Återvinning i USA och Kanada

2001 började vi genom Apples återvinningsprogram att erbjuda produktåtertagning för kunder i USA och Kanada. Genom programmet har vi återvunnit över 90 procent (av vikten) av all insamlad elektronisk utrustning.

Apples återvinningsprogram

Apples har ett miljöengagemang som omfattar att se till att elektronisk utrustning återvinns på ett korrekt sätt när den inte längre används. Det är enkelt för konsumenter att hjälpa till att skydda miljön genom Apples kostnadsfria program för återvinning av datorer och iPod-enheter i USA. Apple-kunder i USA har flera återvinningsalternativ att välja mellan för iPod-enheter, datorer och skärmar.

Apple har utökat sitt framgångsrika återvinningsprogram och erbjuder kostnadsfritt återtag av gamla datorer vid köp av en ny Mac. Kunder i USA som köper en ny Mac via Apple Store eller via Apple-återförsäljare får kostnadsfri frakt och miljövänligt omhändertagande av sin gamla dator. Läs mer

Återvinning i USA och Kanada

Kunder i USA och Kanada som vill göra sig av med datorer och skärmar kan när som helst använda Apples återvinningsprogram genom att köpa en förbetald fraktavi och skicka den uttjänta utrustningen till Apples återvinningspartner.

Om du vill återvinna uttjänt utrustning köper du en förbetald fraktavi genom återvinningsprogrammet för elektronik eller ringer 888-638-2761. Avgiften på 30 USD täcker alla kostnader som uppstår vid frakten av uttjänt utrustning till Apples återvinningspartners. Förpackningsmaterial ingår, om det behövs.

Läs mer om återvinning i Maryland, Oregon, Rhode Island, Washington och West Virginia.

Återvinning i Cupertino, Kalifornien

Sedan oktober 2002 har Apple samarbetat med myndigheterna i Cupertino, där Apple har sitt internationella huvudkontor, för att utveckla ett återvinningsprogram för elektronik. Genom programmet kan stadens invånare återlämna uttjänta eller kasserade datorer och utvald hemelektronisk utrustning (oavsett tillverkare) till Apples anläggning för återvinning i Cupertino. Den här tjänsten är kostnadsfri för stadens invånare.

Det här återvinningsprogrammet är ett strålande exempel på att samarbete mellan företag och lokala myndigheter kan minska miljöeffekter av elektronikavfall. Det har visat sig vara så effektivt att Apple och myndigheterna i Cupertino har skrivit på avtal för att förlänga programmet.

Ring 408-862-2667 och lyssna på Apples inspelade meddelande om du vill ha mer information om det lyckade återvinningsprogrammet.

Återvinning i Oklahoma, Texas och Virginia

Kunder i Oklahoma och Texas kan kostnadsfritt lämna in stationära och bärbara Apple-datorer, Apple-skärmar och tillhörande tangentbord och möss. Fyll i ansökningsformuläret för att få kostnadsfri frakt. Läs mer om återvinningsprogrammet för datorutrustning i Oklahoma, Texas och Virginia.