40 mm sportband i drakfrukt – S63 resultat hittades