40 mm sportband i drakfrukt – S150 resultat hittades