40 mm sportband i drakfrukt – S32 resultat hittades