40 mm sportband i drakfrukt – S38 resultat hittades