40 mm sportband i drakfrukt – S66 resultat hittades