fast märkningen på paketet innan de beställer hämtning.