40 mm sportband i drakfrukt – S64 resultat hittades