40 mm sportband i drakfrukt – S144 resultat hittades