Joint Venture Villkor

Apple Retail Sweden AB och dess affärspartners (benämns hädanefter ”Apple”, ”vi” eller ”vår/vårt/våra”) erbjuder tjänster och supportresurser inom ramen för Joint Venture (”Joint Venture-tjänster”) enligt vad beskrivs nedan till berättigade företag (benämns hädanefter ”medlemmar”, ”du” eller ”din/ditt/dina”) i enlighet med dessa villkor. När du köper och aktiverar ditt Joint Venture-medlemskap eller nyttjar en Joint Venture-tjänst samtycker du till dessa villkor.

Rätt att teckna medlemskap. Medlemskap i Joint Venture kan tecknas av företagskunder vid köpet av en Apple Macintosh-dator (”Mac-dator”), iPhone eller iPad från en Apple Store-butik eller via 020-160 56 33. För att aktivera ditt Joint Venture-medlemskap måste du följa anvisningarna som finns på Joint Venture-webbplatsen på http://jointventure.apple.com/activate samt godkänna dessa villkor. Om du returnerar Mac-datorn, iPhone eller iPad inom fjorton (14) dagar efter köpet får du pengarna tillbaka för ditt Joint Venture-medlemskap och ditt konto avaktiveras.

Tjänster som erbjuds. I enlighet med dessa villkor ger Joint Venture-tjänsterna dig rätt till: (i) inställningsservice för nyinköpta Mac-datorer, iPod-, iPhone- och iPad-enheter (”Kom igång”), (ii) utbildning om Apples produkter och tjänster (”Kom vidare”) och (iii) resurser för teknisk support (”Håll igång affärerna”) enligt vad som beskrivs nedan.

Registrerade Apple-produkter. Ditt första Joint Venture-medlemskap ger dig rätt att nyttja Joint Venture-tjänster för upp till fem (5) ”system”. Ett system definieras i samband med dessa villkor som en Apple-produkt av följande typ och antal:

  • en (1) Mac-dator
  • två (2) Apple Cinema Display-skärmar
  • en (1) iPhone
  • en (1) iPod
  • en (1) iPad
  • följande kringutrustning från Apple som används tillsammans med systemet: mus, tangentbord, styrplatta och lagringsenhet.

Hädanefter används den gemensamma benämningen ”registrerade Apple-produkter” för Apple-produkter som registreras för Joint Venture. Du har upp till 30 dagar på dig från den ursprungliga aktiveringen av ditt medlemskap att registrera Apple-produkter som du redan ägde innan du köpte ditt medlemskap. Efter den inledande 30-dagarsperioden, och i samband med förnyelsen av ditt medlemskap, kan endast produkter som köps direkt från en Apple Store-butik eller Apple Online Store registreras för Joint Venture (iPhone-enheter behöver inte köpas direkt från en Apple Store-butik eller Apple Online Store). När du väl har registrerat en Apple-produkt kan den endast ersättas med en annan berättigade produkt i samband med förnyelsen av den ettåriga avtalsperioden (som definieras i detta dokument) eller om du köper en ny Apple-produkt direkt från en Apple Store-butik eller Apple Online Store i syfte att ersätta en funktionellt likvärdig registrerad Apple-produkt. Om du vill registrera ytterligare Apple-produkter under en pågående ettårig avtalsperiod kan du välja att utöka antalet system som täcks av ditt medlemskap i enlighet med vad som anges nedan under utökningsalternativ.

berättigade produkter. Apple förbehåller sig rätten att testa, utvärdera och på förhand godkänna alla Apple-produkter som du vill registrera som registrerade Apple-produkter och Apple har rätt att neka tjänster för produkter av följande anledningar: (a) produkterna är skadade eller fungerar inte på ett korrekt sätt vid den ettåriga avtalsperiodens början, (b) funktionaliteten eller kapaciteten hos produkterna har ändrats utan skriftligt tillstånd från Apple, (c) produkternas Apple-serienummer har avlägsnats eller blivit oläsligt, (d) produkterna innehåller förfalskade delar eller delar som ej godkänts av Apple och (e) produkterna innehåller skadlig kod eller olicensierad programvara. Utöver detta förbehåller Apple sig rätten att neka Joint Venture-tjänster för Apple-produkter som är äldre än fem (5) år vid den tidpunkt då dessa tjänster begärs.

Utökningsalternativ. Om du vill utöka antalet system som täcks av ditt medlemskap under en pågående ettårig avtalsperiod kan du välja att köpa till ytterligare system mot en utökningsavgift (definieras nedan). Endast de Apple-produkter för vilka en extra utökningsavgift har betalats och som registrerats med ditt Joint Venture-medlemskap räknas som registrerade Apple-produkter. Det maximala antalet system som kan registreras med ditt medlemskap är begränsat till ett hundra (100) per ettårig avtalsperiod – om inget annat bestämts och skriftligen godkänts av Apple efter eget gottfinnande.

Avgifter. Din medlemsavgift är en årlig avgift som beräknas utifrån antalet system som ingår i ditt medlemskap vid startdatumet för varje ettårig avtalsperiod (”årlig avgift”). En extraavgift tillkommer om du vill utöka antalet system som täcks inom den ettåriga avtalsperioden (”utökningsavgift”). Utökningsavgiften baseras på antalet system som begärts och beräknas utifrån antalet hela månader som återstår på den ettåriga avtalsperioden. Den årliga avgiften är den avgift som utgår vid början av varje ny ettårig avtalsperiod och utökningsavgiften är den avgift som utgår när ytterligare system läggs till i medlemskapet under en pågående ettårig avtalsperiod. Den årliga avgiften och utökningsavgiften är tillgängliga på begäran i valfri Apple Store-butik eller på www.apple.com/se/retail/jointventure. Den årliga avgiften för det första året av ditt medlemskap betalas när du köper medlemskapet. För varje ny ettårig avtalsperiod betalas avgiften därefter senast innan den pågående ettåriga avtalsperioden löpt ut. Utökningsavgiften betalas vid tidpunkten för din begäran om att lägga till fler system.

Årlig förnyelse. Vid slutet av varje ettårig avtalsperiod har du möjlighet att förnya ditt medlemskap och lägga till (maximalt antal: 100) eller ta bort (minsta antal: 5) det totala antalet system som täcks av ditt medlemskap. Din årliga avgift justeras därefter. Du har också möjlighet att vid den tidpunkten ersätta registrerade Apple-produkter med andra berättigade Apple-produkter. Om du bestämmer dig för att förnya ditt medlemskap måste du betala den årliga avgiften innan den pågående ettåriga avtalsperioden löpt ut. Om du inte betalar din årliga avgift innan nästa ettåriga avtalsperiod startar förbehåller Apple sig rätten att avbryta ditt medlemskap utan föregående meddelande.

Joint Venture-tjänster

I Joint Venture-tjänsterna ingår Kom igång, Kom vidare och Håll igång affärerna. Tillgängligheten för samtliga Joint Venture-tjänster varierar. För att begära en Joint Venture-tjänst ansluter du till Joint Venture-portalen via den senaste versionen av Mac OS X och Safari på http://jointventure.apple.com och följer anvisningarna för att begära tjänsterna Kom igång, Kom vidare och Håll igång affärerna.

Kom igång. Medlemmarna har rätt till inställning av nyinköpta Mac-datorer, iPhone-, iPad- och iPod-enheter som registreras för Joint Venture.

Alla tjänster som ingår i Kom igång måste tillhandahållas i en Apple Store-butik och innan du börjat använda din nya Apple-produkt. Om du sparar data eller information på din Apple-produkt innan Kom igång-tjänsten utförs raderas dessa och Apple-produkten återställs till fabriksinställningarna innan data från din gamla dator eller enhet överförs till den. Vi kan på begäran installera hårdvara och programvara som finns på fysiska medier som köpts från en Apple Store-butik eller Apple Online Store tillsammans med den nya Apple-produkten.

Kom igång-tjänster för Mac-datorer omfattar överföring av filer från en gammal dator (PC eller Mac) till din nya Mac-dator och överföring av e-post, kontakter, kalendrar, musik, bilder, bokmärken och dokument från användarkonton på din gamla dator.

För att kunna dra nytta av filöverföringstjänsterna måste din gamla dator starta utan problem och vara fri från virus. Om du har en PC måste den ha Windows XP Service Pack 3 eller senare installerat och ha en fungerande Ethernetport. Om du flyttar data från en Mac måste den ha Mac OS X 10.5 eller senare och en fungerande Ethernet-, FireWire-, Thunderbolt- eller USB-port.

Om du sparar data eller information på din Mac innan filöverföringen utförs raderas dessa och din Mac återställs till fabriksinställningarna innan data från din gamla dator överförs till den.

För att kunna överföra data som rör e-post, kalendrar och kontakter som finns på en företagsserver (t.ex. Microsoft Exchange), måste du ha ett användarnamn, ett lösenord samt den domäninformation som krävs för överföringen. Apple garanterar inte att alla data kan överföras från en dator till en Mac-dator eftersom en del serverkonfigurationer och data – inklusive, men inte begränsat till vissa data som rör e-post, kontakter, kalendrar och ekonomi samt andra program (t.ex. Windows-versioner av QuickBooks) – eventuellt inte stöds. Kontakta en Genius-medarbetare om du har frågor som rör program från andra tillverkare än Apple.

Inom ramen för tjänsterna Kom igång för iPhone, iPad och iPod hjälper vi dig med att ställa in din enhet och dina e-postkonton, installera appar, anpassa enheten, överföra din adressbok (endast iPhone) samt ger dig en snabbkurs om de olika funktionerna som finns på din enhet.

Kom vidare. Inom ramen för tjänsterna Kom vidare kan ditt företag dra nytta av upp till tre (3) sessioner om två timmar per ettårig avtalsperiod med en Apple-utbildare som ger dina medarbetare grupputbildning i en Apple Store-butik. Alla sessioner måste bokas minst tre (3) veckor i förväg om inget annat anges eller avtalas med den Apple Store-butik som håller i utbildningen. Avbokningar måste ske minst ett dygn före inbokad session. Om du avbokar en session senare, eller inte kommer till en bokad session, räknas sessionstillfället som utnyttjat. För att utbildningssessionerna ska kunna genomföras så smidigt som möjligt kan Apple begränsa deltagarantalet till högst åtta (8) deltagare. Utbildningsämnena och tillgängligheten för utbildningar och workshops fastställs av Apple och kan komma att ändras om Apple så beslutar. Den utbildningstid som inte utnyttjats vid slutet av en ettårig avtalsperiod kan inte överföras till följande ettåriga avtalsperiod.

Håll igång affärerna. Tjänsterna som ingår i Håll igång affärerna ger dig möjlighet att begära teknisk rådgivning och support för dina registrerade Apple-produkter antingen genom att du blir uppringd av en Genius-medarbetare eller genom ett möte i Genius Bar. Under ett telefonsamtal med en av våra Genius-medarbetare får du teknisk support för dina registrerade Apple-produkter och hjälp med att lösa tekniska problem via telefon. Om en Genius-medarbetare som erbjuder support på distans inte kan lösa ditt problem bokas en tid med en Apple Genius-medarbetare i närmaste Apple Store-butik. Om en Genius-medarbetare som erbjuder support på distans fastställer att du har problem med hårdvaran kommer Genius-medarbetaren att kontrollera om din närmaste Apple Store-butik har de reservdelar som krävs och, om så inte är fallet, beställa reservdelarna åt dig. Inom ramen för supporttjänsterna Håll igång affärerna erbjuder vi hjälp med att fastställa om hårdvaran måste repareras. Vi beräknar även hur lång tid reparationen kommer att ta och ordnar med (men utför inte) reparationen. Observera att kostnader för reservdelar och reparation kan tillkomma om dina registrerade produkter inte täcks av en garanti eller ett förlängt servicekontrakt (se nedan under ”Joint Venture-tjänster och produktgarantier”).

Andra tjänster som ingår i Håll igång affärerna:

Lån av utrustning. Om problemet med din Mac-dator kräver att vi behåller den längre än ett (1) dygn erbjuds du att låna en likvärdig Apple-produkt från vårt lager med låneprodukter (”låneprodukter”) baserat på tillgängligheten i din Apple Store-butik. Apple är inte skyldigt att tillhandahålla en låneprodukt med samma, likvärdiga eller bättre funktioner eller utseende än din Mac-dator. Apple ansvarar inte heller för att särskild mjukvara finns eller kommer att installeras på låneprodukten. Nedan hittar du ytterligare villkor för tjänsten Lån av utrustning.

Uppföljning på begäran. Du har möjlighet att boka en tid för uppföljning av din registrerade Apple-produkt i en Apple Store-butik. Apple kommer att utföra en systemdiagnos för att fastställa om din produkt fungerar som den ska. Vi kan på begäran installera hårdvara och programvara som finns på fysiska medier som köpts från en Apple Store-butik eller Apple Online Store samt rengöra tangentbord och skärm.

Gå till Joint Venture-portalen för åtkomstalternativ eller följ anvisningarna nedan för tillgång till Stay Running-tjänsterna. Välj en tillgänglig tid när det är lämpligt att en Genius ringer tillbaka, eller boka tid hos en Apple Retail Store för att få hjälp av en Apple Genius. Genius-hjälp via telefon finns tillgänglig måndag till fredag kl. 8-20 lokal tid. Observera att du kan ha maximalt tre (3) återuppringningar bokade samtidigt. När Joint Venture Services ges via telefon kan samtal spelas in för kvalitetssäkring och referens.

Joint Venture-tjänster och produktgarantier. Observera att din registrerade Apple-produkt kan täckas av en begränsad garanti från Apple och/eller ett utökat servicekontrakt, exempelvis AppleCare Protection Plan (”APP”). Du ansvarar själv för att se över och identifiera eventuella rättigheter och gottgörelser, samt omfattning och begränsning gällande reparationsservice och teknisk support, som täcks av dessa garantier. Observera dock att Håll igång affärerna och andra Joint Venture-tjänster som beskrivs ovan inte kan anses vara produktgarantier eller utökade servicekontrakt utan ett program som endast erbjuder utökad tillgång till tekniska supportresurser och tjänster (t.ex. via telefon, möten, utbildning, låneprodukter och uppföljning på begäran). Dina rättigheter i enlighet med dessa Joint Venture-villkor är åtskilda från eventuella andra rättigheter som följer med Apples begränsade produktgaranti och/eller APP och/eller enligt lag. Även om du exempelvis har rätt att nyttja tjänsten Lån av utrustning i enlighet med dessa Joint Venture-villkor om någon av dina registrerade Apple-produkter inte längre täcks av Apples garanti eller ett utökat servicekontrakt, såsom APP, är du fortfarande skyldig att betala för de reservdelar och reparationskostnader som fastslås i dokumentationen och reparationsvillkoren som du tillhandahålls i samband med att du ger Apple tillstånd att reparera din registrerade Apple-produkt.

Allmänna villkor

Avtalstid och behörighet. Medlemskapet gäller i ett (1) år från det datum då du aktiverar ditt medlemskap på http://jointventure.apple.com/activate för det första året och, om du förlängt ditt medlemskap och betalat årsavgiften, i ett år från samma datum varje år (ett år räknas som en ”ettårig avtalsperiod”). Medlemskapet löper ut vid slutet av varje ettårig avtalsperiod såvida du inte meddelat oss att du önskar förlänga medlemskapet innan det löper ut. Om du inte förlänger ditt medlemskap vid slutet av den ettåriga avtalsperioden, men därefter bestämmer dig för att köpa ett nytt, ettårigt medlemskap, är endast de Apple-produkter som köps direkt från en Apple Store-butik eller Apple Online Store (förutom iPhone) berättigade för registrering för Joint Venture. Medlemskap i Joint Venture erbjuds endast företag (dvs. juridiskt erkända enheter såsom egenföretagare, handelsbolag, bolag och föreningar) och Apple förbehåller sig rätten att granska företagets status och avslå eller avbryta ett medlemskap efter eget gottfinnande. Joint Venture-tjänsterna är endast tillgängliga för registrerade Apple-produkter som ägs av dig och används i din verksamhet och är inte tillgängliga för eget bruk eller andra tjänsteleverantörer som vill dra nytta av tjänster för Apple-produkter som ägs av andra. Om Joint Venture-medlemskapet tecknas av en minderårig (under 18 år), måste en förälder eller vårdnadshavare vara närvarande vid godkännandet av dessa villkor samt vid genomförandet av samtliga Joint Venture-tjänster. Joint Venture-tjänsterna gäller endast i Apple Store-butiker för registrerade Apple-produkter som ägs av dig och som är registrerade i ditt namn. Joint Venture-tjänsterna kan inte överföras till någon annan individ eller enhet.

Ytterligare villkor för Kom vidare. Tjänster som tillhandahålls inom ramen för Kom vidare kan endast utnyttjas i Apple Store-butiker av dig och ditt företags direktanställda. Alla utbildningar och workshops sker endast i informationssyfte och Apple utfärdar inga garantier, åtaganden eller löften om att informationen som ges under dessa utbildningar är lämplig för din verksamhet eller kan åberopas av dig. Dessa tjänster kan utföras på dina registrerade Apple-produkter. I en del fall kan Apple Store-butiken erbjuda likvärdiga produkter (efter eget gottfinnande) för utbildningen om du inte vill använda din egen utrustning.

Ytterligare villkor för tjänsten Lån av utrustning. Genom att utnyttja tjänsten Lån av utrustning försäkrar, bekräftar och godkänner du att (i) du kommer att skydda låneprodukten och hantera den med rimlig aktsamhet, (ii) du kommer lämna tillbaka låneprodukten antingen när vi meddelat dig att din registrerade Mac-dator är tillgänglig för hämtning från Apple eller när den har levererats till dig (beroende på vilket som infaller först), (iii) Apple efter eget gottfinnande kan utnyttja sina lagstadgade rättigheter eller rättsmedel om du inte lämnar tillbaka låneprodukten, (iv) du ansvarar för skador, förlust eller missbruk av låneprodukten under utlåningen till dig och att du åtar dig att betala det fullständiga inköpspriset för låneprodukten vid förlust, eller reparations- eller ersättningskostnaden i händelse av skada eller missbruk, (v) låneprodukten endast lånas ut till ditt företag under tiden som Apple reparerar eller utför andra tjänster på din registrerade Apple-produkt, (vi) du inte får använda Låneprodukten i illegalt syfte och (vii) du endast får installera programvara med godkända licenser på låneprodukten. Vidare bekräftar du att du innan du lämnar tillbaka låneprodukten raderar samtliga filer som sparats på låneprodukten under tiden som du använt den och bekräftar och samtycker till att Apple inte tar något ansvar för filer eller data som finns kvar på låneprodukten vid återlämningen. Vidare samtycker du till att alla filer, inklusive men inte begränsat till företagsdata och/eller personliga data som finns kvar på låneprodukten när denna lämnas tillbaka kommer att raderas. Du ansvarar själv för att säkerhetskopiera alla filer som skapats på låneprodukten under utlåningsperioden och som du vill behålla.

Genom att nyttja tjänsten Lån av utrustning SAMTYCKER DU TILL ATT ALL PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS MED LÅNEPRODUKTEN LICENSIERATS TILL APPLE FÖR ANVÄNDNING PÅ LÅNEPRODUKTEN OCH INTE FÅR RADERAS FRÅN LÅNEPRODUKTEN. DU FÅR INTE KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT REPRODUCERA, DEKONSTRUERA, DEMONTERA ELLER DEKOMPILERA PROGRAMVARA ELLER KOMPONENTER SOM TILLHANDAHÅLLS MED LÅNEPRODUKTEN. Alla rättigheter, inklusive äganderätten till låneprodukten ska alltid förbehållas Apple. Ingen del av dessa villkor eller Apples samarbete med dig ska tolkas som att Apple överlåter någon rättighet eller äganderätten till låneprodukten eller någon komponent som ingår i denna, förutom om detta uttryckligen tillåts i enlighet med dessa villkor och endast i det begränsade syfte som här anges. För att kunna nyttja tjänsten Lån av utrustning måste du eventuellt samtycka till ytterligare villkor. Låneprodukter är inte tillgängliga om Apple endast har tillgång till din registrerade Mac-dator för uppföljning på begäran.

Integritetspolicy. Du samtycker till och förstår att det är nödvändigt att Apple samlar in, behandlar och använder dina och dina medarbetares (definieras nedan) personuppgifter i syfte att utföra tjänster och ge support inom ramen för Joint Venture-medlemskapet. Medlemmar får också regelbundet medlemsbrev från Apple via e-post, exempelvis information om giltighetstiden för ditt konto och ändringar i programmet. Du kan också bli ombedd att delta i medlemsundersökningar. Apple skyddar din information i enlighet med Apples integritetspolicy som finns på [WEBLINK]. Om du vill få tillgång till de personuppgifter som Apple sparat om dig, eller om du vill att Apple ändrar eller ta bort dina uppgifter besöker du https://appleid.apple.com och uppdaterar inställningarna för dina kontaktuppgifter. Du kan också kontakta Apple på https://www.apple.com/se/legal/privacy.

Förebygga förlust av data. Du samtycker till och förstår att Apple inte ansvarar för förlust, skada, förvrängning, utlämning eller ändring av filer, programmappar, data, program eller din konfidentiella företagsinformation och/eller personliga information samt löstagbara medier (”data”). Du ansvarar för att återställa eller återskapa alla förlorade, skadade eller ändrade data och det är upp till dig att upprätta och driftsätta en komplett plan för säkerhetskopiering och återställning av alla data. Du garanterar att inga uppgifter eller data som delges Apple är konfidentiella. DU ÄR SKYLDIG ATT VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA ELLER REDUCERA POTENTIELLA RISKER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV DATA. INNAN EN PRODUKT LÄMNAS IN FÖR EN JOINT VENTURE-TJÄNST ÄR DET DITT ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA ALLA BEFINTLIGA DATA PÅ DATORS HÅRDDISKAR OCH TA BORT ALL KONFIDENTIELL INFORMATION OCH ALLA PERSONUPPGIFTER SAMT KOPPLA BORT EXTERNA MEDIER OCH ENHETER SÅSOM CD- OCH DVD-SKIVOR, PC CARD-KORT ELLER FLASHENHETER.

Licensierad programvara. Om en Joint Venture-tjänst kräver åtkomst, användning eller överföring av data som finns på din Mac-dator, gamla dator, iPhone, iPad eller någon annan produkt, garanterar du att du enligt lag har rätt att komma åt, kopiera eller använda sådana data i syfte att tillåta Apple att göra detsamma, samt att du tillåter sådan åtkomst, kopiering och användning av Apple. Du garanterar också att du enligt lag har rätt att godkänna villkor för programvarulicenser i det fall en Joint Venture-tjänst omfattar installation av programvara på en produkt, samt att du ger Apple tillåtelse att godkänna sådana villkor å dina vägnar vid utförandet av tjänsten.

Uppförande. Apple förbehåller sig rätten att neka, begränsa eller avbryta en Joint Venture-tjänst och/eller ett medlemskap av skälig orsak, inklusive, men inte begränsat till det fall då en enskild person som utnyttjar tjänsten enligt Apple har uppvisat ett oresonligt beteende, uppträder våldsamt, kränkande eller störande, har uppgett falska, missvisande eller bedrägliga uppgifter, har begärt och/eller dragit nytta av tjänster på ett bedrägligt eller kränkande sätt eller på annat sätt har brutit mot dessa villkor.

Du ansvarar för dina medarbetare. Som Joint Venture-medlem förstår och samtycker du till att du ansvarar för handlingar som utförs av dina medarbetare, delägare, medlemmar och/eller andra representanter eller ombud som av dig utsetts till att nyttja Joint Venture-tjänsterna (”medarbetare”) och att du ska hålla Apple, dess globala dotterbolag och affärspartners samt deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och ombud skadelösa från alla handlingar, krav, uppgörelser, skador, ansvar, fodringar, mål, förluster, omkostnader och juridiska kostnader som orsakas av eller uppstår på grund av: (a) vårdslöshet, förbiseende eller avsiktlig försummelse från din eller dina medarbetares sida, (b) din eller dina medarbetares underlåtenhet att följa gällande lagstiftning, (c) kroppsskador, personskador, dödsfall eller skador på egendom som orsakats av dig eller dina medarbetare, (d) eventuella anklagelser om att något som tillhandahållits av dig eller dina medarbetare förskingrat, kränkt eller inneburit intrång i tredje parts patent, upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, tekniska designskydd eller någon annan immaterialrätt.

Äganderätt till material. Apple innehar all upphovsrätt och alla övriga immateriella rättigheter till Apples utbildningsmaterial, inklusive, men inte begränsat till dokumentation, data, teknisk information och rön som delges dig och/eller dina medarbetare inom ramen för tjänsterna Kom vidare. All sådan information ska behandlas som konfidentiell och får ej delges eller kopieras till tredje part utan skriftligt tillstånd från Apple eller dess leverantörer.

Inskränkning i garantier och underförstådda villkor. APPLE GARANTERAR ATT JOINT VENTURE-TJÄNSTERNA UTFÖRS MED RIMLIG AKTSAMHET OCH KUNNANDE. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV LAG SAMTYCKER DU TILL ATT ALLA DOKUMENT, PUBLIKATIONER OCH ANNAN INFORMATION SOM HÄRRÖR FRÅN APPLE ELLER LEVERERAS FÖR APPLES RÄKNING TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” UTAN NÅGON UTFÄSTELSE OM DERAS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET. GARANTIERNA, VILLKOREN OCH UTFÄSTELSERNA SOM INGÅR I DESSA VILLKOR ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, VILLKOR, FÖRBINDELSER OCH FRAMSTÄLLNINGAR. FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄR, OCH I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG, UNDANTAR OCH FRÅNSÄGER SIG APPLE ALLA LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILLKOR, FÖRBINDELSER, SKYLDIGHETER OCH FRAMSTÄLLNINGAR SOM KAN HÄNFÖRAS TILL ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DESSA VILLKOR ELLER JOINT VENTURE-TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, OMHÄNDERTAGANDE, FUNKTIONALITET, BESKRIVNING ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. APPLE GARANTERAR ELLER UTFÄSTER INTE ATT APPLE KOMMER ATT KUNNA (i) LÖSA SUPPORTFALL UTAN RISK FÖR ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER DATA, OCH (ii) HÅLLA DATA KONFIDENTIELLA. APPLES ANSTÄLLDA OCH OMBUD HAR INTE BEHÖRIGHET ATT ÄNDRA, UTÖKA ELLER GÖRA TILLÄGG I DENNA GARANTI.

Begränsat skadeståndsansvar. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR APPLE OCH DESS AFFÄRSPARTNERS, ANSTÄLLDA OCH OMBUD UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ENLIGT ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANDRA SIDOAVTAL FÖR: (i) SÄRSKILDA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUST, ELLER (ii) FÖRLUST, SKADA ELLER FÖRVANSKNING AV DATA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KOSTNADER FÖR ÅTERSTÄLLNING, OMPROGRAMMERING ELLER ÅTERSKAPANDE AV PROGRAM ELLER DATA, ELLER (iii) OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA ELLER KOMMA ÅT DIN REGISTRERADE APPLE-PRODUKT ELLER ANNAN DATOR, UTRUSTNING, ENHET, PROGRAMVARA, NÄTVERK, SYSTEM, ELLER (iv) ATT DATA INTE HÅLLS KONFIDENTIELLA, ELLER (v) FÖRLUST AV INTÄKTER, VINST, AVTAL, ANSEENDE ELLER KUNDKRETS, INKOMST ELLER BERÄKNADE BESPARINGAR, HUR FÖRLUSTEN ÄN HAR UPPKOMMIT, OAVSETT OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA VAR FÖRUTSÄGBAR ELLER AVSIKTLIG HOS PARTERNA OCH OAVSETT OM DEN UPPSTOD I ENLIGHET MED LAG, MED ELLER GENOM KONTRAKTSBROTT, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTADGADE SKYLDIGHETER ELLER ANNAT.

I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG ÖVERSTIGER APPLES OCH DESS SAMARBETSPARTNERS, ANSTÄLLDAS OCH OMBUDS TOTALA KOLLEKTIVA ANSVAR GENTEMOT KUNDER FÖR ALLA KRAV SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV ELLER I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER ANDRA SIDOAVTAL, OAVSETT OM DE UPPSTOD I ENLIGHET MED LAG, MED ELLER GENOM KONTRAKTSBROTT, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), ÖVERTRÄDELSE AV LAGSTADGADE SKYLDIGHETER ELLER ANNAT, EJ £2,500 ELLER DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DITT JOINT VENTURE-MEDLEMSKAP.

Skadeståndsansvar som inte kan undantas eller begränsas. INGEN DEL AV DESSA VILLKOR BEGRÄNSAR ELLER UNDANTAR APPLES ANSVAR FÖR:(i) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV APPLES FÖRSUMMELSE, (ii) BEDRÄGERI, (iii) GROV VÅRDSLÖSHET, ELLER (iv) SÅDANT ANSVAR SOM I SAMMA UTSTRÄCKNING INTE KAN UNDANTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.

Begränsningar av tjänster. Apple förbehåller sig rätten att avstå från att tillhandahålla någon eller samtliga begärda Joint Venture-tjänster och istället delvis eller helt återbetala dig på grundval av att dina tekniska behov eller omfattningen av de tjänster som krävs är ovanlig, omfattande eller ligger utanför ramen för dessa villkor som fastställts av Apple.

Force majeure. Apple ansvarar inte för försenade prestationer eller icke-prestationer som beror på omständigheter som Apple inte råder över.

Avstående från rättigheter. Avstående från rättigheter vid någon överträdelse eller försummelse enligt dessa villkor innebär inte avstående från rättigheter vid påföljande överträdelser eller försummelser.

Särskiljbarhet. Om en behörig domstol av någon anledning finner en bestämmelse i dessa villkor ogiltig eller icke-verkställbar skall övriga bestämmelser fortsätta att gälla fullt ut. Om det tillåts av lag ska parterna ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en giltig och verkställbar bestämmelse som uppfyller parternas ursprungliga syfte och villkorens ekonomiska inverkan.

Annullering och ändring av villkoren. I enlighet med gällande lag förbehåller Apple sig rätten att byta ut, ändra, annullera eller utöka dessa villkor med minst trettio (30) dagars varsel. Ändringar i dessa villkor kommer att återges på Joint Venture-webbplatsen och på www.apple.com/se/retail/business/jointventure/terms.html och du bör kontrollera dessa regelbundet. Om Apple annullerar dessa villkor eller ditt medlemskap kommer du att få en proportionerlig återbetalning för den giltighetstid som kvarstår. Apple kan, om det inte begränsar någon annan rättighet, annullera dessa villkor omgående om du medvetet misstolkar eller överträder något villkor. Om Apple annullerar villkoren på grund av materiell misstolkning eller materiell överträdelse kommer beloppet som du betalat för Joint Venture inte att återbetalas, utan att det begränsar någon annan kompensation som Apple kan ha. Du kan avbryta ditt medlemskap när som helst och oavsett anledning genom att ringa, besöka eller skicka ett skriftligt meddelande till en lokal Apple Store-butik. Såvida inget annat föreskrivits i tillämplig lag får du full ersättning om du avbryter ditt medlemskap inom fjorton (14) dagar efter köpet. Om du avbryter ditt medlemskap mer än fjorton (14) dagar efter köpet kommer beloppet som du betalat för Joint Venture inte att återbetalas. Alla villkor, begränsningar, undantag och garantier som här återges och som till sin natur och sitt sammanhang är avsedda att fortsätta gälla om villkoren avslutas, ska fortsätta gälla om villkoren avslutas.

Gällande lag. Tolkningen, giltigheten och verkställandet av dessa villkor och alla icke-bindande förpliktelser som uppstår till följd av eller i anslutning till dessa villkor lyder under gällande svensk lagstiftning utan beaktande av motstridig lagstiftning. Parterna samtycker vidare till att Sveriges domstolar är den enda behöriga jurisdiktionen för alla eventuella rättstvister som härrör från dessa villkor. Du bör spara en kopia av dessa villkor och samtliga inköpskvitton och annat material.

Fullständigt avtal. Dessa villkor inklusive ytterligare villkor som här nämns utgör hela avtalet mellan Apple och dig avseende Joint Venture-programmet och de tjänster som erbjuds inom ramen för programmet och ersätter alla föregående förhandlingar, avtal, förlikningar och överenskommelser avseende ämnet. Inga tillägg, borttagningar eller ändringar i någon av dessa bestämmelser är bindande för Apple såvida dessa inte skriftligen godkänns av en auktoriserad Apple-representant. Alla villkor som finns i beställningar eller andra dokument som du skickar in har ingen verkan eller effekt av något slag och avslås.

Inget juridiskt samriskföretag. Apple och du är i förhållande till varandra oberoende parter som agerar utan intressegemenskap och på marknadsmässiga villkor. Ingen del av dessa villkor utser parterna till partners, samarbetspartners, samriskföretag eller delägare och utser inte heller någon av parterna till ombud, anställd eller representant för den andra parten, eller bemyndigar någon av parterna till att verka för, förbinda sig till eller på annat sätt skapa eller ikläda sig någon förpliktelse å den andra partens vägnar och ingen av parterna skall anse sig ha behörighet att göra detsamma. Vidare samtycker du till och förstår att du genom att köpa ett Joint Venture-medlemskap inte på något sätt skall använda varumärken, servicemärken, produktnamn, logotyper eller tjänster som ägs av eller licensieras av Apple i din verksamhet, eller agera på ett sätt som antyder att Apple rekommenderar ditt företag eller ett juridiskt samriskföretag mellan dig och Apple.