40 mm sportband i drakfrukt – S23 resultat hittades