40 mm sportband i drakfrukt – S147 resultat hittades